12 избрани търговски аташета няма да заминат - подборът обявен без законово основание

Назначенията са анулирани и заради редица сигнали за нарушения при избора им

Дванадесет нови търговски аташета в различни държави няма да бъдат назначени. Причината - Министерството на икономиката анулира избора им с мотив, че подборът е проведен без законово основание.

Служебният министър на икономиката Петко Николов издаде заповед назначенията на 12 новоизбрани търговски аташета да бъдат анулирани и заради редица сигнали за нарушения при избора им.

Подборът за аташета в 21 държави бе обявен от предишния министър на икономиката Богдан Богданов миналата година. Тогава бе премахнато изискването само хора с поне 2 години стаж като държавни служители да се кандидатират за представители на държавата в службите за търговско-икономическите въпроси.

Оказа се, че след приключване на срока за кандидатстване

са подадени над 190 заявления за участие в подбора,

като някои от кандидатите бяха подали за повече от една дестинация.

Подборите за търговските аташета бяха обявени в три направления - “Европейски страни”, “Страни от ОНД” и “Азия, Африка, Америка и Австралия”. Сред кандидатствалите имаше и българи, живеещи в чужбина, показаха обобщените данни в средата на ноември 2023 г. след изтичането на срока за подаване на документите.

6 месеца по-късно обаче стана ясно, че подборът им е бил проведен без законово основание. Сега от Министерството на икономиката обявиха, че липсва нормативен акт, който да задължава обявяването на конкурс за аташета - нито по реда на Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, нито по Кодекса на труда.

Назначенията на аташета стават чрез дългосрочна командировка и

трудовите им правоотношения се прекратяват с изтичане на срока

Според Закона за дипломатическата служба той е 4 години. Може да се удължава единствено при условие че липсват конкурентни кандидати след петата година, но за не повече от 1 година.

В обявения от предишното ръководство на министерството подбор не е имало предвидена и възможност участниците да могат по съдебен ред да обжалват действия на комисията.

Назначенията са анулирани и поради постъпили сигнали за нарушения на процедурата и правилата, включително и от членовете на комисията. Като пример се посочва, че дипломите на кандидатите за завършена езикова филология

не са били признати автоматично,

а е трябвало да се държи допълнителен изпит за владеене на съответния чужд език. Имало и участници, които са били отстранени, въпреки че са представили болнични листове. Не са били допуснати и кандидати, поискали онлайн събеседване или изпит по език поради невъзможност да се освободят от служебните си задължения.

Анулираните назначения са с цел да бъдат защитени правата не само на класираните, но и на всички подали над 190 заявления за участие, подчертават сега от икономическото министерство. И допълват, че назначаването на аташета

трябва да става при ясни правила,

даващи равни възможности на всеки участник. При спорни казуси участниците трябва да могат да ги обжалват пред съда.

Петко Николов: Защитаваме правата на всички кандидати

Ние защитаваме правата не само на дванадесетте, които са класирани, а на всички хора, подали над 190 заявления, заяви преди дни пред БТА министърът на икономиката Петко Николов.

Получих три доклада от комисиите, които са работили по този въпрос, като на тяхна база стигнахме до единодушното решение за тази анулация поради много причини, но най-важната е, че изначално липсва законодателна база за провеждане на такъв “публичен” конкурс, каза още министърът.

По думите му никъде в законодателството не е предвидена възможност за провеждането на подобен конкурс, а когато такъв се организира, трябва да бъдат създадени и правила, които да защитават всички участници.

В случая никъде в правилата не е предвидена възможността за правна защита на участниците, ако смятат, че процедурата е неправилна, или когато са налице действия на органа, който провежда процедурата, които противоречат на закона.

Автор на статията

Виктория Бочевска Виктория Бочевска


Споделете статията

Четете още