Министър Пулев: Министерството на иновациите ще финансира с 8 млн. евро първата водородна долина в България

Това е съвместна рубрика на "24 часа" и Министерството на иновациите и растежа. Тя разказва кой, как, кога и за колко средства може да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021-2027. Всички възможности, условия и срокове за кандидатстване - в рубриката "Иновации и растеж за хората и бизнеса".

Национална пътна карта за водородните технологии у нас бе приета от Министерския съвет в сряда в изпълнение на реформите по Плана за възстановяване и третото плащане по него

България се стреми да е сред първите едва 20 държави в света с работеща водородна долина

Министерството на иновациите и растежа ще финансира с 8 млн. евро изграждането на първата водородна долина в България. Средствата са по линия на една от двете европрограми, която МИР ще управлява в следващия програмен период – програма за „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Първоначалната инвестиция е 30 млн. евро, от тях 8 млн. евро ще са от програма „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия. Проектът ще бъде воден от международен консорциум. Това коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод приемането Водородната пътна карта на България от Министерския съвет в сряда.

„България се стреми да е сред първите едва 20 държави в света с работеща водородна долина. Изграждането й започва още до края на 2023 г.“, каза още министърът. Документът е изготвен от Министерството на иновациите и растежа и има за цел да развие потенциала на страната в областта на водородните технологии, да ускори научните изследвания и иновациите в сектора, включително комерсиализацията на водородни технологии.

„Приемането на Водородната пътна карта с фокус „зелен водород“ ще отвори силно перспективен иновативен сегмент, както и редица нови инвестиционни възможности“, каза министърът на иновациите. По думите му документът е резултат от редица консултации, организирани с външни експерти, членове на академичната общност, работодателски организации и съгласуване с Европейската комисия.

Водородната пътна карта се приема в изпълнението на Реформа „Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород“ в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като ключово изискване за третото плащане по плана. Поетапното отключване на реформите може да осигури ресурс от Европа около 3 млрд. лв. в следващите години за насърчаване на водородните технологии, сочат разчетите на експертите.

Министър Пулев подчерта, че по линия на Плана за възстановяване има около 140 млн. лв. за пилотни проекти с фокус „зелен водород“ и биогаз. „Допълнителни финансови възможности има и по новата програма „Конкурентоспособност“ към МИР, където може да се кандидатства за финансиране на водородни технологии по процедурите за разработване и внедряване на иновации, които ще бъдат обявени в следващите седмици и месеци“, добави той.

Проектът за водородна долина в България е един от едва 37 такива в 20 страни и един от 9-те проекта по Програма „Хоризонт Европа“, за които ЕК осигурява финансиране в първата покана за подаване на проектни предложения през 2022 г.

Viber канал: Министерство на иновациите и растежа

Facebook: Министерство на иновациите и растежа

Instagram: https://www.instagram.com/minnovationbg/

Twitter: https://twitter.com/minnovationbg?lang=bg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministry-of-innovation-and-growth-bulgaria/

YouTube: https://www.youtube.com/@user-bt5ui4ee1n

Подкаст за иновации и растеж:

https://spoti.fi/41PmjfQ << Spotify

https://www.deezer.com/en/show/5660657 << Deezer

https://anchor.fm/pzir << Anchor

https://bit.ly/pir-st << Stitcher

https://bit.ly/pir-gp << Google Podcast

https://apple.co/41NMhk2 < < Apple Podcasts / iTunes

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още