И обувките, и циментът в ЕС вече с паспорт и клас от A до G

Нов етикет ще дава информация за състава на стоките и шансовете им да бъдат повторно използвани или рециклирани

Трайни, устойчиви, безопасни и нетоксични продукти и материали се превръщат в норма във вътрешния пазар на ЕС. Въвежда се нов цифров паспорт за стоките, който ще позволи на бизнеса, потребителите и властите да следят климатичните, екологичните, социалните и други въздействия по цялата верига на производство и употреба.

Това е записано в нов план на Еврокомисията за повишаване на устойчивостта на почти всички физически стоки на пазара на ЕС. Те ще станат по-екосъобразни, кръгови и енергийно ефективни през целия си жизнен цикъл - от етапа на проектиране през ежедневната употреба и промяната на предназначението до края на жизнения цикъл. Планът обхваща смартфони, дрехи, мебели и дори строителни материали.

“Това, което знаем днес, е, че нямаме достатъчно информация като граждани. Домовете на повечето от нас са пълни с токсични химикали, присъстващи в мебели, подови настилки, бетон”, предупреждава Джоан Марк Саймън, изпълнителен директор на НПО Zero Waste Europe. “Невъзможно е да се знае дали продуктът е безопасен, може да се ремонтира или рециклира, така че от тази гледна точка мисля, че информацията е важна за потребителите”, добави той.

Конкретните мерки ще включват изисквания за екопроектиране на текстилните изделия, по-ясна информация, цифров продуктов паспорт и задължителна схема на ЕС за разширена отговорност на производителя. Т.нар. паспорт ще бъде въведен за всички регулирани продукти, включително строителни материали като стомана, цимент и химикали. Това ще улесни проследяването на вещества, пораждащи безпокойство.

Информацията може да бъде под формата на “класове на ефективност” - вариращи от A до G, подобно на начина, по който функционира

широко признатият понастоящем енергиен етикет на ЕС

Предвижда се въвеждането на минимални изисквания за рециклирано съдържание.

“По този начин ще възстановим баланса в отношението си към природата и ще намалим уязвимостта си към смущения в световните вериги на доставки”, каза зам.-шефът на ЕК за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс.

В момента, когато стоките се произвеждат, купуват и продават обаче, информацията за техните компоненти и възможност за рециклиране се губи. Идеята на паспорта е да се идентифицират най-важните данни за състава на всеки продукт, така че

потребителите да го изхвърлят правилно

“Нашите предложения за кръгова икономика поставят началото на епоха, в която продуктите ще бъдат проектирани по начин, който носи ползи за всички, зачита ограниченията на нашата планета и опазва околната среда. Осигуряването на по-дълъг живот на телефоните, които използваме, на дрехите, които носим, и на много други продукти ще спести пари на европейските потребители”, заяви комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Само през 2021 г. например съществуващите изисквания за екопроектиране са спестили на потребителите 120 млрд. евро. Правилата доведоха също така до намаляване с 10 % на годишното потребление на енергия от обхванатите продукти. До 2030 г. новата рамка може да доведе до икономии на първична енергия в размер на 132 млн. тона нефтен еквивалент, което съответства приблизително на 150 млрд. куб. м природен газ - почти равностойно на вноса на руски газ в ЕС, посочва комисията.

Предложението съдържа и мерки за прекратяване на унищожаването на непродадени потребителски стоки, както и за предоставяне на

стимули за производството на устойчиви продукти

Целта е и да се избегнат различията в законодателството в отделните държави членки, както и да се създадат нови работни места, по-специално в областта на преработването, поддръжката, рециклирането и ремонта.

