Наталия Тулуш: Бизнесът и образованието заедно за социално-отговорно предприемачество

  • Взаимодействието между учебния и корпоративния свят може да бъде полезно средство за синхронизиране на програмите в университетите и училищата, казва ръководителят на отдел “Човешки ресурси” в “Джи Пи Груп” АД
  • Една компанията расте и се развива благодарение на квалифициран, продуктивен и приятелски екип

- Г-жо Тулуш, вие сте ръководител-отдел “Човешки ресурси” в голяма строителна компания, представете се накратко.

- Работя в “Джи Пи Груп” АД – една от най-големите компании в сферата на строителството. Работя в областта на управлението на човешките ресурси от пет години.

Обичам работата си и следя отблизо как се развива нашата професия. Особен интерес за мен представлява симбиозата между образование и бизнес и как би се развила тази взаимовръзка в бъдеще, какви проблеми бихме срещнали и какво трябва да променим, за да ги разрешим.

- Тоест според вас образованието ще е основната разменна монета на пазара на труда занапред?

- България ще остане себе си, ако нейният народ се съхрани и расте! Умни, способни, талантливи, израснали в духа на националната си култура и ценностна система хора, които знаят как да мислят и обичат да мислят.

Образованието е абсолютно трайна ценност: колкото повече хора в страната разбират стойността на умствения труд, толкова по-големи са шансовете нашите деца и внуци да живеят живот в достойна страна.

Стремежът към образование на децата винаги е бил един от приоритетите в семейството. За съжаление, през последните години този фактор действа все по-слабо. Една от причините за това е, че през първите години на прехода дипломите и образователните степени се обезцениха.

Днешните студенти в България осезаемо изпитват слабата връзка бизнес - висше образование най-вече на изхода на системата – когато, вече получили дипломата си, се сблъскват с реалните проблеми в търсенето на работа.

- Как виждате връзката добро образование - кариерно развитие, погледната през призмата на социално отговорното предприемачество?

- Връзката образование - бизнес е крехка, но я има. Това го казвам като представител на бизнеса и представител на гилдията на Човешките ресурси. Именно образованието е сферата, от която зависи качествената характеристика на човешкия капитал.

Взаимодействието между учебния и корпоративния свят може да бъде полезно средство за синхронизиране на програмите в университетите и училищата. Ние търсим да наемем добре обучени кадри. Искаме кандидатите да бъдат с добри теоретически и практически знания и умения.

За постигането на тази цел е необходимо двете страни да са заинтересовани, да работят заедно – ръка за ръка. Работодателите като субекти, които осъществяват практическото обучение и наемат работна ръка, сме обърнати към учебните заведения.

- Има ли разминаване между търсене и предлагане във вашата сфера на работа и съществува ли продуктивен изход от тази ситуация според вас?

- Разминаването между потребностите на бизнеса и кадрите е факт. Според анкета, проведена от “Институт отворено общество”, компаниите най-трудно намират квалифицирани работници.

Част от причините, които са посочили анкетираните работодатели, са: отливът на млади хора от техническите специалности (44%); физическият недостиг и застаряване на работната сила (35%); формалното провеждане на учебните стажове и практики (35%).

Бизнесът предлага много, но и изисква много от кадрите. Придобиването на образование не е достатъчно за намирането на подходяща работа. Идва нуждата кадрите да се ориентират отрано и да се насочат към определена професионална област. А за да могат да го направят, те трябва да я опознаят – тук именно идва ролята на практиката в обучението.

- Съществува ли осъзнато партньорство между образованието и бизнеса?

- Добрата новина е, че в последно време наблюдавам засилване на връзката между бизнеса и образованието. Все повече компании в нашия бранш подкрепят по някакъв начин студентите - и като цяло учащите - да се развиват, да придобиват нови знания и опит и да се подготвят за това, което ги очаква след завършването. Такива инициативи например са стажантските и стипендиантските програми, дни на отворените врати и т.н.

В компанията ни след преминат стаж даваме възможност на студента да започне работа. Ползата, разбира се, е и за двете страни – от една страна, в компаниите влизат свежи кадри, а от друга - студентите придобиват практичен опит в реална работна среда.

- Среща ли вашият бранш разбиране и подкрепа в лицето на образователните институции?

- Искам да отбележа, че от голяма помощ са кариерните центрове - както за студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, така и за нас, работодателите. Компанията ни има ефективни партньори в лицето на ВСУ “Любен Каравелов”, ВТУ “Тодор Каблешков”, УАСГ, Строителна гимназия “Христо Ботев”, които популяризират проектите ни, свързани с техните възпитаници, стажантски, стипендиантски програми.

- Каква е рецептата на управлението на човешкия ресурс във вашата компания?

- Една компания расте и се развива благодарение на квалифициран, продуктивен и приятелски екип. Имиджът и брандът на една компания като работодател са огромен компонент от успеха ѝ, но този успех е недостижим без човешкия ресурс.

Ние разбираме, че служителите ни са нещо повече от физическия труд, който полагат. Те са цял набор от нематериални качества, които допринасят за организацията ни - образование, умения, опит, личностни качества, добро здраве и морал. Когато работодателят и служителите правят общи инвестиции в развитието на човешкия ресурс, ползи имат не само компанията и служителите, но и цялото ни общество.

- Какво бихте искали да кажете на младите кадри, на студентите?

- Независимо на какъв етап от кариерата си са в момента младите хора - търсене на първата си работа или завършване на образованието си, - много е важно никога да не спират да се учат. Винаги да бъдат будни, любопитни и да задават въпроси. Много хора се страхуват да изглеждат недостатъчно компетентни, но дори и най-успешните професионалисти постоянно питат и задават въпроси, за да получат информация за това как се справят с работата си, за да затвърдят самочувствието си и да стимулират собствения си растеж.

Пожелавам им да бъдат екипни играчи, да не се страхуват да опитват нови неща - излизането от зоната на комфорт е ключ и двигател за нови постижения.

Винаги да развиват и поддържат професионалните си връзки - това е мрежа от полезни контакти, с които можеш да се свържеш, когато имаш въпроси или се нуждаеш от професионална консултация.

Да харесват работата си, защото, когато се наслаждавате на това, което правите, сте много по-ефективни. И нещо много важно - никога да не се предават!

Автор на статията

Самуил Огнянов Самуил Огнянов


Споделете статията

Четете още