ЕП реши: Европейци с влошено здраве вече могат да съдят властите заради мръсен въздух

Индексите за качество на въздуха ще бъдат направени публично достъпни и ще информират за евентуални симптоми, свързани с рискове за организма

Граждани на ЕС с влошено от мръсен въздух здраве вече ще могат да съдят държавата, в която живеят, заради причинените им вреди и да получат обезщетение. Това приеха депутатите в Европарламента в Страсбург в сряда. Новите правила значително затягат досегашните, като определят по-строги целеви стойности за ключови замърсителя. Преработени и затегнати са също целите на блока за по-чист въздух до 2030 г. Целта е да се постигне визията на ЕС за нулево замърсяване на въздуха до 2050 г.

Преработените текстове бяха приети с 381 гласа „за", 225 „против" и 17 „въздържал се" по време на последната пленарна сесия в Страсбург преди изборите през юни, чиято програма е изключително интензивна. В рамките на четири дни евродепутатите гласуват общо 89 законодателни акта. Сега Съветът на ЕС трябва да даде финално одобрение на споразумението. После то ще бъде публикувано в официалния вестник на ЕС и след 20 дни ще бъде действащ закон. Страните - членки ще разполагат с 2 години, за да приложат новите правила.

„Чрез актуализирането на стандартите за качеството на въздуха, някои от които са установени преди почти 2 десетилетия, замърсяването в целия ЕС ще бъде намалено наполовина, проправяйки пътя към по-здраво и устойчиво бъдеще", заяви докладчикът Хави Лопес от СиД. На пресконференция по-късно той нарече мръсният въздух най-голямата екологична заплаха за човешкото здраве, която причинява 300 000 преждевременни смъртни случаи в ЕС годишно.

Според новото преработено споразумение в ЕС влизат в сила значително по-ниски допустими стойности за качеството на въздуха относно замърсители като фини прахови частици (PM2,5, PM10), NO2 (азотен диоксид) и SO2 (серен диоксид). За двата замърсителя с най-голямо документирано въздействие върху човешкото здраве, PM2,5 и NO2, годишните пределно допустими стойности трябва да бъдат намалени драстично - от 25 µg/m³ на 10 µg/m³ и от 40 µg/m³ на 20 µg/m³. Това е стъпка, за която неправителствени организации настояват от години.

Предвижда се също създаването на повече точки за вземане на проби за качеството на въздуха в градовете. Стандартите за качество на въздуха ще се преразглеждат до края на 2030 г., а след това поне на всеки 5 години.

Законодателите се съгласиха да направят индексите за качество на въздуха в ЕС сравними, ясни и публично достъпни. Тези индекси също така ще предоставят информация относно симптомите, свързани с пикове на замърсяване на въздуха и свързаните рискове за здравето за всеки замърсител, включително информация, съобразена с уязвимите групи, както е поискано от Европарламента.

Всички държави-членки ще трябва да създадат пътни карти за качеството на въздуха до 31 декември 2028 г., които определят краткосрочни и дългосрочни мерки за спазване на новите гранични стойности за 2030 г.

Ще бъде възможно държавите-членки да поискат крайният срок (2030 г.) да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени специфични условия.  Пример за подобно отлагане би могъл да бъде необходимостта от подмяна на значителна част от съществуващи битови отоплителни системи, причиняващи превишения на замърсяването.

Автор на статията

Евита Смилкова Евита Смилкова


Споделете статията

Четете още