Министър Пулев: За 10 месеца МИР активира над 80 % от парите по ПВУ – насочи към малките и средни предприятия над 820 млн. лв.

Това е съвместна рубрика на "24 часа" и Министерството на иновациите и растежа. Тя разказва кой, как, кога и за колко средства може да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021-2027. Всички възможности, условия и срокове за кандидатстване - в рубриката "Иновации и растеж за хората и бизнеса"

  • През август 2022 г. заварихме 4 подадени проекта по ПВУ, а сега имаме 11 хиляди подадени от всяка област на страната, посочи Пулев
  • Вчера МИР обяви кандидатстването и по мярката за развитие на индустриалните зони също по Плана за възстановяване

„С отварянето на мярката, за 10 месеца работа на служебния кабинет, МИР активира над 80 % от средствата по пет от общо шестте процедури по ПВУ, за които отговаряме. Това са над 820 млн. лв. за българските малки и средни предприятия. През август миналата година заварихме 4 подадени проекта по ПВУ, а 10 месеца по-късно имаме близо 11 хиляди подени проекта. Така средствата по Плана за възстановяване ще стигнат до малки и средни предприятия във всяка област на страната“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод обявяването в петък на приема на документи по процедурата за развитие на индустриалните зони в България.

Той обобщи, че по ПВУ, по линия на Министерството на иновациите, е дадена зелена светлина на над 820 млн. лв. по пет от общо шест управлявани от МИР процедури.

„В това число, отворихме и петата много чакана от регионите процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост“, коментира Пулев и допълни, че за развитие на индустриалните зони и паркове в България ще бъдат инвестирани общо 212,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лв.

Активираните от МИР проекти по ПВУ за общо 820 млн. лв. в този период от 10 месеца са:

„Технологична модернизация на предприятията“ - 260 млн. лв. – сключени са всички договори с класираните над 950 компании;

„Решения в областта на ИКТ и киберсигурност в предприятията“ - 30 млн. лв. – вече са сключени първите близо 200 договора от всички 1599 класирани.

„Инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия“ - 200 млн. лв. – класираните над 560 проекта в момента са в процес на оценка.

„Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ от ЕК – 118 млн. лв. – в момента се оценяват проектите, подадени в рамките на първата сесия по кандидатстване.

„Програма за публична подкрепа за развитие на индустриалните зони и паркове“ - 212 млн. лв. – активиране на кандидатстването от днес, 2 юни, за срок от 5 месеца.

След оптимизиране на вътрешен ресурс към мярката „Технологична модернизация“ МИР осигури и наддоговаряне за над 95 млн. лв., което ще даде възможност на допълнително над 300 малки и средни предприятия от списъците с чакащи одобрени проекти да получат финансиране по Плана за възстановяване. Такива одобрени проекти има от всяка област на страната.

От 2 юни по мярката за развитие на индустриалните зони могат да кандидатстват всякакви оператори на зони. Парите са за изграждане на вътрешна или довеждаща инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура – зарядни станции за електромобили и др. Средствата са по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“)“. Кандидатстването за безвъзмездната помощ е изцяло онлайн – в системата ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на документите е 17:00 ч. на 02.11.2023 г.

Viber канал: Министерство на иновациите и растежа

Facebook: Министерство на иновациите и растежа

Instagram: https://www.instagram.com/minnovationbg/

Twitter: https://twitter.com/minnovationbg?lang=bg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ministry-of-innovation-and-growth-bulgaria/

YouTube: https://www.youtube.com/@user-bt5ui4ee1n

Подкаст за иновации и растеж:

https://spoti.fi/41PmjfQ << Spotify

https://www.deezer.com/en/show/5660657 << Deezer

https://anchor.fm/pzir << Anchor

https://bit.ly/pir-st << Stitcher

https://bit.ly/pir-gp << Google Podcast

https://apple.co/41NMhk2 < < Apple Podcasts / iTunes

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още