„Клет България“ създаде уникални STEM уроци на онлайн платформа

  • Издателство „Клет България“ е първото в страната, което разработва и предоставя дигитални уроци за иновативно STEM обучение за ученици от 5-и до 7-и клас.
  • Ето какво разказва редакторският екип по природни науки на издателството – старшите редактори Незабравка Пенкова, Стефка Петкова и Албена Желязкова

В българското образование все повече се говори за практически знания, за реализиране на междупредметни връзки, за формиране на компетентности, които да помагат на младите хора да се справят с предизвикателствата на 21. век – компетентности за иновации и стремеж за учене през целия живот, за устойчиво развитие, за критично мислене и комуникативност и други.

Затова и STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) обучението е толкова актуално днес. STEM кабинетите осигуряват материалната база, където учителите да организират часове, в които учениците да бъдат откриватели, а откритията им да са източници на знание и мотивация за следващото откривателство. STEM обучението включва реализиране на действителни интердисциплинарни връзки между природните науки, технологиите, инженерството, математиката, изкуствата, езиковата грамотност и литературата. Всички останали учебни предмети също могат да намерят място в този интердисциплинарен подход.

„В последните две-три години нашият екип от редактори по природни науки в издателство Клет прие предизвикателството STEM обучение и го превърна в своя кауза, която да работи в подкрепа на иновативните учители. Създадохме единствените и към момента учебни помагала „Малки открития за големия свят“ със стратегия и разнообразни задачи за провеждане на STEM часове с акцент върху природните науки. Вярваме, че с използването на тези помагала учителите ще спестят много усилия и ценно време за организирането на истински STEM уроци.“, споделя Незабравка Тренева.

Идеите на редакторския екип във вече създадените книжки се развиват и в новите дигитални STEM уроци за 5, 6 и 7. клас в образователната дигитална платформа на издателството – iZZI. В нея учениците „плуват в свои води“, решавайки междупредметни задачи в дигитална среда, както и използват дигитални ресурси като 3D модели, симулации, видеа и галерии.

„Ние непрекъснато се интересуваме от нуждите на учителите. Знаем, че в гимназиалния етап също има нужда от подобни ресурси и нашите усилия ще се насочат и натам. Вярваме, че електронните ни STEM ресурси ще осигурят гъвкавост на обучението, индивидуален подход и непрекъсната обратна връзка (рефлексия) за работата и постиженията на всеки ученик“, обясняват старшите редактори по природни науки.

Всички редакторски екипи работят в платформата iZZI, която предлага големи възможности за създаване на огромна банка от електронни ресурси, в това число и разнообразни интерактивни задачи. „Това, което правим е уникално – като авторски труд, като стратегия и начин на преподаване в STEM обучението. Идея на нашето издателство е именно тази практическата насоченост на задачите и богатството от дигитални ресурси. В нашата образователна платформа iZZI имат достъп учителите и всички ученици. В тази онлайн учебна среда учителите могат да използват отделни елементи от STEM темите, както и разнообразните ни интерактивните ресурси за развиване на логическото и критично мислене на учениците. За удобство на учителите всичките им необходими ресурси са „на една ръка разстояние“, допълва Стефка Петкова.

Ползите от прилагането на STEM подхода в обучението ще бъдат основната тема на Националния форум "Стратегии и решения за работещо STEM образование" , който ще се проведе от 10 до 12 ноември в Пловдив. Организатори са издателство „Клет България“ и в. „24 часа“. Незабравка Тренева, Стефка Петкова и Албена Желязкова ще говорят на форума по темата "Мисия дигитално STEM обучение", като ще разкажат подробности за STEM ресурсите разработени от издателството.

Сред гостите и лекторите на събитието ще се включат и чуждестранни образователни експерти в STEM областта като Ангелина Скараки (Гърция), д-р Андреас Кастнер (Германия), както и проф. Найден Шиваров, директор на новосъздадения национален STEM център, д-р Лъчезар Африканов, преподавател в НБУ в сферата на образователното лидерство и свързани направления като коучинг, дизайн мислене и управление на европейски проекти, проф. Тони Чехларова, ръководител на проекта Scientix за България; секция Образование по математика и информатика на ИМИ-БАН.

Автор на статията

Ярослава Прохазкова Ярослава Прохазкова


Споделете статията

Четете още