Евробарометър: Българите най-малко съчувстват на украинците

Сънародниците ни са най-малко убедени в ЕС, че Русия носи основна вина за войната, сочи проучване на общественото мнение

Експресно проучване на Евробарометър във всички държави — членки на ЕС, показва широк консенсус сред европейските граждани в полза на реакцията на ЕС на руското нахлуване в Украйна.

Мнозинството от европейците смятат, че от началото на войната ЕС е демонстрирал солидарност (79 %) и е бил единен (63 %) и бърз (58 %) в реакцията си.

Анкетираните одобряват в голяма степен непоколебимата подкрепа за Украйна и за нейния народ. По-специално над девет от всеки десет анкетирани (93 %) одобряват предоставянето на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната. 88 % от европейците подкрепят идеята за прием в ЕС на хора, бягащи от войната. 80 % одобряват предоставената на Украйна финансова подкрепа.

Подкрепата за санкциите, наложени на Русия след нейното военно нападение срещу Украйна, е много висока. По-голямата част от европейците (80 %) одобряват икономическите санкции срещу Русия. 79 % от европейците одобряват прибягването до санкции срещу руските олигарси с цел налагане на ясни икономически и политически последици на политическия елит на Русия, отговорен за нахлуването.

Две трети от европейците (67 %) подкрепят това, че ЕС финансира закупуването и доставката на военно оборудване за Украйна. Освен това 75 % считат, че войната в Украйна показва, че се „нуждаем от засилено военно сътрудничество в рамките на ЕС“.

Спрямо останалите граждани на ЕС обаче, българите най-слабо съчувстват на украинците и най-често не виждат Русия като главния виновник за войната в Украйна.

Според проучването у нас 39% изпитват пълно съчувствие към украинците, 34 на сто - до известна степен, 15% по-скоро не съчувстват, и 10 на сто изобщо не изпитват съчувствие. 3% не дават отговор.

Мнението, че Русия е основен виновник за войната, се споделя убедено от 27% у нас, за 19 на сто това е отчасти вярно, 21% не са съгласни, 25 на сто са изцяло несъгласни, а 8 на сто не дават отговор. В ЕС дяловете съответно се разпределят между 52 на сто, 26 на сто, 10 на сто, 7 на сто и 5 процента.

По отношение за присъединяването на Украйна към ЕС 23%о от българите са съгласни напълно, 28% - отчасти, а 14 на сто - не са съгласни, 21 на сто решително възразяват, 14 на сто нямат мнение. В ЕС тези дялове са съответно 30 на сто, 36 на сто, 12 на сто, 10 на сто и 12 процента.

Едва 49% от българите одобряват действията на ЕС след избухването на войната. Средно в ЕС 69% от участвалите в допитването са изразили подкрепа за европейския отговор. Данните сочат, че 70 на сто от българите и 79 на сто от останалите в ЕС оценяват положително проявата на съпричастност с Украйна.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още