НОИ: Средният осигурителен доход за февруари е 1594,56 лева

Средният осигурителен доход за февруари за страната е 1594,56 лева. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2023 г. до 29 февруари 2024 г. е 1480,06 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Това предаде БТА.

От 1 април пенсиите на около 350 000 работещи пенсионери бяха служебно преизчислени. Преизчисляването обхваща работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща, обясниха през март от НОИ. 

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още