ЕК призова за действия срещу всички форми на омраза

Европейската комисия и Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност приеха съобщение „Няма място за омраза: Европа, обединена срещу омразата". Това е призив за действиe към всички европейци да се противопоставят на омразата и да дадат предимство на толерантността и уважението, съобщиха от пресцентъра на ЕК. 

През последните седмици Европа преживява тревожно нарастване на речта на омразата и престъпленията от омраза и доказателствата сочат, че еврейските и мюсюлманските общности са особено засегнати. С днешното съобщение Комисията и Върховният представител увеличават усилията за борба с омразата във всичките ѝ форми, чрез действия в различни политики, включително сигурността, цифровите технологии, образованието, културата и спорта:

Комисията ще обяви още тази година предвидената за 2024 г. покана за представяне на предложения по фонд „Вътрешна сигурност" с увеличен бюджет и акцент върху еврейските храмове. Програмата PROTECT ще бъде подсилена през 2024 г. с допълнително финансиране за защита на обществените пространства и местата за богослужение на всички вероизповедания, включително увеличение с 5 милиона евро за справяне със заплахите, породени от нарастващия антисемитизъм.

За да се защити от заплахи онлайн, Комисията ще настоява за финализиране на укрепения Кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза във връзка с новите задължения на онлайн платформите в Законодателния акт за цифровите услуги.

Комисията ще подкрепя обучения за журналисти за спазване на медийните стандарти по отношение на изказванията, подбуждащи към омраза, и ще продължи изпълнението на проекти, насочени към насърчаване на приобщаването и многообразието в образованието, културата и спорта.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още