Георги Манолов: Винаги съм бил богат със студентите си. Общуването с тях е безценна печалба за мен

Той е професор, доктор на политическите науки, разработил професионалната област по политически маркетинг в България, както и предприемач във висшето образование. Създател, собственик и президент на частното Висше училище по сигурност и икономика в Пловдив. Проф. Манолов е автор на над 180 публикации в 15 държави в сферата на политологията. Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) е основано през 2003 г., акредитирано е от НАОА с много високи оценки.

Интервюто е част от специалното издание на „24 часа“ и TREND „Мъжете с решения“, част от поредицата за успели личности с визионерски нюх. Новият брой е посветен на онези мъже, които взимат важни и трудни решения всеки ден, на лидерите, които утре ще сочат посоката в бизнеса, технологиите, ценностите и стремежите на съвременния човек. „Мъжете с решения“ е издание за търсещите и за смелите, за хората с вроден усет към промените и със здрав гръб за отговорността на растежа.

- Кога и какви решения взехте, които дадоха посока на вашия бизнес? А на последвалия успех?

- Като изключително сложна форма на интелектуална дейност и като същностен акт, изразяващ интересите, потребностите и волеизлиянията на хората в съответната структура, едно от най-важните решения е фактът на преобразуване на бившия ни колеж в настоящото висше училище. Това беше повратна точка в нашето развитие, благодарение на което се заложиха редица нови успехи, измежду които най-същественият е акредитирането на висшето училище с много висока оценка (за максимален период от 6 години).

- Защо и как избрахте точно в тази сфера да правите кариера? Кога разбрахте, че това е правилната посока?

- Още от ученическите години имах силно влечение към науката и образованието. Благодарение на монополизма на държавните университети и необоснованото високо самомнение на някои от тях се породи желанието за създаване на частно висше училище като основна насока за моето мениджърско развитие.

- Има ли стъпки, които се диктуват от вашата конкуренция? А обратното наблюдавали ли сте?

- Ние винаги внимателно сме наблюдавали нашите конкуренти и своевременно сме предприемали мерки, които са произтичали от техни решения, засягащи нашето училище. А като изключим нескопосаните опити за плагиатстване на наша дейност, не мога да кажа дали конкурентите правят същото.

- Трудните решения, които са довели до сериозен напредък?

- Преди около десетина години приехме решение да отхвърлим една оценка на Акредитационната агенция, в която от 29 критични бележки само 2 бяха обективни, а всички останали – абсолютно неверни и субективно манипулирани. С решение на Академичния съвет направихме обосновано възражение до съответния орган, в резултат на което беше приета обективна оценка за нашата работа. Всичко това доведе до решителен напредък в работата на училището и неговото бъдещо преобразуване.

- Как се променя бизнесът ви днес – след пандемия, по време на война и сериозна инфлация? Как ще решите накъде да поемете – по интуиция, с помощта на екипа си или имате други методи?

- Мениджърски умения – екипна работа – нови методи. На тази света троица се подчинява днес, в условията на криза, управлението на висшето училище.

- Каква е ролята на екипа ви във взимането на решения? Умеете ли да се вслушвате и доверявате?

- Управлението е въпрос на съвременен стил, умения и качествени решения. В този смисъл ролята на екипа е от съществено значение, защото без екипната работа, без мнението на колегите и без индивидуалните им позиции няма как да се решават проблемите на институцията и да се водят хората напред.

- Разкажете за някое важно решение, което е променило начина ви на мислене и подхода ви в бизнеса.

- Едно от най-важните решения беше свързано с финансирането на висшето училище, защото ставаше дума за това дали да се изразходват много средства за изграждане на учебната база, или това да се прави на етапи, с по-малко пари. Надделя първото становище, което радикално промени отношението на редица хора от екипа към използваните управленски подходи (включително и някои мои възгледи дотогава).

Може да намерите Мъжете с решения“ на местата за продажба на списания в цялата страна.

 

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още