ЕП: ЕС трябва да засили подкрепата за гражданите и да помогне на Украйна

ЕП призовава за мерки за справянето с последиците от войната в Украйна, финансирани чрез конфискуване на активите на руските олигарси, нови собствени ресурси на ЕС и пълноценно използване на съществуващия бюджет на ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕП. 

В резолюция относно икономическите и социалните последици за ЕС от войната на Русия срещу Украйна, приета с вдигане на ръка, членовете на ЕП заявяват, че войната и „обоснованите санкции на ЕС срещу Русия и Беларус засягат икономическото възстановяване на Европейския съюз след пандемията и застрашават сериозно неговата стратегия за възстановяване и устойчивост“. Срещу тези последици трябва да се реагира решително, „за да се помогне на домакинствата и предприятията ... и да се поддържа подкрепата на гражданите за действията, предприети срещу Русия, и други действия в подкрепа на украинците“. Резолюцията обобщава позицията на Парламента след разискването в пленарна зала, проведено на 4 май в Страсбург.

Последиците от войната не могат да бъдат обхванати от съществуващите финансови инструменти

Членовете на ЕП заявяват, че съществуващите финансови инструменти като Next Generation EU, SURE (Подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства) или системата за гъвкавост на бюджета на ЕС не са достатъчни за смекчаване на отрицателните последици от войната и разходите за ЕС от санкциите, наложени на Русия. Поради това те призовават за въвеждането на данък върху неочакваните печалби за енергийните дружества, за изземване и конфискуване на активите на руските олигарси и за допълнителна гъвкавост в бюджета на ЕС. Многогодишната финансова рамка (МФР) следва да бъде преразгледана, правилата за държавната помощ следва да се прилагат по-гъвкаво, равнището на гаранцията от ЕС в програмата InvestEU следва да бъде увеличено, а Европейската комисия следва да бъде готова да предложи нови програми, ако това е необходимо, добавят те. Евродепутатите призовават също така ЕС да поеме водеща роля в създаването на доверителен фонд за солидарност с Украйна.

Подпомагане на хората и предприятията да преминат през трудните времена

Войната особено изостри кризата с цените на енергията, която се отрази отрицателно на покупателната способност и оперативните разходи, отбелязват членовете на ЕП. Влошаването на тази криза изисква бърза намеса, като държавите членки следва да увеличат своята социална подкрепа, а допълнителните разходи следва да се разпределят за уязвими, но жизнеспособни предприятия.

Евродепутатите също така подчертават, че ръстът на заплатите следва да отчита дългосрочната инфлация и ръста на производителността, за да се запази покупателната способност на домакинствата. Трябва да бъде създаден и временен европейски пакет за социална устойчивост, който да координира набор от мерки и средства за укрепване на системите за социално подпомагане и социална закрила в ЕС.

Инвестиране в стратегическа автономност

Членовете на ЕП поставят особен акцент върху развитието на стратегическата автономност на ЕС. За тази цел те призовават за създаването на нов специален европейски фонд за стратегическа автономност, който да финансира трансгранична енергийна инфраструктура, производство и ефективност на енергията от възобновяеми източници, киберсигурност, конкурентоспособност на промишлеността, продоволствена сигурност, кръгова икономика и устойчиво развитие.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още