Икономическото доверие в ЕС и еврозоната остава без промяна през януари

Икономическото доверие в Европейския съюз и еврозоната е относително стабилно през януари, но очакванията за заетостта намаляват и двете зони. Все пак нагласите по отношение на нивата на заетост остават над дългосрочната си средна стойност  (100 пункта), за разлика от икономическото доверие. Това сочат данните от най-новото месечно проучване на Европейската комисия, публикувано на официалната ѝ страница.

Индексът за икономическото доверие (ESI) в ЕС през януари 2023 г. расте минимално в ЕС (+0,1 пункта) и достига 95,9 пункта, докато в еврозоната леко отслабва (-0,1 пункта) до 96,2 пункта.

В същото време Индексът на очакванията за заетостта (EEI) се понижава (-0,7 пункта) до 102,1 пункта в ЕС, както и до 102,5 пункта в еврозоната (-0,8 пункта).

Стабилизирането на Индекса за икономическото доверие в ЕС отразява като цяло нивата на доверие в промишлеността, услугите, търговията на дребно и сред потребителите, докато доверието в строителния сектор спада. Сред страните с най-големи икономики в Евросъюза през януари 2024 г. Индексът за икономическото доверие се влошава значително в Германия (-2,2 пункта), докато се подобрява в Италия (+3,8), Полша (+3,2), Франция (+2,4), Нидерландия (+1,9) и Испания (+1,4).

Доверието в промишлеността остава без рязка промяна (+0,1 пункта), тъй като запасите от готова продукция все повече се оценяват като твърде малки или под обичайните. Това сигнализира за по-високо търсене. Очаквания на мениджърите в промишлеността обаче се влошиха и оценките за текущото ниво на общия портфейл с поръчки намалява.

Доверието в сферата на услугите остава като цяло стабилно (+0,2 пункта), но очакванията за търсенето се влошават. Потребителското доверие остава почти без промяна (-0,2 пункта) през януари, отразявайки незначително подобряващите се възгледи на потребителите относно скорошната ситуация и очакваното финансово състояние на домакинството им, засенчени от малко по-ниски очаквания относно общата икономическа ситуация и понижени намерения за извършване на големи покупки.

Доверието в търговията на дребно е непроменено през януари. През януари най-значително намалява доверието в строителството (-1,5), тъй като очакванията за заетостта на строителните фирми, така и оценката им за нивото на натрупани поръчки се влошиха. Делът на строителните мениджърите в сектора, които посочват недостатъчното търсене като фактор, ограничаващ строителната дейност, се увеличи (+0,5 процентни пункта) до 34,5 процента.

Делът на мениджърите на строителни фирми, посочващи като негативни фактори недостига на работна ръка, недостига на материали/оборудване или финансови ограничения, намалява през януари.

Въпреки че продължава да отбелязва над дългосрочната си средна стойност, индикаторът за очакванията за заетостта (-0,7) намалява, отразявайки по-ниските планове за заетост сред мениджърите в търговията на дребно и строителството. В промишлеността и услугите плановете за наемане на работа ръка остават като цяло непроменени.

Очакванията на потребителите за безработица, които не са включени в основния индикатор, леко се подобриха.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още