Брюксел дава на европейците достъп до валутата на дигиталната ера

80% от генерираните в ЕС данни не влизат в употреба, Бретон предупреди: Това спъва потенциала за растеж и иновации

Данните са новата валута на дигиталния свят. Правилата за работа с тях са описани в Закона за данните на ЕС. Именно от тях се очаква да променят начина, по който се използва и споделя информацията, генерирана от свързаните с интернет устройства.

Потребителите и предприятията вече ще имат достъп до данните на своите устройства и ще могат да ги използват за следпродажбени услуги и тези с добавена стойност. Компаниите ще разполагат с повече информация и ще имат възможност да се възползват от конкурентния пазар. Доставчиците на услуги след закупуване на устройства ще могат да предлагат по-персонализирано обслужване, като така ще се

конкурират наравно с производителите

Индустриалните данни пък ще могат да се комбинират, за да се разработят изцяло нови дигитални услуги. Законът влезе в сила този януари и ще бъде официално приложен през септември 2025 г.

В ЕС 80% от генерираните данни не се използват, което е пропусната икономическа възможност. Преди време еврокомисарят Тиери Бретон предупреди, че недостатъчното използване на данни, особено индустриалните, “спъва огромния потенциал за растеж и иновации”.

С наближаване на пълното прилагане на регламента обаче се повдигат въпроси, особено от страна на предприятията, голяма част от които са озадачени какво им предстои. Законът всъщност

решава въпроса кой е собственик на данните,

генерирани от свързаните с интернет устройства. “В миналото, когато сте купували даден предмет, е било съвсем просто. Вие го притежавате, както и всичко, което идва с него. Данните го направиха по-трудно, защото всъщност кой контролира данните, които създавате със свързаните обекти?”, коментира наскоро служител на ЕК. Досегашната практика даваше предимство на “най-силната страна” - често пъти производителя на устройства, да договаря това с купувачите чрез договори. Новият закон обаче прекъсва тази практика.

С въвеждането на регламента потребителите получават права върху данните си, генерирани при използването на устройства и свързаните с тях услуги - право на достъп и право на повторното им ползване. “Устройства” може да значи всичко - от електрическа четка за зъби, климатик, хладилник до електромобил, индустриален робот, двигател на влак или вятърна турбина. “Потребител” пък се отнася както до физически лица, така и до компании.

За да бъде повторното ползване на данни възможно, производителите и доставчиците на услуги трябва да ги проектират така, че това да става без пречки. Притежателите на данни освен това трябва да ги предоставят на трети страни - в това число други доставчици, ако потребителят поиска това - например при нужда от ремонт или обслужване или при наличие на правно задължение. Изключение прави събраната информация, която може да

застраши търговските тайни

на дадена компания, като в такива случаи тя може да откаже достъп до тях. 

Според регламента предприятията ще получат възнаграждение, когато трябва да дадат данни на трети страни. Компенсацията се определя от разходите за предоставянето, събирането и изготвянето на данните, както и от обема, формата и естеството им. Законът въвежда и правила, свързани с преминаването на потребители от един към друг доставчик на облачни услуги (облак - пространство за съхранение на информация онлайн), както и други услуги за обработване на ценната информация. Новите изисквания премахват търговски, технически и организационни пречки. Един клиент например трябва да получи условията за такава смяна при подписване на договор с доставчик, като освен това трябва да бъде включена и клауза, която да му позволи да смени услугата. Клиентът също така трябва да получи информация за таксата при смяна на доставчик, като се предвижда до 2027 г. това вече да се случва безплатно. 

 Важен аспект на регулацията е, че ЕС я използва, за да отключи неличните данни - тези, генерирани от машини. Както Бретон припомни, стратегията на ЕС “има за цел да отключи богатството от големи данни и да определи как те да бъдат споделяни, съхранявани и обработвани”. Водещите правила на съюза са от 2016 г. - Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), като Законът за данните всъщност е “индустриалният помощник” на ОРЗД. Документът ще обхване всеки сектор в съюза, тъй като всички предмети, които работят с интернет, ще бъдат свързани чрез данни - от

смартчасовници и кафемашини до индустриална техника

Докато някои сектори изпитват притеснения, за други законът е дългоочакван. Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU), който представлява всички видове компании за мобилност и логистика - камиони, автобуси и таксита и др., приветства регламента. Транспортните оператори най-често уреждат достъпа до данни чрез договори с производителите, но това може да доведе до усложнения. Някои от тях например трябва да купуват специални устройства за достъп до данни, като без такива при тях се получават грешки, което допълнително ги обвързва с производителите.

“Данните, които генерираме чрез използването на превозни средства, са важни за нас от търговска гледна точка”, посочват от IRU. “Те са например за разхода на гориво, за износването, за поведението на водачите. Използваме ги за обучение на нашите шофьори или за оценка на безопасността”, коментират още оттам. Други сектори обаче също ще бъдат подобрени. Вятърните турбини произвеждат много промишлени данни за скоростта и посоката на вятъра, които могат да се ползват за допълнителни услуги, например дистанционно местене на позицията на перките. 

Други индустрии в Европа обаче критикуваха закона. Сред тях са производителят на самолети Airbus и компанията за медицинска техника Siemens Healthineers. Последната определи регламента като “по-скоро заплаха, отколкото възможност”. Главното им опасение беше, че конкурентите им, особено Китай, могат да деконструират данните им и да копират техни “ключови иновации”. След финалните преговори м.г. обаче ЕС помисли и за това, като обърна внимание върху търговските тайни и поиска чувствителната информация да бъде изключение при обмена на данни.

Автор на статията

Мая Божинова Мая Божинова


Споделете статията

Четете още