НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2024 г.

Видео Подкаст image/svg+xml

Успелите в земеделието избират да са устойчиви

Чрез ЕSG иновациите печелят, докато опазват природата

Агросекторът е може би най-отвореният към иновациите и новите технологии, които опазват околната среда. Всеки фермер милее за почвата, стреми се към технологии, които ще му донесат по-високи добиви, но не за година, а в дългосрочно устойчиво бъдеще.

Затова и земеделският сектор е пряко свързан с ESG политиките. И трансформацията му трябва да е първостепенна цел за всеки земеделец. И то не заради зелените изисквания, които постоянно налага Европейската комисия, а заради необходимостта от силно и ефективно селско стопанство.

В националната кампания "24 часа" и ОББ за устойчиво бъдеще" попитахме представители на четири големи компании, които се занимават със земеделие и животновъдство, как трансформират бизнеса си, за да е наистина устойчив.

Цветан Илиев, прокурист на "Бони Холдинг": Ефективен бизнес е този, който ползва по-малко ресурси

- Г-н Илиев, преди 20 г. вие инвестирате в това да бъдете по-ефективни и устойчиви. Какво ви накара да го направите още тогава?

- За да сме еднакво ефективни и респективно равностойно конкурентоспособни на производителите от ЕС, решихме да отглеждаме прасета, както го правят лидерите в света в Дания. Внесохме генетика, технология на гледане, рецептури за хранене и естествено трябваше да преоборудваме изцяло фермите си с най-съвременно оборудване за хранене, поене и климат на животните. Ефектът от тази коренна промяна беше, че ние започнахме да отглеждаме животни с несравнимо по-малко консумация на фураж, вода и лекарства, както и да отглеждаме почти двойно повече животни от една майка с по-малко персонал, който съществременно все по-трудно се намира. С колкото по-малко ресурси може да се произвежда едно нещо, толкова по-устойчив е такъв бизнес и този процес на усъвършенстване практически няма лимит - той ще продължава непрекъснато в търсене на нови и нови решения за икономия и ефективност.

- Защо можем да наречем компанията ви устойчива?

- "Бони" има две основни направления на дейност. Освен усилията ни за ефективност и устойчивост в свиневъдството не по-малък е и стремежът ни за същото и в месопреработката. Преди влизането ни в ЕС през 2007 г. изградихме ново месопреработвателно предприятие по най-новите достижения към онзи момент на технологиите и машините. И непрекъснато го обновяваме с цел непрестанно намиране на решения за ефективност, а оттам и устойчивост. Преди 2 г. изградихме и най-модерната кланица в България, в която редом с неповторимото качество и ефективност на месодобива постигнахме и най-високите критерии за хуманно отношение към животните. В процес сме на изграждане на предприятие за оползотворяване на продукти, които сега отиват на екарисаж. Във всичките ни предприятия и ферми изграждаме фотоволтаични инсталации - общо към 15 мвт - както за покриване на собствените ни нужди от електричество, така и за продажба на излишъците.

- Правите проучване за технология, с която да се заместят изкуствени торове. Как този проект ще въздейства положително върху природата?

- Ние и досега използваме торовата маса за наторяване и респективно заместване на изкуствените торове с естествени. Машините и начинът, по който го правим досега, е доста неефективен и енергоемък. Искаме в следващите няколко години да разработим технологии и да внедрим такова оборудване, че процесът да е в пъти по-ефективен и по-малко енергоемък от настоящия. И колкото по-ефективно заместваме изкуствените торове с естествени и с нисък разход на енергия, толкова повече ще допринасяме за намаляване на емисиите на парникови газове.

Иво Куманов, управител на "НИК Електроникс": Дроновете намаляват ползването на пестициди

- Г-н Куманов, дроновете ли са новото поколение машини, които трябва да бъдат използвани в сектора?

- Земеделските дроновете са безспорен тренд и определено експертите в сектора виждат в тях бъдещето не само за развитите страни, но и в развиващите се. Те осигуряват намалено приложение на пестициди в околната среда и независимото електрическо задвижване чрез зареждане на батериите от възобновяеми източници. А по-малкото пестициди е крачка към повишаване на устойчивостта на стопанствата.

- Защо можем да наречем компанията ви устойчива?

