Мария Габриел: Гражданите са движеща сила на мисиите по „Хоризонт Европа“

„Водещата роля на гражданите е нашият нов, ориентиран към въздействие подход на мисиите по „Хоризонт Европа“. Целим конкретни резултати до 2030г. - 3 милиона спасени животи от ракови заболявания, 150 климатично-устойчиви европейски региона, 100 неутрални по отношение на климата градове, 100 демонстрационни лаборатории за добро състояние на почвите и храните, възстановени морски и крайбрежни екосистеми, 50 % по-малко пластмасови отпадъци в моретата. Постигането им зависи от съвместната ни работа с регионите и гражданите, включително с младите хора“. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриване на конференцията на високо равнище на тема „Участие на гражданите в мисиите на Европейския съюз“, организирана в рамките на Френското председателство на Съвета.

В събитието взеха участие министрите от триото председателство на Съвета на ЕС – министъра на науката на Франция Frédérique Vidal, министъра на образованието на Чехия Petr Gazdík и министъра на висшето образование на Швеция Anna Ekström. Обсъдени бяха конкретни мерки за по-активното включване на гражданите в изпълнението на мисиите.

Комисар Габриел обърна внимание, че всяка мисия предвижда стратегия с ключови действия за ангажиране на гражданите. Така например, чрез платформата „Градове с нулеви емисии“ („NetZeroCities“) избраните градове ще изготвят съвместно с гражданите договори за климата, адаптирани към конкретните местни условия.

Земеделските стопани ще играят важна роля в развитието на умения за устойчиво управление на почвите. Еврокомисарят даде пример и с мисията за възстановяване на океаните и водите. Форумът „Младежта за океана“ ще ангажи ра младите хора в разработването на ефективни решения за защита на водните ресурси.

Стартът на мисиите, мобилизиращи 1,9 милиарда евро по „Хоризонт Европа“ до 2023 г., бе даден от българския еврокомисар през септември 2021г. Към момента са публикувани 8 покани за представяне на предложения на стойност 606 милиона евро. „На днешното събитие създаваме Форум на гражданското общество, който е отлична възможност за споделяне на опит и добри практики. Идеите на гражданите са важни и защото през месец май ще обявя работната програма за 2022г. Тя ще е с бюджет от 631 млн. евро и поканите за представяне на проекти ще бъдат отворени до есента. Само с активното участие на гражданите, мисиите ще носят конкретна полза за всеки регион в Европа“, заключи Мария Габриел.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още