В Кнежа заплатите са по-високи отколкото в София

Община Кнежа се оказва на трето място в новата класация на общините по размер на средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в България за 2022 г. Това показват данните за заплатите по общини на НСИ, които са обобщени от Института за пазарна икономика и чието официално представяне предстои днес.

В Кнежа средната заплата е 2813 лв. На първо място традиционно е Челопеч с 3398 лв. средна месечна заплата, а на второ – Козлодуй с 2949 лв.

Интересното е, че Кнежа с 2813 лв. задминава столицата, където средната заплата през 2022 г. е била 2475 лв., следвана от общините Раднево (2 450 лв.), Пирдоп (2 440 лв.) и Гълъбово (2 260 лв.). Топ 10 се допълва от общините Девня (2 156 лв.), Панагюрище (2 050 лв.) и Божурище (1 925 лв.).

За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района. В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната.

Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община – 2 475 лв. (4-то място в страната), община Варна – 1 642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив – 1 584 лв. (22-ро място в страната). Отново наблюдаваме силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра. В топ 25 по заплати в страната влизат 1) общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София; 2) общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и 3) общините Марица и Куклен до Пловдив.

Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40% и 70% за четири години. В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50% в периода 2018-2022 г. Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията.

Очаквайте подробности.

Автор на статията

Христо Николов Христо Николов


Споделете статията

Четете още