Еврокомисията забрани програмираното остаряване на стоките

Европейската комисия предложи днес почти всички изделия на пазара в ЕС занапред да бъдат природосъобразни. Това трябва да включва възможност за преработка и намаляване на използваната енергия за тяхното производство.

Предложенията засягат включително производството на дрехи и суровините за строителството. Предвижда се новите изделия да бъдат по-трайни, да подлежат на поправка и повторна употреба, да бъдат по-лесни за поддръжка.

Комисията отбелязва, че само миналата година ЕС е спестил 10 на сто от енергията, използваната досега за производство, с въвеждането на изискванията на кръговата икономика, а потребителите са платили общо със 120 милиарда евро по-малко от обичайните цени.

Според ЕК, до 2030 г. новите предложения може да доведат до намаляване на потреблението на газ в обем, равен на вноса на това гориво от Русия.

Предвижда се ЕС да забрани на производителите да залагат срок на годност на изделията (т. нар. програмирано остаряване), както и да представят недоказани твърдения за природосъобразността на техните стоки.

По данни на Комисията най-голямо замърсяване предизвикват производството на храни, отоплението на жилищата, пътуванията и отпадъците от дрехи. ЕК цитира данни, според които 90 на сто от европейците биха искали дрехите им да бъдат по-трайни, а всеки европейски гражданин на година изхвърля средно по над 11 килограма текстилни отпадъци, предаде БТА.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още