Светкавични преводи в евро за 10 секунди и в целия ЕС

В левове у нас са въведени преди година и обхващат 90% от клиентските сметки

Светкавични преводи, при които парите пристигат в рамките на 10 секунди, ще има вече и в евро. Съветът на Европейския съюз прие регламента, с който се въвеждат незабавните плащания.

Той ще позволи на хората да прехвърлят пари в рамките на десет секунди

по всяко време на денонощието, включително и извън работно време

Това ще става не само в рамките на една страна, но и в други държави от ЕС, съобщават от пресслужбата на съвета.

Доставчиците на платежни услуги трябва да предоставят незабавните плащания при същите такси, които прилагат за стандартните преводи, предвижда регламентът.

Според новите правила доставчиците трябва да проверят дали IBAN и името на бенефициента съвпадат, за да предупредят платеца за възможни грешки или измами, преди да бъде направена трансакция. Това изискване ще важи и за редовните трансфери. Доставчиците на платежни услуги, намиращи се в еврозоната, ще разполагат с 9 месеца, за да бъдат готови да получават незабавни кредитни преводи в евро. 18 месеца е срокът, за да са в състояние да ги изпращат.

В България незабавните плащания в левове бяха въведени още преди година. При тях парите пристигат за 10 секунди, називисимо дали са наредени в работен или почивен ден и в кой час на денонощието. Има и пакетни кредитни преводи в левове, изпълнявани в рамкитне на няколко минути до 1 час.

В момента близо 90% от клиентските сметки у нас са обхванати от системата за незабавни плащания. За публичния сектор това започна да се прилага поетапно през втората половина на 2023 г. Така

преведените средства се получават от няколко минути до час

С отделно решение в понеделник Съветът на ЕС прие и нови правила за защитата на инвеститорите. Гласувана бе директива за алтернативните инвестиционни фондове, която урежда изискванията към мениджърите. Те трябва да осигурят достатъчно ликвидни инструменти, така че фондовете да са подготвени да се справят, ако от тях има значителни тегления на средства.

Директивата ще бъде публикувана в официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да транспонират правилата в националното законодателство.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още