НА ЖИВО: Пленарно заседание на 49-ото Народно събрание

Видео Подкаст Профил

Туристическата индустрия в ЕС се възстановява с бързи темпове

Туристическата индустрия в Европейския съюз се възстановява с бързи темпове след колапса, причинен от пандемията. Прогнозните данни на Евростат за туризма през 2022 г. показват, че секторът почти напълно се е възстановил от предпандемичните си нива. Броят на нощувките (прогнозни данни) в ЕС през 2022 г. е достигнал 94 на сто от същите през 2019 г. Това се посочва в проучване, изготвено от екип "Икономически анализи и политика" при Българската търговско-промишлена палата (БТПП), публикувано на интернет страницата на Палатата.

България също е сред страните, които се възстановяват с бързи темпове, се отбелязва в проучването. Въпреки това страната остава във втората десетка сред страните от ЕС по броя на очаквани нощувки през 2022 спрямо 2019 г., като нивото на възстановяване е малко под средноевропейското. Лидери по възстановяване са Дания, Нидерландия и Белгия, които са достигнали нива по-добри от преди пандемията. Интерес представлява Сърбия, която се възстановява дори по-бързо от страните в ЕС. По данни на Статистическия офис на Сърбия, са регистрирани 4,9 млн. нощувки на чужденци през 2022 г. при 4 млн. през 2019 г., или ръст от над 23 на сто.

В периода януари-ноември 2022 г. у нас са регистрирани близо 7 млн. туристи спрямо 7,7 млн. през същия период на 2019 г. В същото време делът на българските туристи, почивали в България, се увеличава с 10,6 на сто. За сравнение чуждестранните туристи, избрали страната ни, са намалели с 30 на сто през 2022 г. спрямо 2019 г., пише БТА.

Въпреки че ЕС е основният ни партньор по отношение на туризма, то се наблюдава спад на броя туристи от почти всички държави – основни партньори, за периода януари-ноември 2022 г. спрямо същия период през 2019 г., се посочва в проучването. Сред основните причини за това са несигурността в Европа, повишените цени на услугите в туризма и близостта на страната ни до войната в Украйна, което действа като възпиращ фактор за входящия международен туризъм. Единствено позитивни тенденции се наблюдават при Румъния и Чехия (дори без включени еднодневни туристи).

Част от основните ни туристически партньори, сред които Великобритания и Германия, изпитват притеснения от сложната геополитическа ситуация в региона. Затова БТПП призовава Министерството на туризма да насочи средства за реклама в страни, които са близки до конфликта като Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия, както и в Прибалтийските републики, за които войната в Украйна не е фактор със съществено значение по отношение на пътуванията.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още