Министерството на иновациите: От 50 000 до 150 000 лв. ще насочваме към занаятчии, семейни компании и фирми от творческите индустрии

Това е съвместна рубрика на "24 часа" и Министерството на иновациите и растежа. Тя разказва кой, как, кога и за колко средства може да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021-2027. Всички възможности, условия и срокове за кандидатстване - в рубриката "Иновации и растеж за хората и бизнеса".

За тях Министерството на иновациите и растежа подготвя около 117 млн. лв. по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027 г.

Главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева и началникът на сектор „ПКИП“ Албена Мерачева участваха в национална дискусия в Пловдив за развитието на занаятчийството, където обявиха добрите новини

За първи път Министерството на иновациите и растежа ще стартира процедура за повишаване на производствения капацитет на специфична категория предприятия – семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите. Това стана ясно по време на национална дискусия за развитието на занаятчийството и художествените занаяти в България, организирана от Регионална занаятчийска камара - Пловдив.

На събитието от Министерството на иновациите и растежа присъстваха главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Илияна Илиева и началникът на сектор „ПКИП“, отдел „Програмиране“, към ГД ЕФК Албена Мерачева.

В новия 6-годишен програмен период на разположение на родния бизнес само по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ по линия на МИР има 3 млрд. лв., съобщи по-рано министърът на иновациите и растежа Александър Пулев – принципал на Главната дирекция.

По време на дискусията в Пловдив стана ясно, че мярката за занаятчиите и семейните фирми е с бюджет 117 млн. лв. именно по новата програма за конкурентоспособност. Специален фокус са малките и средни предприятия – както семейни фирми, в които поне един представител на семейството участва в управлението на предприятието и има дял в него, така и към занаятчиите и творческите индустрии.

„Анализът на МИР показа, че семейните фирми и занаятчиите имат нужда от целенасочено финансиране. Помощта за тях ще бъде между 50 000 лв. и 150 000 лв. за оборудване, с което да разширят производствената си дейност и пазарното си присъствие“, посочи Мерачева. По думите й, процедурата ще стартира скоро и именно сега е времето компаниите да бъдат предупредени. Проектите ще се подават изцяло онлайн - през системата ИСУН 2020.

„Занаятчии, които са регистрирани като търговски лица по Търговския закон, могат да кандидатстват и по останалите процедури по ПКИП, които ще отворрим“, уточни главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева. По думите й МИР ще обяви по ПКИП още две процедури до края на годината– за разработване на иновации и за внедряване на иновации в малки и средни предприятия, за общо 420 млн. лв.

От Регионалната занаятчийска камара - Пловдив изпратиха благодарствено писмо до МИР, в което подчертават, че представената информация е не само полезна, но и навременна с оглед подготовката и информираността на фирмите от бранша за участие в процедурите.

Viber канал: Министерство на иновациите и растежа

Facebook: Министерство на иновациите и растежа

Instagram: https://www.instagram.com/minnovationbg/

Twitter: https://twitter.com/minnovationbg?lang=bg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministry-of-innovation-and-growth-bulgaria/

YouTube: https://www.youtube.com/@user-bt5ui4ee1n

Подкаст за иновации и растеж:

https://spoti.fi/41PmjfQ << Spotify

https://www.deezer.com/en/show/5660657 << Deezer

https://anchor.fm/pzir << Anchor

https://bit.ly/pir-st << Stitcher

https://bit.ly/pir-gp << Google Podcast

https://apple.co/41NMhk2 < < Apple Podcasts / iTunes

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още