Над 14 200 безработни у нас са започнали работа през март

Повече от 14 200 безработни са започнали работа през март със съдействието на бюрата по труда, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. Това е с 1721 души повече спрямо предходния месец. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили 378 пенсионери, учащи и заети. 

Представителите на рисковите групи, които са намерили своята трудова реализация през март чрез субсидирани работни места, са 317 – 34 по програми и мерки за заетост и 283 – по проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

Общо 34 безработни и заети са включени в различни обучения, а 190 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност. През март са издадени 5452 ваучера за заети и безработни лица за дигитални обучения по проект „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ по Национален план за възстановяване и устойчивост. 

Равнището на регистрираната безработица в страната през март е 5,77% и се отчита намаление на месечна база от 0,07 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 163 635 и се отчита понижение спрямо миналия месец с 1950 души.

През месеца са регистрирани нови 19 946 безработни в бюрата по труда, при тях се наблюдава минимално увеличение от 0,2% в сравнение с февруари. Други 686 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. При тази група се наблюдава намаление спрямо предходния месец на търсенето на услугите на Агенцията – с 15,7%. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани над 4500 неактивни на пазара на труда лица, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Увеличен е и броят на заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар – през март те са 14 706 при 10 494 през предходния месец. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 30, 2%, преработващата промишленост – 17,6%), търговията – 8,9%, държавното управление – 7,8%, следват селското, горското и рибното стопанство – 7,8% и образование – 4,8%.

Най-търсените от бизнеса професии през март са персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници в селското, горското и рибното стопанство; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници за събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; помощници при приготвяне на храни; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; чистачи и помощници, и др.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта бяха приети в края на март от правителството в оставка на премиера Николай Денков. Основната цел на промените е да бъдат подобрени предоставяните от бюрата по труда услуги чрез повишаване на ефективността на процедурите за подбор и наемане на безработни и облекчаване на условията за повишаване на тяхната квалификация. 

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още