НА ЖИВО: Депутатите обсъждат данъчните закони

Видео Подкаст image/svg+xml

Евростат: Цитрусите, зехтинът и картофите с най-рязък ръст на цените

Скорошният ръст на цените на селскостопанските стоки в ЕС се е забавил рязко през второто тримесечие на 2023 г. (в сравнение със същото тримесечие на 2022 г.). Това показват данните за индексите на селскостопанските цени, публикувани днес от Евростат.

 Освен това средната цена на стоките и услугите, използвани в момента в селското стопанство (вложени ресурси, които не са свързани с инвестиции), е намаляла между Q2 2022 и Q2 2023, първото понижение от Q4 на 2020 г.

Тези последни данни предполагат по-нататъшно стабилизиране на световните селскостопански пазари след период на прекъсване, който се характеризира със силно селскостопанско производство и ръст на цените на суровините, прогнозират от Евростат. И напомнят, че производствените цени са тези, които фермерите получават на входа на фермата.

Между второто тримесечие на 2022 г. и второто тримесечие на 2023 г. средната цена в ЕС на селскостопанските продукти като цяло (продукция) се е увеличила с 2%. Това представлява значително по-нисък темп на увеличение в сравнение с предходното тримесечие, когато средната цена се е повишила със 17% (първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с първото тримесечие на 2022 г.).

Най-рязък ръст на цените през второто тримесечие на 2023 г. сред основните групи произвеждани продукти има при цитрусовите плодове (средно +89%), зехтина (+48%) и картофите (+38%). Тези покачвания на цените до голяма степен отразяват обемите, засегнати от сушата. Сред другите продукти си струва да се подчертае силното покачване на цените на яйцата (+31%) и свинете (+28%). За разлика от това, цената на зърнените храни намалява (-31%), докато тези на птиците (+4%) и млякото (-2%) остават по-стабилни.

За същия период средната цена на стоките и услугите, използвани в момента в селското стопанство (вложения, несвързани с инвестиции), е намаляла с 5%. Този спад е последван от забавяне на растежа на цените през предходното тримесечие, макар и когато цените са се увеличили с 11% (първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с първото тримесечие на 2022 г.).

Сред суровините, които не са свързани с инвестиции, най-рязък процент на спад на цените са торовете и подобрителите на почвата (-23%), енергията и смазочните материали (-13%) и храните за животни (-5% ) .

На национално ниво по-голямата част от страните от ЕС (17 от 27) продължават да изпитват повишения на цените на селскостопанските продукти през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Най-бързите темпове на увеличение са регистрирани в Португалия (+22% ), Гърция (+21%) и Испания (+16%), страни, които са имали условия на суша. За разлика от тях, Литва (-26%) и Естония (-15%) отбелязват най-рязък спад на цените.

По отношение на вложените ресурси, които не са свързани с инвестиции, най-резките темпове на нарастване на средните цени в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. са отчетени в Унгария и Румъния (и двете +6%), докато Литва и Холандия регистрират най-стръмни темпове на спад (и двете -16 %).

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още