Социалната трансформация към добро, която "Асарел-Медет"вече десетилетия прави без шум

Компанията влага над 73 млн. лв. по програмите си за устойчиво развитие през миналата година

Устойчивото развитие не е въпрос на еднократно действие, а дългосрочно отстоявана кауза с пътна карта, ясни цели и дълъг хоризонт. Това е веруюто на “Асарел-Медет”, за които подкрепата на родния край и развитието на община Панагюрище е устойчива инициатива от десетилетия. За панагюрската компания

успехът на един бизнес отдавна не е само разказ за резултатите от годишните отчети,

а сбор от вдъхновяващи истории за приноса към обществото и за хората.

За тази си фирмена политика “Асарел-Медет” беше отличена от “24 часа” във второто издание на националната кампания “Бизнес хонорис кауза” за социално отговорно поведение.  На специална церемония през юли инж. Ивайло Василев - директор “Иновации, планиране и развитие” в  “Асарел-Медет” АД, получи  жезъл кадуцей, символ на съзидателната сила и мира, който е статуетката на “Бизнес хонорис кауза”. Фирмата беше отличена в категория  “Повишаване качеството на живот в общината” . 

Вече дълги години компанията допринася за устойчивото развитие на общината и развива местния потенциал, като създава нови възможности пред хората и бизнеса в региона. 

Част от посоките, към които са насочени действията на “Асарел”, са за подобряване на местната инфраструктура, развиване на туристическия потенциал и подкрепа към образованието, културата, младежките дейности и спорта. Сред приоритетите на компанията още са здравеопазването, насърчаване на децата с изявени дарби, образованието на деца от уязвими групи, подкрепа за местния масов спорт и създаване на нови възможности пред местното предприемачество.

Проектът на фирмата за подкрепа на родното място не е плод на нашумели модни тенденции, а е стартирал преди 22 г. За последните 10 от тях

дружеството е инвестирало над 150 млн. лв. в социални проекти,

а най-значимите от тях са залата трезор за Панагюрското златно съкровище, която промени туристическия облик на града, многофункционална спортна зала “Арена Асарел” и модерният медицински комплекс “Уни Хоспитал”. За периода 2012-2021 г. са подкрепени проекти на обща стойност 15 642 609 лв. Средствата са насочени към инициативи, които отговарят на идентифицираните от компанията значими глобални цели за устойчиво развитие, включително качествено образование, добро здраве, устойчиви градове и общности, инфраструктура и иновации. 

 Компанията е активна в много направления, подпомагайки и най-значимите инициативи в града - чрез ежегоден дарителски договор с община Панагюрище се подпомагат фестивали, конкурси, спортни състезания от международния и национален календар. Подкрепа получават и проекти на училища, читалища, неправителствени организации. Продължава подкрепата и за местния спорт чрез подпомагане на Асоциацията на спортните клубове в община Панагюрище със сумата от 93 хил. лв. на година и допълнително още 80 хил. лв. годишно за детско-юношеската школа и мъжкия отбор на ФК “Оборище”.

Фирмата е и генерален спонсор на традиционния Международен фестивал по фойерверки за купата на Панагюрище, който през тази година се проведе за десети път и привлича туристи от България и Балканите. С всяка година той набира все по-голяма популярност, а за ежегодното му провеждане компанията предоставя 75 000 лева.

Традиционно “Асарел-Медет” обезпечава необходимото финансиране и за гостуването на оригинала на Панагюрското златно съкровище в залата трезор на Историческия музей. То всяка година се завръща у дома, като през тази жителите и гостите на града ще могат да му се любуват от началото на ноември до средата на декември.

 Благодарение на инвестициите на компанията вече се забелязват устойчиви ефекти и трансформация на социалната среда в Панагюрище. Допълнителен интерес към града провокира и развитието на туристическата инфраструктура чрез дъщерното дружество “Тракийски хотелиери”, както и инвестициите в сферите на културата и спорта. Доказват го цифрите и резултатите – според анализ на Института за пазарна икономика

реализираните нощувки в града се увеличават от около 22 хил. през 2015-а до близо 48 хил.

през 2019 г. Въпреки негативните ефекти от пандемията през 2022 г. се отчита рекорд, като регистрираните нощувки в Панагюрище достигат 52,3 хил. в рамките на годината.

