3 грешки на шефа, а щетите за вас

Сложното е, че са някак духовни и може да не ги разпознаете - например неспособността му да вдъхновява

"Точният човек" е новият специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за свободни работни места.

Oсвен ако не сте гениален творец на изкуство, за вашия успех в професията, за напредъка в кариера и в крайна сметка за доходите ви е много важно какъв началник имате. Добрите мениджъри притежават много качества - добри. Лошите също, обикновено лоши. Няма смисъл да се чудите как и защо такъв човек е станал шеф. По-разумно е да опитате да се измъкнете от неговия екип.

Сложността е, че някои грешки в ръководния стил се забелязват трудно, а имат голям ефект върху подчинените. Става дума за неща, които са някак духовни, относителни, не подлежат на измерване и даже на точно дефиниране. Те само се усещат - например способността на шефа да мотивира и вдъхновява служителите, да стимулира тяхната креативност и инициативност. Няма никакво съмнение, че липсата на това мениджърско умение понижава ефективността и води до неуспех или поне намалява резултатите. Зле за фирмата, зле и за вашите възможности - не използвате целия си потенциал и не трупате нов.

Казано по-просто, вие ходите в офиса, работите съвестно, но само си изпълнявате задълженията. Никакъв подтик да учите и да правите нови неща, никаква свобода да измислите и предложите нещо различно, никакво удовлетворение от свършеното. При това положение вероятността да се развивате в професията е нищожна. Грешките са на шефа ви, щетите са лично за вас.

1. Той възлага

Бягайте от мениджър, който спуска задачи. Истинският лидер дефинира проблемите, на които служителите трябва да намерят решение, и резултатите, които се очаква да постигнат. Това позволява на екипа свобода в начина, по който ще подходи към работата.

Задължително е така да бъде в дейностите, при които се изисква творчество, а те са повечето в съвременната бизнес среда. Дори обаче да сте работник, който седи на поточна линия и сглобява детайли, добрият шеф пак ще ви подтикне да мислите как по-ефективно да го правите. Иначе ви превръща в колелце от машина, а вие не искате цял живот да сте това.

2. Той задава отговори

Някои шефове са лицемери. В смисъл, преструват се, че търсят мнения и идеи. Било защото са учили, че така правят големите лидери, било защото по-висшият началник изисква такъв подход в екипите. Думите "креативност" и "инициативност" се смятат за магически в теориите за управление.

Вашият ръководител обаче уж пита какво мислите и какво предлагате, а всъщност хич не ви слуша. Или дори се дразни на мненията и идеите, които не съвпадат с неговите виждания.

С такъв шеф нямате шанс за напредък. Нито от него нещо ще научите, нито от колегите си, поставени в положение на елементарни изпълнители.

3. Той е заклет групар

В теориите за управление думата екип също е супер модерна. Вероятно вашият шеф я споменава по 100 пъти на ден. Само че добрият мениджър не издига в приоритет груповата работа, когато не е необходимо.
Щом началникът излишно поръчва на вас и на още колеги да правите нещо, за което е достатъчен един, значи той не е наясно как се постига ефективност. Принципът е всяка работа да бъде възлагана на най-нископлатения служител, който може да я свърши качествено.

По-лошото е, че вероятно работата върши един, но лаврите обират и другите. Попаднали сте на място, където има условия някои да се скатават. Обикновено тези някои са едни и същи, а началникът не разбира с години фактическия им "принос".

Най-лошото е, ако вие сте този, който прави нещата, но за шефа те са групово дело. Не върви да изтъкнете приноса си, защото колегите ще ви намразят. Не е обаче обещаващо и за кариерата ви - като никой не ви оценява по достойнство, скоро ще ви писне и ще се демотивирате. Вместо да развивате способностите си, ще започнете да работите по-лошо. Шефът може и да не забележи, но вие сами се огледайте за друга компания.

В "Точният човек" - новия специален проект на "24 часа", можете да прочетете още:

Пътят и към служебния ад е постлан с добри намерения

Кога да печелите с тактика "умряла лисица"

Защо е тъпо да кажете на колега "Успокой се"

За успеха е най-важно с кого си другарувате в службата

Стереотипите на съзнанието често пречат на успеха

10 начина да манипулирате елегантно

Саморекламата - това тънко умение

Как да преживеете професионален гаф, без да (по)страдате

И с дребни закъснения рушите репутацията си

Ако всеки понеделник ви е черен понеделник

Автор на статията

Димитрана Александрова Димитрана Александрова


Споделете статията

Четете още