Токенизацията на Visa защитава дигиталните разплащания

Електронната търговия преживя значително развитие от пандемията насам с ръст от над 50%. Но с удобството на онлайн пазаруването се увеличават и очакванията на потребителите и търсенето на прости и сигурни трансакции. Visa изпревари потребителското търсене чрез услугата Visa Token Service, която замества 16-цифрените номера на сметките Visa с цифров токен, който само Visa може да отключи, като по този начин спомага за защитата на основната информация за сметката от измамници и лоши практики.

Visa е издала над 4 милиарда токена в световен мащаб чрез Visa Token Service (VTS). Това бележи важен етап в подпомагането на сигурността и по-нататъшното ускоряване на иновациите в електронната търговия и приемането на дигитални разплащания. Токените на Visa почти се удвоиха за една година и надхвърлиха по брой физическите карти Visa, които са в обращение по света.

Токенизацията е проста, но ефективна концепция, въведена за първи път от Visa. Чрез нея се избягва рискът от измами и се повишава сигурността на дигиталните плащания. Нарастването на броя на издателите, приемащите банки и финансови институции, търговците и потребителите, които извършват трансакции с токени на Visa, потвърждава, че бъдещето на парите всъщност е дигитално, а дигиталните финанси трябва да се основават на доверие. 

Разработената от Visa глобална платформа за токенизация намалява риска от измами, добавяйки допълнително ниво на защита за потребителските разплащания. Токенизирането на плащането е процес на подмяна на традиционния номер на сметката на разплащателната карта с уникален дигитален токен за онлайн и мобилни трансакции. Токените могат да се прилагат само за трансакциите от определено мобилно устройство, за определен търговец или за определен вид трансакция. Процесът на токенизиране протича на заден фон по начин, невидим за потребителя.

Токенизацията е в основата и на системите за мобилни разплащания. Ако мобилното или друго устройство на притежателя на картата бъде изгубено или откраднато, данните за картата му все още са защитени и потребителят може да отмени токена, без да анулира картата си. Броят на трансакциите на Visa в България с използването на уникален дигитален идентификатор нараства почти 4,7 пъти по-бързо всички други трансакции с Visa в периода юни 2021 г. - юни 2022 г. 

Анализ на Visa показва, че при повече от 8600 издатели и 800 000 търговци, токените на Visa са довели до 28% спад в броя на измамите и 3% увеличение на броя на одобренията. По този начин продажбите на търговците са нараснали и същевременно са им спестени средства за разходи, свързани с измами.

В епоха, в която по-голямата част от финансовия ни живот се намира в облака, усъвършенстваните технологии помагат да се гарантира, че данните на клиентите са защитени, независимо къде се извършват трансакциите. Автентикация 2.0 – бъдещето на потребителската защита – се базира на токени и инструменти като Cloud Token Framework (CTF) на Visa, който е предназначен да подобри сигурността и да увеличи процента на одобрение на трансакциите, извършвани без използване на карта, за множество платежни услуги и устройства.

Този важен етап е показателен за непрекъснатите инвестиции, които Visa прави в безопасни, надеждни и безпроблемни трансакции по целия свят. Продължаващото внедряване на токенизацията ще допринесе за изпълнението на мисията на Visa да помага на хората, бизнеса и икономиките да благоденстват.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още