Обявление за продажба на хотел в Слънчев бряг

https://www.24chasa.bg/idealendom/article/9731068 www.24chasa.bg

На 14.05.2021 г. от 11.00 часа ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон на следната обособена част от имуществото на дружеството „ДЕЧИ СА“ ЕАД/н/, а именно:

Хотел „ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС” категория 4* в к.к. „Слънчев бряг”, включително намиращите се в хотела движими дълготрайни материални активи”. Хотелът се намира в сграда на 9 етажа, в която на първите 4 етажа са разположени хотелска част и три ресторанта, а на етажи от пети до седми са разположени 43 апартамента, които също са част от имуществото което се продава.

Стартовата цена при прякото договаряне е 6 645 832 лв.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10% (десет процента) от стартовата цена в размер на 664 583,20 лв.

Заинтересованите лицa могат да се запознаят подробно с условията и изискванията за участие в прякото договаряне на следният интернет адрес: https://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/public_announcement.xsp?documentId=86D0BC8D4321A4CDC22586780046AE77

Повече информация може да получите на телефон 02/952 25 16.