Над 200 директори и учители ще обсъждат социалното и емоционално образование, технологии и проектно базираното учене

На международна конференция в Пловдив на 10 и 11 ноември директори и учители от цялата страна, както и участници от държавите Малта, Румъния, Гърция и Италия, Р Южна Африка ще представят и споделят своите успешни истории и най-добри практики от въвеждането на проектно базираното обучение и иновациите в образователния процес. 

Темата на конференцията е “Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход”. А специален фокус е поставен върху трансформиращата сила на технологиите и представянето на иновативни методи за педагогическа работа.

На 10 ноември ще бъдат представени „Умения за иновации – СЕО, технологии и STEM” от г-н Луиджи Песина, представител на INTEL Corporation /09.35 ч./, Социално и емоционално образование като цялостен училищен подход – презентация на проф. Кармел Чефаи от Център за устойчивост и социално-емоционално здраве към Малтийския университет (10,10 ч), а след това ще можете да видите вдъхновяващ пример за успеха на едно училище от Малта (10,45 ч). Павел Червони, ръководител „Образование“ за Централна и Източна Европа на Google ще разкаже, за това как изглежда образователната трансформация (11,30 ч), а представители на местната власт ще говорят за местните политики За образованието на бъдещето (12 ч).

По време на конференцията ще има работилници с отворен урок от "Умения за иновации" – където учители и ученици от ПМГ "Проф. Емануил Иванов" – Кюстендил ще представят своите успехи. Ще бъде представен и методът RoBy – учене чрез игра и стратегии за промяна на микроклимата в класната стая, въз основа на игрови сценарий, както и работилницата „Климатична фреска“ - да учиш като на игра, която ще представи методи, които стимулират куража да бъдеш несъвършен и използването на насърчението вместо похвала в класната стая. (14,30-17,30 – Паралелни сесии в Дома на културата „Борис Христов“).

Насоки за професионално развитие на учителите за проектно базирано обучение и STEM, както и примери от училищната практика за технологии с добавена стойност, също ще бъдат представени на конференцията (15 ч зала: Голяма конферентна, етаж: 1, Дом на културата „Борис Христов“).

На 11 ноември форумът ще започне с дискусия за дигиталната трансформация и устойчиво развитие с участието на Диян Стаматов, председател на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНРБ), Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), Стефан Стоянов, заместник кмет “Образование, бизнес развитие и европейски политики”, Община Пловдив, Вяра Дукова, директор ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов” – Варна. (9,15 ч, зала: 2, кино Арена, Мол „Марково тепе“).

От Министерство на образованието на Румъния ще представят Проект за средното образование в Румъния - ROSE: Ресурси за учители и педагогически съветници за развиване на социални и емоционални компетентности (10.00 ч).

Иновации чрез модела 1:1 ще представят училището в село Ардино, Национална финансово-стопанска гимназия – София и ЕГ "Иван Вазов" – Пловдив, а Симеон Марков, ученик от първата паралелка с 1:1 от Езиковата гимназия в Пловдив ще разкаже за това, че да учиш с този модел е преди всичко приятно и интересно за учениците, ще сподели опит и за знанията, уменията и компетенциите, които развива този модел. (11,15 ч).

След което ще се говори за Проектно базирано обучение с LEGO® Education /12.10 ч./ А от 14.30 ч. ще бъдат представени работилници LEGO: кодинг и работа в екип за начален етапи и LEGO: кодинг и работа в екип за прогимназиален етап /Дом на културата „Борис Христов“, зала ЦТО, ет. 0/.

От Венецианския университет Ca' Foscari ще представят стратегии за цялостен училищен подход за социалното и емоционалното образование /14.30 ч./, а образователни институции от Италия ще представят 3 модела за социално и емоционално образование: опитът на 3 италиански училища в проекта SEEVAL (15 ч). Национален център за политики и оценяване в образованието, Румъния ще презентира румънската пилотна програма за интегриране на социално и емоционално образование в училище (15,30 ч, зала: Малка конферентна, етаж: 1, Дом на културата „Борис Христов“).

От 16,30 ч ще започне дискусия на тема Как да изберем добра посока на нашата иновация? с Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" към Министерство на образованието, Александра Мирчева, проектен мениджър в БЦНП и посланик на финландската организация за образователни иновации HundrEd.

Конференцията ще завърши с опита на Специалното училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" - София. Участие в нея ще вземат и представители на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Ветрен, както и на сдружение за споделено учене “Ела“.

Образованието, неговото развитие и адаптирането на училищата, учителите и учениците, към съвременни форми на обучение, е изключително огромно предизвикателство в България. Ние от Център за творческо обучение се опитваме да отговорим и подпомогнем процеса на адаптация, на заинтересованите образователни институции. Както и да бъдем достоен партньор на Министерство на образованието и науката в процесите на трансформация и адаптиране на образователната ни система към съвременните и бъдещи предизвикателства, изискващи ключови компетенции и знания в следващото поколение, базирани на дигитални и цифрови знания, умения.

Погледът ни към образованието е като ключов фактор за изграждане на умения, които се търсят от бизнеса, допринасят за устойчив растеж, водят до иновации и подобряват конкурентоспособността. За това в навечерието на 2023 г, определена от Европейската комисия за Европейска година на уменията, обръщаме поглед към образованието с желание България да бъде равноправен член на съюза, не само по дефиниции, а чрез реални стъпки в посока на развитие на дигиталното образование и цифровите умения в новото поколение.

И за това водени от огромното си желание, да подпомогнем процесите на трансформация в българската образователна система, и нейното адаптиране към съвременните проекто-базирани форми на обучение, организираме тази конференция, за да представим най-добрите практики (чуждестранни и български) за цялостен училищен подход към академично, социално-емоционално и иновативно образование.

Конференцията се организира с подкрепата на Община Пловдив.

Международната конференция "Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход" е организирана в рамките на проект „Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности ” (SEEVAL), който се осъществява с подкрепата на ЕК по програма Еразъм+, реф. No: 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Всички теми и участници в конференцията, може да видите в програмата по-долу. 

https://conferencebg.seeval-project.eu/program

Автор на статията

Ярослава Прохазкова Ярослава Прохазкова


Споделете статията

Четете още