Ремонти с Валери: Всеки таван може да се превърне в приятна мансарда

https://www.24chasa.bg/idealendom/article/6483966 www.24chasa.bg

Започнете с основен ремонт на покрива

Ако имате отскоро нова къща, със сигурност за таванското помещение изобщо не ви е грижа. В по-старите къщи пък таваните с годините се превръщат в склад за вече ненужни вещи. Идва обаче момент, когато ще ви се прииска складът да бъде разчистен и да използвате за живеене и подпокривното пространство.

До подобно решение неминуемо стигат повечето собственици на къщи, а таванът крие особена притегателна магия, особено за младите хора. Под покрива може

Ремонти с Валери: Всеки таван може да се превърне в приятна мансарда

да се спретне уютна

Ремонти с Валери: Всеки таван може да се превърне в приятна мансарда

детска стая или

ергенска бърлога

Това е подходящо място и за малък кабинет, където човек необезпокояван в творческо усамотение да може да се отдаде на интелектуалните си занимания.

Пригаждането на подпокривното пространство за обитаване има и несъмнена романтика, защото помещенията често са по-ниски от нормалната междуетажна височина, таванът е начупен с наклонени части, имат покривни прозорци и капандури. Затова проектирането, изграждането и обзавеждането на тези помещения изисква по-богато въображение и предоставя възможности за нестандартни решения.

Изграждането на подпокривното пространство освен за създаване на практични и удобни за обитаване допълнителни жилищни площи решава и някои технически проблеми на сградата. На първо място това е топлоизолацията на покрива, която при старите сгради и особено при едно-двуетажните къщи обикновено липсва. Същото се отнася и за звукоизолацията, което при шумна градска среда е от съществено значение.

Когато става дума за стари къщи, много вероятно е да е дошло време и за цялостен ремонт на покрива, за подмяна на старите керемиди с нови.

Затова приспособяването на подпокривното пространство за обитаване често започва именно с основен ремонт на покрива. Той включва поставяне на необходимата ефективна изолация. Понеже вече се прави с минерална вата, добрата топлоизолация е едновременно и добра звукоизолация.

Всички строителни конструкции по обшиване на тавана, изграждане на преградните стени, оформящи отделните помещения, както и пода,

се изпълняват

по метода сухо

строителство

с облицовъчните плочи. При малките жилищни сгради именно таванското помещение е най-благодатната територия за този вид строителство. Освен бързината при работа, отсъствието на строителни разтвори, съдържащи вода и ред други предимства, по този начин строителната конструкция се натоварва най-малко с допълнително тегло, което е особено важно при стари къщи с гредоред над последния етаж.

Подовата конструкция на помещенията също най-бързо и лесно се прави с настилка от специални подови плочи. Най-често използвани са настилките с гипсофазер, които са с по-висока плътност и са по-здрави.

Пространството под покрива най-често е оградено с нисък зид, върху който лежат ребрата на покривната конструкция. Тази част от тавана е достъпна чрез лазене на колена и поради това крайните части на тавана са използваеми за складови цели. Обитаемите стаи се разполагат в частта от общото таванско помещение, която позволява достатъчна височина на тавана. Затова те

се ограждат с леки

преградни стени,

изпълнени с конструкция от метални профили или гипсофазер. Кухината на стените се запълва плътно с минерална вата за топло- и звукоизолация. По същия начин може да се подходи и с облицовката на външните стени, като тук се спестява обшивката с плочи откъм задната страна.

Като знаете, че обшивката на тавана в помещенията затваря напълно достъпа до покривната конструкция, трябва предварително да се направи неговата топлоизолация, в случай че тя липсва. Това е задължително изискване, защото при едно- или двуфамилните къщи около една трета от топлинните загуби са именно през покрива. Класическото решение за изпълнение на покривната топлоизолация, която едновременно да бъде и добра звукоизолация, са материалите от минерална вата на рулони или дюшеци.

Пространството между ребрата на покривната конструкция до дъсчената обшивка се запълва плътно с топлоизолационния материал. Той се подбира според необходимата дебелина, която съответства на дебелината на ребрата. Рулонът минерална вата се развива и се нарязва на ивици - с широчина около 1 см по-голяма от разстоянието между всяка двойка ребра. Така се осигурява самозадържането на ивицата след напъхването ѝ между ребрата.

Тъй като дебелината на ребрата най-често е недостатъчна за поставяне на необходимия дебел пласт топлоизолационен материал между тях, се налага поставяне и на втори пласт, напречно на първия. За закрепването му се използва

скара от дървени

летви или метални

профили,

монтирани напречно на ребрата. Така изпълнената топлоизолация се затваря плътно откъм помещението със специално паронепропускливо фолио, което поради специфичните си свойства се нарича още климатична мембрана. Неговата задача е да предпазва топлоизолацията от проникване на водни пари.

След като топлоизолацията бъде изцяло завършена, може да се пристъпи към облицовката на готовия таван. Обшивката се прави от плочи гипсокартон, която освен декоративна има и противопожарна функция. В зависимост от конкретните ви изисквания обшивката може да се направи двупластова или с плочи гипсофазер.