Любомир Желязков: Имаме смелостта и амбицията да станем регионален финансов супермаркет

Насърчавам предимно спазването на обещанията и коректността

Любомир Желязков притежава бакалавърска степен по маркетинг и магистърски степени по мениджмънт и приложна статистика от университета Corvinus в Будапеща. Притежава квалификация за дипломиран експерт-счетоводител. С повече от 15 години стаж на ръководни позиции в банковата и застрахователната сфера (Generali, Volksbank, OTP Bank, Банка ДСК), както и над 10 години успешен собствен консултантски бизнес.

Говори свободно английски, немски, руски и унгарски език.

Интервюто е част от специалното издание на „24 часа" и TREND „Мъжете. Главна роля", част от поредицата за успели личности с визионерски нюх. Новият брой е посветен на онези мъже, които взимат важни и трудни решения всеки ден, на лидерите, които утре ще сочат посоката в бизнеса, технологиите, ценностите и стремежите на съвременния човек. „Мъжете. Главна роля е издание за търсещите и за смелите, за хората с вроден усет към промените и със здрав гръб за отговорността на растежа.

- Какво помните от първите дни на работата ви във финансовия свят?

- Това е осъзнаването на важността на ясните правила и добрата IT обезпеченост за успешното функциониране на финансова компания. Разбирането на тези два аспекта ми даде не само представа за това какво е необходимо за изграждането и поддържането на успешен финансов бизнес, но и ме научи на практика как да се адаптирам и работя в такъв професионален контекст. Ясните правила ми помогнаха да разбера какво се изисква от мен и как да действам в съответствие с тях, докато добрата IT обезпеченост ми осигури средства за ефективна работа и защита на данните. Тези два аспекта са съществени за създаването на стабилна и надеждна основа във финансовия сектор и ме формираха като професионалист, който разбира важността на строгите стандарти и иновативните технологии в този бизнес.

- Каква е вашата роля във формирането на бизнес стратегията на ФПМХ? Как работите с другите директори?

- Работим в тясно сътрудничество, използвайки метода на „изглаждане на спорове и различните гледни точки на 6 очи“. Този подход ни позволява да се съсредоточим върху конструктивния диалог и анализ на различните перспективи, което в крайна сметка укрепва нашата единност и синхронност в управлението на компанията.

Поддържаме открита и взаимно уважителна комуникация, която е от съществено значение за успешното постигане на общите ни цели.
Този процес на сътрудничество и консенсус ни позволява да изграждаме единен управителен съвет, който е насочен към постигането на успех и вземането на стратегически решения, които отговарят на нуждите и целите на ФПМХ.

- Каква е вашата персонална идентичност в контекста на финансовия сектор? Как я използвате, за да вдъхновите и мотивирате своя екип?

- Тя се основава на вярата ми в постижимостта на високи стандарти на професионализъм, етика и сътрудничество. Вдъхновявам се, когато виждам колегите да започват и завършват деня с усмивка, дори след интензивен работен ден. Това ме мотивира още повече да продължавам да давам най-доброто от себе си.

- Каква е вашата роля в изграждането на корпоративна култура във ФПМХ?

- От съществено значение е насърчаването на принципността като спазването на обещанията и коректността.
Вярвам, че тези две стойности са основа за доверие и успешно сътрудничество както вътре в организация­-
та, така и с нашите клиенти и партньори.

- Каква е вашата стратегия за разширяване на географското присъствие и диверсификация на услугите на ФПМХ?

- Основава се на концепцията за регионален финансов супермаркет. Тази стратегия ни позволява да предоставяме широка гама от финансови услуги и продукти в различни региони, което ни прави конкурентни и адаптивни към различните пазарни условия и регулации.

- Какви са вашите планове за бъдещето на ФПМХ и как виждате развитието на компанията в следващите години?

- Имаме смелостта, способностите и амбициите в рамките на 4-5 години да станем регионален финансов супермаркет.

Може да намерите „Мъжете. Главна роля" на местата за продажба на списания в цялата страна.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още