Национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“ се провежда през ноември

Организатори са издателство „Клет България” и в. “24 часа”, ранното записване вече стартира

Национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“ се организира в партньорство с издателство „Клет България” и в. “24 часа” и предстои да се проведе през ноември тази година. Събитието цели да повиши информираността за STEM подхода в обучението и да подчертае ползите от прилагането му в образователната система.

Какво е STEM

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) интегрира науки, технологии, инженерство и математика в едно цяло (метадисциплина), акцентира върху преподаване и учене чрез опит и преживяване при решаването на реални проблеми и актуални предизвикателства или реализацията на конкретни проекти. Основен фокус на STEM обучението е практическото прилагане на знания и умения, а в резултат – подготовката на учениците за реалния живот и тяхното професионално развитие като път към осигуряването на устойчиво развитие и просперитет за цялото общество.

Форумът ще се проведе на 10-12 ноември 2022 г. в Пловдив. Ранното записване вече стартирало и всеки може да заяви участие на преференциална цена до 31 юли 2022 г. тук.

Ползите от форума

Поканени са редица специални гости и експерти, сред които министърът на образованието и науката, Мария Габриел - европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Стефан Стоянов - заместник-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“ на община Пловдив, Ангелина Скараки - образователен експерт и STEM консултант,    д-р Мариана Чолакова -  почетен консул на Германия със седалище в Пловдив, Найден Шиваров, директор на новосъздадения национален STEM център.

Гост-лекторите ще представят актуална информация за важността и ролята на STEM обучението за осъществяването/реализацията на качествено, приобщаващо и устойчиво европейско и българско образование. Специално внимание ще бъде отделено на приоритизирането на STEM в контекста на Европейското пространство за образование до 2025 г. и плана за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.). Ще бъдат дискутирани настоящи и бъдещи европейски и национални визии, стратегии, политики, инициативи и програми в областта на STEM.

По време на събитието представители на „Клет България” ще демонстрират разработения от тях дигитален пакет с интегрирано STEM учебно съдържание и методически разработки в софтуерна среда iZZI за провеждане на обучение в 5-7 клас. Създадените интердисциплинарни ресурси осигуряват стабилна основа за работа на учителя и предоставят своеобразна библиотека с конкретни идеи, проекти и упражнения, като същевременно позволяват гъвкавост и поле за надграждане спрямо индивидуалните потребности или цели. Това е първият традиционен издател в страната, който предлага такъв тип образователни ресурси.

Форумът ще осигури възможност на всички участници в приятна обстановка да се запознаят със световния и европейски опит, да обменят идеи, да установят полезни контакти и да се заредят с вдъхновение.

Участие в събитието ще вземат над 250 директори на училища в България, представители на Министерството на образованието и науката и други институции.

Защо е важно това обучение

STEM обучението все по-често привлича вниманието на политици и образователни лидери. Разработването на иновативни решения на глобални проблеми, пряко свързани с устойчивото развитие до 2030 г., предизвикателствата на индустриалната революция 4.0, скоковете в технологиите ни принуждават да преосмислим начина, по който обучаваме в областите на STEM и извън тях. Образователният сектор следва да преосмисли традиционните граници на учебните програми, в които знанията и уменията са разделени по предмети. Държавите се нуждаят от разработването на нови програми, основаващи се на необходимите за младите хора компетентности за устойчив, пълноценен и здравословен живот в бързо променящия се свят на 21 век. Нараства и необходимостта от интегрирана STEM рамка (как ефективно да приложим STEM обучението в учебните програми), която да подкрепя учители, обучители и създатели на учебни програми да отговорят на изискванията за ефективно STEM образование в съвременния свят.

Според водещи образователни експерти STEM обучението развива следните ключови умения: решаване на проблеми, статистическа обработка на информация, творчество, интелектуално любопитство, умение за аргументиране, вземане на решения въз основа на данни, гъвкавост. Едно от основните предимства на STEM е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Всеки урок развива в по-голяма степен различни умения и компетентности у учениците в сравнение с традиционните форми на обучение. Това им позволява да разберат връзките между предметите, които изучават в училище, както и да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде и как ще използвам, това което уча?“

Очаквайте повече информация за събитието и програмата съвсем скоро, на 24chasa.bg.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още