Вече работи специалната комисия на ЕП за COVID пандемията

Започна работа специалната комисия на Европейския парламент, която ще направи преглед на отговора на ЕС към пандемията от COVID-19. На учредителното си събрание във вторник евродепутатите избраха белгийката Катлийн Ван Бремпт за свой председател, както и четирима заместник-председатели.

Комисията COVI всъщност бе създадена на 10 март и в нейния състав влизат 38 евродепутати. Мандатът й е 12 месеца, считано от датата на учредителното й заседание, но може да бъде продължен. COVI ще се занимава основно с европейския отговор на пандемията и как извлечените поуки могат да допринесат за бъдещи действия в различни области на политиката на ЕС. Подробно ще се разглеждат четири области, свързани с пандемията - здравеопазване, координиран отговор при зачитане на демокрацията и основните права, социалното и икономическото въздействие, както и ЕС и света. Първото редовно заседание на специалната комисия е насрочено за 11 май.

След като беше избрана председателката на COVI Катлийн Ван Бремпт от групата "Социалисти и демократи" каза: „Въпреки че тази пандемия все още не е приключила, Европа вече се намира в следващата криза. През последните петнадесет години ЕС преодоля финансова криза, бежанска криза, пандемия, а сега и война. По време на тези кризи видяхме, че ЕС често няма необходимите инструменти за бързи действия. Видяхме държави членки да се съобразяват с европейски отговор едва когато вече беше твърде късно, било то за съвместно закупуване на медицинско оборудване, обща европейска миграционна политика или задълбочаване на Енергийния съюз. Това ни доведе до ЕС, който познаваме днес: такъв, който може да реагира на кризи, но няма политически мандат да се подготви за тях."

Тази динамика трябва фундаментално да се променим, подчертава Ван Бремпт.

"Точно това ще се опита да постигне парламентарната комисия COVI - изграждане на Европа, която е по-добре подготвена за бъдещи кризи чрез извличане на поуки от пандемията. Тъй като COVID-19 също беше криза на нарастващото неравенство, на икономиката, нашата демокрация и основни права и на международното управление, комисията COVI ще разгледа въздействието на пандемията върху всички аспекти на обществото. Ще направим равносметка на това, което научихме през последните няколко години и ще бъдем двигател на дълбоки промени в управлението на кризи в Европа, за да гарантираме при следващата криза, че бъдещите лидери на Европа са по-добре подготвени от нас", добави председателката на COVI.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още