STEM обучението превръща учениците в изследователи

  •  На национален форум за STEM образование ще се дискутират добрите практики от България и Европа.
  • Организатори са издателство „Клет България“ и в. „24 часа“

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) интегрира природни науки, технологии, инженерство и математика в едно цяло. Това е метадисциплина, която акцентира върху преподаване и учене чрез опит и преживяване при решаването на реални проблеми, актуални предизвикателства или реализацията на конкретни проекти. STEM подходът е практическото прилагане на знания и умения, а в резултат – подготовката на учениците за реалния живот и тяхното професионално развитие.

Специалистите са категорични – STEM обучението повишава мотивацията на учениците за учене, създава възможности за проектно-базирано обучение и интегративно знание, изграждайки устойчиви връзки между възприятие и опит, така че информацията и способностите да могат да се прилагат към нови и сложни проблеми или предизвикателства.

Прилагането на STEM философията повишава ангажираността, уменията и постиженията на учениците. Чрез работата си по STEM проекти всеки ученик има възможност да развие критичното си мислене и умения за решаване на проблеми, да погледне на тях от различен ъгъл, но и в цялост и по този начин да достигне до иновативно решение, мислейки „извън кутията“. Груповите дейности в STEM насърчават работата в екип, сътрудничеството и социалните умения на децата. Акцентът е поставен върху важността на комуникацията, активното обсъждане на идеи, даване и получаване на обратна връзка.

Ползите от прилагането на STEM подхода в обучението ще бъдат център на събитието Национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“ , който ще се проведе от 10 до 12 ноември в Пловдив. Организатори са издателство „Клет България“ и в. „24 часа“. Събитието цели да повиши информираността по темата и да подчертае ползите от прилагането на STEM методи в образователната система. Форумът ще представи настоящи и бъдещи европейски и национални визии, стратегии, политики, инициативи и програми в областта на STEM.

Сред целите са още да осигури платформа и вдъхновение за споделяне на добри световни и местни практики, инициативи, идеи и ресурси, както и да спомогне за изграждането на мрежи и партньорства между различни участници в STEM процеса – политици, образователни лидери, учени и експерти, неправителствени организации, представители на бизнеса. Ще бъдат показани работещи STEM решения, реализирани на практика у нас и в Европа.

Очаква се форума да открие еврокомисарят за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Поканен е министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов.

Сред гостите и лекторите на събитието ще се включат чуждестранни образователни експерти в STEM областта като Ангелина Скараки (Гърция), д-р Андреас Кастнер (Германия), както и проф. Найден Шиваров, директор на новосъздадения национален STEM център, д-р Лъчезар Африканов, преподавател в сферата на образователното лидерство и свързани направления като коучинг, дизайн мислене и управление на европейски проекти, проф. Тони Чехларова, ръководител на проекта Scientix за България; ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН и др.

По време на форума представители на „Клет България” ще демонстрират разработения от тях дигитален пакет с интегрирано STEM учебно съдържание и методически разработки в софтуерна среда iZZI за обучението от 5-и до 7-и клас. Създадените интердисциплинарни ресурси осигуряват стабилна основа за работа на учителя и предоставят своеобразна библиотека с конкретни идеи, проекти и упражнения, като същевременно позволяват гъвкавост и поле за надграждане спрямо индивидуалните потребности или цели. Това е първият традиционен издател в страната, който предлага такъв тип образователни ресурси.

Автор на статията

Ярослава Прохазкова Ярослава Прохазкова


Споделете статията

Четете още