- Устойчивостта е част от ДНК на нашата компания и намира отражение в почти всичките ни продукти и услуги, продължавайки по този начин веригата към нашите клиенти. Мога да дам два примера с решения. Първият е чрез внедряване на услугата Valley Scheduling, която чрез прогнозиране на нуждите и дефиниране на подходящите интервали за поливане намалява употребата както на електроенергия, така и на вода с помощта на компютърни алгоритми и реални данни от полето. Вторият пример е система за селективно пръскане с изкуствен интелект, позната на фермерите като CarbonBee. Тя намалява употребата на пестициди чрез разпознаване на плевелите и управление на пръскачката така, че да пръска само там, където е необходимо.

- Коя компания може да се нарече екологична?

- Един от ключовите аспекти на екологичните компании е свързан с техните инвестиции и конкретни инициативи за подобряване на околната среда.

Свилен Костов, съдружник в ТЕХНО ФАРМ: С нас фермерите постигат повече, но с по-малко

- Г-н Костов, колко са важни одитите, които показват какво и как е произведено? Трябва ли всеки в земеделския сектор да го прави?

- Към момента всеки земеделски производител е нормативно задължен да използва система за проследяемост на производството, като тя е свързана преди всичко с безопасността на храните - използваните препарати за растителна защита и намаляване на ефектите върху околната среда - дневниците за използваните торове. Глобалните предизвикателства за устойчиво земеделие и управление на климатичните промени също водят до нови изисквания за по-добра отчетност и възможност за проследяемост и последващи одити в земеделските стопанства.

- Защо можем да наречем компанията ви устойчива?

- НИК е позната на земеделците у нас като синоним на прецизно земеделие повече от 20 г. Нашата цел е да бъдем двигател на технологичния прогрес в земеделието, като с работата си правим възможно фермерите да постигат повече с по-малко. Нашата мисия е не само да използваме и прилагаме устойчиви практики, но да помагаме и на компаниите, които работят с нас да бъдат устойчиви и успешни.

- Какви са проектите, върху които работите за намаление на въглеродния отпечатък?

- Когато говорим за въглерод и въглеродни емисии в земеделието, почвата е първият елемент, върху който се фокусираме. И понеже винаги се стремим да предлагаме завършени решения на земеделските стопани, започваме с анализа на почвеното здраве и способността на почвата да задържа въглерод. Съвместно с университета "Корнел" (САЩ) разработихме методология за оценка на почвите, базирана на анализи на химични, физични и биологични показатели на почвата.

Пробовземането и анализът се извършват изцяло от нас в собствената лаборатория на НИК "Агро Сървис". След като разполагаме с достатъчно информация за характеристиките на почвата и нейния потенциал, можем да предложим най-оптималната система за обработка, включително специализирани технологии и инвентари, които опазват почвата и намаляват отделянето на въглерод. Работим съвместно и с компании, предлагащи доброволни програми за компенсации при преминаването към минимални и безоранни технологии.

Павел Стоименов, управител на "Агро-бел 2001": Чрез no-till технология не вредим на почвата

- Г-н Стоименов, преди 15 г. решавате да преминете към екстензивна технология за обработка на почвата. Какво означава това?

- Преминах да работя по тази технология, тъй като интензивната - чрез много обработки, довежда до разрушаването на почвата от водната и ветровата ерозия и намалява плодородието . Освен това интензивната обработка изисква и доста по-големи разходи и прави земеделието нерентабилно.

- Защо можем да наречем компанията ви устойчива?

- Можем да работим с по-малко разходи, чрез използването на малко или въобще да не използваме торове, а разходите за горива и поддръжка на техниката също са значително по-малко. При работа по този начин в една криза ние сме доста по-устойчиви, тъй като сме по-малко зависими от цените на горивата, торовете и климатичните условия.

- Вие сте един от първите, които налагат технологията no-till, чрез която се спестява голяма част от обработките на почвата и се намалява количеството горива. Достатъчно ли е това, за да опазим почвата?

- Това е най-добрият начин за опазване на почвата поради малкото обработки и ограничено торене. Освен това при технологията се използват т.нар. зелени култури, с които се поддържа естественият път за обогатяване на почвата, като различните култури изпълняват различни функции - продълбочаване, обогатяване с компоненти, пречистване от остатъци изкуствени торове и препарати. По този начин се запазват и биологичните видове, обитаващи почвата, което пък от своя страна отново я обогатява и я поддържа жива.

Автор на статията

Деляна Къркеланова Деляна Къркеланова


Споделете статията

Четете още