Европаламентът призова за по-ефективна стратегия на ЕС за борба с рака

Европарламентът прие окончателните си препоръки за всеобхватна и координирана стратегия на ЕС за борба с рака.

Докладът на специалната комисия за борба с рака (BECA) на Парламента беше приет в сряда с 652 гласа „за“, 15 гласа „против“ и 27 гласа „въздържал се“.

Като се има предвид, че над 40% от всички ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез „координирани действия по отношение на свързаните с поведението, биологичните, свързаните с околната среда, с работата, социално-икономическите и свързани с търговията“ определящи здравето фактори, евродепутатите призовават за ефективни превантивни мерки на национално равнище и на равнище ЕС, основаващи се на независим експертен опит.

Препоръчаните от тях мерки включват финансиране на програми, които насърчават спирането на тютюнопушенето, както и насърчаване на действия за намаляване и предотвратяване на вредите, свързани с употребата на алкохол, в рамките на една преразгледана стратегия на ЕС.

Парламентът също изисква да бъде въведен задължителен и хармонизиран етикет на ЕС за хранителната стойност, който да бъде поставян върху лицевата част на опаковките, както и да се определят гранични стойности на професионална експозиция за най-малко 25 допълнителни вещества.

Равен достъп до трансгранични грижи за болните от рак

Членовете на ЕП са загрижени, че пациентите все още са изправени пред предизвикателства, когато се опитват да получат достъп до здравни услуги и да участват в клинични изпитвания в други държави от ЕС. Поради това евродепутатите призовават за реформиране на съществуващата законодателна рамка, за да се даде възможност за мобилност и достъп до високоспециализирано оборудване и грижи.

Необходим е единен набор от правила за разрешаване и възстановяване на разходите за достъп до трансгранично здравно обслужване, включително право на второ становище. Многонационалното сътрудничество и начинът, по който се провеждат трансграничните клинични изпитвания, също трябва да бъдат по-ефективни, заявяват евродепутатите.

Европейски подход за справяне с недостига на лекарства

С цел да се противодейства на недостига и да се подобрят финансовата достъпност и достъпът до лечение на рака на равнището на ЕС, членовете на ЕП настояват за разширяване на съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, особено за редки, педиатрични и нови лекарства и лечения за рак. Те също така изискват разнообразяване на веригата на доставки за лекарствата за лечение на рак, наблюдаване отблизо на недостига при доставките, както и създаване на стратегически резерв от лекарства за рак с критична важност.

Другите ключови препоръки в доклада включват:

гарантиране на „правото да бъдеш забравен“ (при което застрахователите и банките не следва да вземат предвид медицинската история на хората, засегнати от рак) за всички пациенти в ЕС десет години след края на лечението им (и до пет години за пациенти, чиято диагноза е поставена преди навършване на 18-годишна възраст);
включване и на други видове рак (освен рак на гърдата, маточната шийка и на дебелото черво и ректума) в новата подкрепяна от ЕС схема за скрининг за рак;
осигуряване на повече прозрачност във фармацевтичната система, особено по отношение на компонентите на ценообразуването, критериите за възстановяване на разходите и действителните (нетни) цени на лекарствата в различните европейски държави.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още