3 пъти с наградата за партньор на общините

“Асарел-Медет” е трикратен носител на приза “Партньор на общините”, който се връчва от Националното сдружение на общините в България. Отличията са за подкрепата, която компанията оказва при реализацията на различни ключови инфраструктурни проекти и за помощта при бедствия – наводнения, горски пожари и др.

През 2021 г. компанията се отзова на призива на община Панагюрище, като осигури доставката на тръби и ремонта на най-проблемния участък от водопровода с дължина 564 метра, който снабдява с вода Панагюрище и околните села. Според сметката на проекта, предоставена на компанията от община Панагюрище и “ВиК-П” ЕООД, ремонтът струва около 340 хил. лв. През 2008 г. “Асарел-Медет” осигури финансиране от 500 хил. лв. за подмяна на друга аварирала част от трасето, а през 2017 г. достави тръби и извърши строително-ремонтни работи по водопровода за още 520 хил. лв.

 С хора и техника компанията помага и при бедствията в региона. Дружеството неведнъж се отзовава на апела на местната власт за помощ, без значение дали става дума за водна криза, пожари, наводнения и др. Така на два пъти през 2022 г. компанията подпомага гасенето на големи горски пожари – край селата Калугерово и Лесичово в края на юли и край панагюрското село Елшица през август.

През септември компанията се отзова на апела за помощ и в карловското село Каравелово, където отново хора и тежка минна техника помогнаха за преодоляването на щетите от незапомненото наводнение. Пример за това, че големите компании са такива, когато в тях работят хора с големи сърца.

 От компанията казват, че каузата на Панагюрище винаги е била и кауза на “Асарел-Медет”, затова при нужда се отзовават на помощ, но и реципрочно получават подкрепата на хората, тъй като визията за бизнеса като сила за добро е невъзможна без ангажиране на служителите, насърчаване на доброволческото им участие в екологични инициативи, кръводарителски кампании и благотворителни прояви.

 Емисиите от автомобилите в рудника са намалени с 40%

“Асарел-Медет” има стотици реализирани проекти от различен калибър, но в една посока. Знаков пример са двете циклично-поточни технологии за транспорт на руда и откривка в панагюрската мина. Те намаляват емисиите от автомобилите в рудника с цели 40% и редуцират транспортните разстояния. Друг успех е инсталацията за екстракция и електролиза, която е пример за кръгова икономика, защото произвежда чиста катодна мед от практически отпадни продукти.

Подкрепа за талантливи деца със стипендии

Друга проява на социалната отговорност на “Асарел - Медет” е подкрепата на различни инициативи за талантливи деца. Една от тях е “Звезден клас”, чрез която се осигуряват средства за финансово стимулиране и насърчаване на момчета и момичета с изявени дарби от общината. Признание и стипендия получават спортисти, мажоретки, певци и музиканти, деца, отличени на международни и национални състезания и олимпиади. За 2023 г. такива са 272 деца.

Компанията традиционно подкрепя и Националния фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен “Родолюбие”, който през тази година се проведе за 16-и път. Най-добре представилият се изпълнител от община Панагюрище получава специалната награда на “Асарел-Медет”.

За 10 г. броят на лекарите в Панагюрище се е утроил

Безспорен е приносът на “Асарел” и в сферата на здравеопазването, като броят на лекарите в града се е увеличил в пъти за последните 10 г.

Достъпът до здравни услуги в община Панагюрище е на съвсем ново ниво, което безспорно е резултат от инвестицията на минната компания в местната болница МБАЛ “Уни Хоспитал”. Вложенията там и увеличаването на броя на лекарите и медицинските специалисти прави сектора на здравеопазването един от най-динамичните в местната икономика в последните години.

Панагюрище устойчиво е на второ място в страната по показателя население на един лекар. На първите три места са Плевен (89), Панагюрище (106) и Пловдив (117). В челото наред с Панагюрище са големи общини, които имат медицински университети и развита болнична мрежа, посочват в анализа си от ИПИ.

 Най-отчетливият показател за трансформацията на здравеопазването в Панагюрище е ръстът при броя на лекарите. Докато в периода 2011-2014 г. в общината има около 70 лекари, през 2016-2018 г. те вече са 170-180, а през 2019-2021 г. броят им надвишава 200. Болничните легла са се увеличили от около 150 в периода 2011-2015 г. до 340 в периода 2016-2021 г.

Автор на статията

Виктория Бочевска Виктория Бочевска


Споделете статията

Четете още