Пречупване: безработицата се вдига, върна се на нивото от 2021 г.

След почти три години непрекъснато намаляване през първото тримесечие на тази година безработицата отново пое нагоре. Тя е вече 5% средно за тримесечието, т.е. с 0,6 процентни пункта по-висока отколкото година по-рано. Това означава пречупване на този показател за първи път от пандемията насам. През последните няколко тримесечия безработицата беше паднала до 4%, а в някои отделни тримесечия и до 3,7%. 

Регистрираните в бюрата по труда лица в активна възраст в момента са около 152 500 души, докато година по-рано бяха 134 900 души. 

Лошото на сегашната тенденция е, че тя е съчетана и с намаление на заетостта. В момента у нас работят 2 907 000 души, докато година по-рано са били 2 928 000 души. Само по себе си увеличениетно на безработицата не е обезпокоително, защото може да се дължи и на чисто демографски причини, например заминаване от страната или намаляване на населението по други причини. Намалението на заетите лица обаче означава, че просто няма кой да работи. 

НСИ е забелязал и още по-силно увеличение на младежката безработица. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 9,3 на сто (9,7 на сто при мъжете и 8,7 на сто при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2,2 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1,6 процентни пункта, а при жените - с 2,9 процентни пункта. Справка в НСИ показва, че коефициентът на младежката безработица през първото тримесечие на 2023 г. е бил 7,1 на сто (8,1 на сто при мъжете и 5,8 на сто при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е бил по-нисък с 1,1 процентни пункта, което изцяло се е дължало на намалението му при жените - с 2,6 процентни пункта.

Общият брой на икономически неактивните хора (извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2024 г. се увеличава спрямо същия период на предходната година и достига 2 450,2 хил., от които 987,4 хил. (40,3 на сто) са мъже и 1 462,8 хил. (59,7 на сто) - жени. През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на хората извън работната сила е бил 2 446,8 хил., сочи справка в НСИ.

Автор на статията

Христо Николов Христо Николов


Споделете статията

Четете още