Над 1,5 млн. европроекти и 500 хил. получатели на средства вече в обща платформа (Видео)

„Kohesio“ - нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от ЕС, вече е достъпна за всички заинтересовани. Стартирането на платформата съвпада с началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването.

Средствата за проектите идват от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС.

„Kohesio предлага пълен набор от информация, както никога досега, за да разберем как политиката на сближаване спомага за укрепването на нашия съюз. Благодарение на Kohesio политиката на сближаване става още по-отворена и прозрачна. Само с няколко щраквания всеки може да научи точно как ЕС инвестира в нашите региони и градове с цел да се насърчи сближаването, включително икономическото, социалното и териториалното сближаване. Този нов инструмент допълва доклада за сближаването, публикуван миналия месец, както и платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването. Финансираните по линия на политиката на сближаване проекти няма да имат тайни!“, заяви комисарката по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.

Kohesio предлага:

- Стандартизирани данни за 1,5 млн. проекта за периода на финансиране 2014 - 2020 г., включително връзки към съответните програми и фондове.

- Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти (500 000) и за хода на изпълнението на проектите.

- Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.

- Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.

- Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

„Фондовете на ЕС могат да доведат до реална промяна за всички в ЕС, и по-специално за тези, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа. Европейският социален фонд подпомага хората при намирането на работа, помага на работниците и предприятията да придобият уменията, необходими за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване, и засилва социалното приобщаване. Средствата по политиката за сближаване могат също така да подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ на тези, които бягат от руското нашествие в Украйна. В новата платформа се разказват историите на много финансирани от ЕС проекти, които инвестират в хората и регионите“, подчерта комисарят с ресор „Работни места и социални права“ Никола Шмит.

Предстои в платформата да бъдат включени и проектите от новия програмен период 2021 - 2027 г. 

Автор на статията

Пламена Томева Пламена Томева


Споделете статията

Четете още