Александър Пулев: За 2 дни работа петима министри намерихме пари за спорта

Това е съвместна рубрика на "24 часа" и Министерството на иновациите и растежа. Тя разказва кой, как, кога и за колко средства може да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021-2027. Всички възможности, условия и срокове за кандидатстване - в рубриката "Иновации и растеж за хората и бизнеса".

Има потенциал за 500 млн. лв. инвестиции

Пари за спорта има. Намерихме печелившите комбинации - федерации с клубовете, с представителите на бизнеса, с общините - в зависимост от партньорствата имаме цяла палитра от финансови инструменти, които могат да бъдат използвани за постигане на крайната цел - подкрепа за спорта.

Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на информационния ден “Държавата в подкрепа на спорта - нови възможности”, организиран от министерствата на иновациите и на спорта в София.

“Искам да благодаря на президента Румен Радев за това, че се включи в нашата инициатива с летящ старт и с ясни послания за подкрепа”, обърна се Пулев към президента, който откри събитието. В него участваха и министерствата на електронното управление, регионалното развитие, здравеопазването и образованието.

“Два дни ни бяха нужни след поканата на министър Весела Лечева, за да се съберем петима министри и да бъдем готови с конструктивни решения как да се мобилизира ресурс за инвестиции в спорта”, каза Пулев и подчерта, че става въпрос за масов и професионален спорт.

“Благодарение на упоритата работа на служебния кабинет във Фонда на фондовете към Министерството на иновациите, чрез фонд ФЛАГ и Фонда за градско развитие ще се управляват близо 500 млн. лв. под формата на финансови инструменти. Част от тези средства са и за спортни проекти”, обърна внимание министърът на иновациите.

По думите му за бъдещите проекти ще има и 40% безвъзмездни средства - нововъведение спрямо предходния програмен период. Кандидатстването ще се обяви през втората половина на 2023 г., което дава време за подготовка.

Илияна Илиева - главен директор на “Европейски фондове за конкурентоспособност” към министерството, обяви, че фирми от областта на спорта ще могат да кандидатстват по процедурите за разработване и внедряване на иновации по новата програма “Конкурентоспособност” на обща стойност от над 420 млн. лв. “В предходния програмен период дирекцията е подкрепила 382 спортни компании”, каза още Илиева.

Павел Лисев - член на управителния съвет на Фонда на фондовете, подчерта, че са подписани две споразумения с дирекцията - по програма “Конкурентоспособност” за управление на 1,26 млрд. лв. и по програма “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” за 117 млн. лв. Предстои фондът да сключи и споразумение с управляващия орган на програма “Развитие на регионите” към МРРБ. Министерството на иновациите подписа споразумение и с Европейския инвестиционен фонд за изпълнение на дялови инструменти на стойност близо 360 млн. лева.

Димитър Черкезов, ръководител на отдел “Оперативни програми” във фонда, уточни, че по програма “Развитие на регионите” са предвидени общо 462 млн. лв. за градско и регионално развитие, включително и за спортна инфраструктура. Фондът на фондовете е подкрепил 12 проекта за спортна инфраструктура - 6 по предходната програма “Региони в растеж” за 58,2 млн. лв. и 6 по инициативата JESSICA за 23,7 млн. лв. Общо 7 стартъпа със спортна насоченост са получили подкрепа по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020).

Фондът за капиталови инвестиции от групата на Българската банка за развитие пък може да помогне на бизнеса със своята финансова, стратегическа и маркетинг експертиза.

Една от подпомогнатите иновативни компании е “Барин Спортс”. Тя е създател на устройство с изкуствен интелект, което предоставя данни за физическото състояние и натоварване на състезателите, каза Цанко Арабаджиев - изпълнителен директор на ББР и председател на съвета на директорите на фонда. “Технологията, която подкрепяме, може да намали драстично травмите, да спаси здравето и живота на състезатели с рискови показатели и да покаже кои са с най-голям потенциал за успех”, каза още Арабаджиев.

Програма “Развитие на регионите” също може да подкрепи инвестиции по линия на спорта. Такива могат да бъдат финансирани по първите два приоритета – за интегрирано градско и териториално развитие, които са с общ бюджет над 3,5 млрд. лв. и бенефициенти по които са 50-те най-големи общини. “Между допустимите дейности специално внимание обръщаме на културата, спорта и туризма”, подчерта зам.-министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева.

Румен Радев, президент на Република България:

Трябва ясно да се обяснява как могат да се оползотворят възможностите

“Така както направи министър Пулев - обиколи цялата държава, всеки областен град, направи масови срещи с бизнеси и разясни на всички малки и средни предприятия какви са възможностите им и как те да стигнат до тях, такъв трябва да е подходът и днес. Ясно и прозрачно да се даде информация по какъв начин да се оползотворят възможностите за спорта чрез присъстващите днес министерства.”

Това заяви президентът Румен Радев. По думите му от 3 подадени заявки, когато Пулев е наследил Министерството на иновациите, в момента те са над 4000. “Хората вече започват да получават финансиране по техните проекти и повярваха, че всъщност държавата работи и мисли за тях”, каза още президентът.

Весела Лечева, министър на младежта и спорта:

Пътят към добрите решения е комуникацията между властта и клубовете

Много трудно се намират решения само през бюджетни средства, но затова насреща са европейските програми и фондове, подчерта министърът на младежта и спорта Весела Лечева.

“Пътят към добрите и успешни решения е добрата комуникация между държавната власт, местната власт, спортните организации, клубовете. Когато тя е ясна и прозрачна и работим заедно, ще дадем и най-краткия път до решенията.

Затова се радвам, че моите колеги се отзоваха толкова бързо”, каза министър Лечева.

Viber канал: Министерство на иновациите и растежа

Facebook: Министерство на иновациите и растежа

Instagram: https://www.instagram.com/minnovationbg/

Twitter: https://twitter.com/minnovationbg?lang=bg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministry-of-innovation-and-growth-bulgaria/

YouTube: https://www.youtube.com/@user-bt5ui4ee1n

Подкаст за иновации и растеж:

https://spoti.fi/41PmjfQ << Spotify

https://www.deezer.com/en/show/5660657 << Deezer

https://anchor.fm/pzir << Anchor

https://bit.ly/pir-st << Stitcher

https://bit.ly/pir-gp << Google Podcast

https://apple.co/41NMhk2 < < Apple Podcasts / iTunes

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още