Домашната фотоволтаична инсталация - по-добрата инвестиция

https://www.24chasa.bg/idealendom/article/10663418 www.24chasa.bg

През последните години фотоволтаичните системи стават все по-предпочитани от потребителите, тъй като са независим и възобновяем източник на електроенергия, осигуряват предвидимост на разходите за домакинствата и бизнеса, и спокойствие за доставката на тока. Цената на такава инвестиция значително намаля в последното десетилетие и в момента тя представлява абсолютно икономически издържана инвестиция с разумен срок на възвръщаемост.

Специфичното при домакинствата е, че електричеството основно се използва вечерно време, когато хората се приберат от работа. Затова е необходимо освен производството на електроенергия, да се осигури и отложеното й използване. Разумно е заедно с фотоволтаичните панели, да се монтират и батерии, които да събират  електричеството от деня за използване през нощта.

Една банка знае как

ПроКредит Банк осигурява на клиентите си максимално готово и работещо решение за осигуряването на фотоволтаична система. Банката работи съвместно с фирма изпълнител, за да улесни процеса за избор, доставка, монтаж и свързване на системата. Конкретното предложение включва 3 киловата фотоволтаична инсталация заедно с 5.8 киловатчаса литиево-йонна батерия с прогнозиран срок за самоизплащане на инвестицията равен на срока на кредита – 8 години.

Централата след това продължава да произвежда още поне 20 години електричество, за което клиентът не е необходимо да заплаща нито вноски към банката, нито сметки за ток към електроразпределително дружество. Гаранцията от производителя на панелите е, че след 25 години експлоатация, те ще произвеждат ток на 85% от капацитета си в сравнение с първия ден на работа, което е изключително висока ефективност.

По отношение на използваната батерия - нейният очакван живот е 6 000 цикъла на зареждане. При едно пълно зареждане и разреждане на ден, това означава поне 16 години живот. При всички положения, гаранцията от производителя за батерията е 10 години.

ПроКредит Банк има опита и знанията да финансира проекти

и с изпълнител, избран от клиента.

Банката се старае да създава решения, които да насърчат зелените инвестиции в бизнеса и при физическите лица. Първите зелени кредити в ПроКредит са от 2006 г. за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Близо 15 години по-късно, делът на зелени кредити вече е 1/3 от всички отпуснати инвестиционни кредити.

ПроКредит Банк допринася и с личния си пример

за развитието на зелените инициативи. Върху няколко от офисите в България има инсталирани фотоволтаични централи за собствено ползване на тока. В офиса в Пловдив освен фотоволтаика, от началото на 2022 г. започва работа и 31 киловатчасова литиево-йонна батерия, която ще задържа произведения ток през силните летни дни и ще помага в поддържането на техниката и климатизацията вечерно време.

Банката е сертифицирала най-голямата си сграда – Централното управление в София, като въглеродно неутрална сграда след външен двегодишен одит. Придвижването до клиентите е осигурено чрез 32 електромобила и плъг-ин хибрида.

За да стимулира още повече зелената електрификация в България, през 2022 г. ПроКредит банк подарява зарядна станция за електромобил на всички свои клиенти, които инвестират едновременно във фотоволтаична инсталация и електромобил с подкрепата на Банката.