Специално внимание се обръща на устойчивостта на дрехите. Европейското потребление на текстилни изделия е на четвърто място по въздействие върху околната среда и изменението на климата след храните, жилищата и транспорта. То също така е третата област с най-високо потребление на вода и земя и на пето място по отношение на използването на първични суровини. Самите дрехи съставляват 81% от потреблението на текстил в ЕС. Употребата им за кратки периоди преди изхвърлянето им допринася за свръхпроизводство и свръхпотребление. Тенденцията, известна като “бърза мода”, примамва потребителите да продължат да купуват дрехи с по-ниско качество и по-ниска цена, произведени бързо в отговор на най-новите тенденции”, посочва ЕК.

“Време е да сложим край на модела “вземам, ползвам, чупя и изхвърлям”, който е толкова вреден за нашата планета, нашето здраве и икономика”, подчертава Тимерманс.

Бързата мода вече няма да е на мода

Предложението на ЕК ще въведе задължителни етикети върху дрехите, които казват на потребителите колко лесно се рециклират и дали са екологични. Най-късно до 2030 г. текстилните изделия, продавани в ЕС, трябва да са трайни, да подлежат на рециклиране, да са произведени във възможно най-голяма степен от рециклирани влакна и да не съдържат вредни вещества. Изгарянето и депонирането на текстилни изделия трябва да бъде сведено до минимум.

Освен с облеклото и смартфоните ЕК се занимава и със строителния бизнес. Само сградите представляват около 50% от добива и потреблението на ресурси и повече от 30% от общите генерирани отпадъци в ЕС годишно. “Освен това сградите са отговорни за 40% от потреблението на енергия в ЕС и 36% от свързаните с енергията емисии на парникови газове”, посочва ЕК.

Строителният бранш, от друга страна, представлява почти 10% от европейската добавена стойност и осигурява заетост на около 25 млн. души в над 5 млн. предприятия. Секторът на строителните продукти наброява 430 000 предприятия в ЕС с оборот от 800 млрд. евро. Това са предимно малки и средни предприятия. Те са ключов икономически и социален актив за местните общности в европейските региони и градове.

“По-голямата ресурсна и енергийна ефективност конкретно в строителния и текстилния отрасъл ще доведе до създаването на

висококвалифицирани работни места в цяла Европа”,

подчерта комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон.

Новите изисквания ще гарантират, че проектирането и производството на строителни продукти се основава на съвременното технологично равнище с цел те да бъдат по-трайни, подлежащи на поправка, рециклируеми, по-лесни за повторно производство.

“Може да има само едно нещо, което да съсипе цяла партида, като я направи негодна за рециклиране и силно замърсяваща. Трябва да знаем за това”, каза пред “Юроактив” Уилям Нийл, съветник по кръгова икономика в отдела за околната среда на Европейската комисия.

За да може Европа да постигне целите си в областта на климата, е жизненоважно потребителите и бизнесът сега да поддържат продуктите в обращение възможно най-дълго, каза Дейвид Корманд, френски евродепутат от Зелените. “Ние проектираме и предлагаме на пазара продукти, които не са създадени, за да издържат дълго. През повечето време веднага след като бъдат произведени, те се превръщат в отпадъци, от които само малка част е предназначена за повторна употреба, ремонт или рециклиране”, казва Корманд. Информацията трябва да се използва и за наказване на онези компании, които не работят устойчиво, добавя той.

Създаването на продуктов паспорт на практика ще изисква цялата верига за доставки да седне и да обсъди важната информация, която може да предотврати изхвърлянето на стоката.

“Ако погледнем текстилните продукти, имаме относително прости стоки, които се състоят от ограничен брой материали и е сравнително лесно да се съберат съответните данни за такива продукти. Ако преминете към мобилен телефон или сешоар, вече имате по-сложни продукти”, казва Карл Хейзген, президент на VDMA - германската асоциация на машиностроенето.

Предстои всички 27 членки на ЕС и Европейският парламент да разгледат предложението на Еврокомисията, преди то да стане закон. Плановете вероятно ще се сблъскат със съпротива и лобиране от индустрии, които рекламират продукти с по-кратък живот.

Автор на статията

Пламена Томева Пламена Томева


Споделете статията

Четете още