Продължителността на живота в Европа спада, най-много в България

Продължителността на живота в ЕС постоянно се е увеличавала през последните десетилетия, като от 60-те години на 20 век досега е нараствала средно с по 2 години на десетилетие, сочат данни на Евростат.

Но тази тенденция вероятно е към края си, тъй като последните данни говорят, че процесът е спрял в няколко страни членки, като дори е налице и обратната тенденция - продължителността на живота започва да намалява.

През 2021 г. някои страни членки от Западна Европа са се върнали до предковидните нива на продължителност на живота, докато други - най-вече в Източна Европа, точно през тази година са усетили истинския удар на пандемията, и тепърва предстои възстановяване.

Според неокончателни данни за 2021 г. пандемията от КОВИД-19 се е отразила негативно върху продължителността на живота, като той е спаднал с почти половината страни членки на ЕС.

Най-сериозен спад е регистриран в Словакия и България (-2,2 години спрямо 2020 г.), следвани от Латвия (-2,1 години) и Естония (-2 години).

В сравнение с предпандемичната 2019 г. продължителността на живота прпез 2021 г. спада навсякъде освен в Люксембург (+0,1 година) и в Малта и Швеция, които остават без промяна.

Спрямо 2019 г. най-голям спад на продължителността на живота през 2019 г. е регистриран в България (-3,7 години), Словакия (-3 години) и Румъния (-2,7 години), предаде БТА.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още