Каква е математиката на пандемиите разбират ученици чрез STEM ресурси на Intel

Три български училища с деца в неравностойно положение ще учат по иновативнa програмa, подпомогнати от технологичната компания Intel. В програмата с готови STEM уроци, разработена от Intel, учениците създават реални продукти, които развиват знанията им по различни учебни предмети чрез използването на технологии. Целта е учениците да имат пред себе си ясен отговор на въпроса “Защо учим това, госпожо?”

"Учителите в нашето училище изпитват любопитство и желание да бъдат подпомогнати в търсенията си за осъвременяване на методите на обучение . На теория нещата стоят по един начин, но в класната стая трябва да знаеш как да го направиш. В този смисъл Център за творческо обучение ни е много полезен. Ефективното обучение представлява: готвя се за изпит, явявам се, представям се отлично, всички ми ръкопляскат и след месец нищо не знам. Автентичното пък е това, което остава в главата, формира възгледи, отношение и компетентности". Това разказва Елена Стоилова, която от 4 години директор на Природоматематическата гимназия "Проф. Емануил Иванов” в Кюстендил и е дългогодишен преподавател по математика.

Гимназията е една от трите нови български училища, които започват работа с програмата на Intel "Умения за иновации" (Skills for Innovation): ПМГ "Емануил Иванов" в Кюстендил; ОУ "Никола Обретенов" в Русе и СУ "Иван Вазов" във Вършец. Меморандум за съвместна работа е сключен и между училищата и Център за творческо обучение, който реализира проекта в България.

Училищата, включени в инициативата, обучават висок процент ученици с риск от отпадане и социално изключване - непривилегировани деца, от етнически малцинства, от социална слаби семейства, деца с различен социален статус и в неравностойно положение.

В рамките на инициативата Intel предоставя финансиране за обучения и устройства за учители и ученици в училищата, както и готови уроци за STEM и проектно базирано обучение. Програмата, по която се реализира проектът, се нарича "Насърчаване на STEM образование и насърчаване на цифровата готовност и приобщаване на учащи в неравностойно положение чрез смислено използване на технологиите", съобщава Център за творческо обучение.

Четирите приоритети на програмата са: Приобщаващо (STEM) образование; Насърчаване на цифровата готовност; Минимизиране на цифровото разделение; Позволяване на положителна промяна в образованието чрез иновативни технологии.

"Партньори сме с Център за творческо обучение и технологичния гигант Intel от 2 години по проекта "Умения за иновации". Екипът на Intel е разработил образователни ресурси с отношение към образованието по света. Става дума за теми, по които са подготвили методически указания към учителя как да използва технологии в учебния час. Накрая ученикът трябва да направи проект. Това са ресурси, които подпомагат преминаването към проектно базирано обучение, където се решават проблеми от реалния живот", разказва Елена Стоилова.

Миналата година училището прилага уроците в три теми - "Математика на пандемиите", "Замърсяване на водите" и "Орбитална симулация". Това са интердисциплинарни уроци, т.е. по темите се работи по няколко учебни предмета.

Урокът "Математика на пандемиите" например включва теми по математика, биология, история, география и литература. По биология се изучава какво е епидемия, пандемия, какви епидемии и пандемии е имало. По история се разглеждат кои са най-значимите пандемии, които са се случвали до сега, а по география се изготвя карта на разпространението на най-значимите епидемии и пандемии в света. По математика пък с помощта на технологии и инструменти на Google учениците правят анализ на данните. Учениците откриват литературни произведения, свързани с епидемии, като използват инструменти за екипна работа, търсене, споделяне и презентиране на Google. За използване на различни технологични приложения се подготвят в часовете по информационни технологии.

Тази година Природоматематическата гимназия в Кюстендил се включва и в новата инициатива на Intel. От 2 години училището си партнира с Основно училище "Паисий Хилендарски", в което се обучават голям процент ученици от ромски произход. Училището се стреми към предоставянето на равен достъп до технологии за всички учащи.

"Решихме, че можем да бъдем полезни. Тласък даде и наша зрелостничка - забележителното момиче Ани Ковачева, която е от ромски произход, и е много активна да се помага на общността. Тя е с много сериозни изяви в областта на доброволчеството, беше посланик за един ден на Нидерландия. Взе стипендия и вече е студентка в Американския университет в Благоевград. Член е на националния отбор по дебати", обяснява директорката на ПМГ, гр. Кюстендил.

Следващата седмица ученици от 6. клас в ОУ "Паисий Хилендарски" ще посетят Природоматематическата гимназия за занимания по български език и математика с помощта на технологии. Ще се проведе и обучение за дигитална креативност и нагласи за развитие с участието и на учители от двете училища. “Вярваме, че ще провокираме любопитство и ще покажем на тези деца, че образованието води до нещо добро”, категорична е Елена Стоилова.

Предизвикателствата пред образователните институции по отношение на работата с учениците в неравностойно положение не са никак малко. За равен достъп до качествено образование за всички ученици, влияние оказват различни фактори – социални, икономически, демографски и др Технологичните решения са все повече във фокуса на образователния процес, а протичането на качествен обучителен процес, обезпечен и технологично, понякога може да бъде затруднен по една или друга причина.

Предстои учебните заведения да подготвят училищните екипи за внедряване на програмата "Умения за иновации", да обучат учители, да подготвят подходяща образователна среда за проектно базирано обучение в STEM и да създадат добри практики за включване на ученици от всякакъв етнос и социален статус във висококачествени образователни дейности в направление STEM.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още