ЕП прие нови правила за рециклиране на опаковките и намаляване на употребата им

Европейският парламент прие днес нови мерки, насочени към това, опаковките да станат по-устойчиви и да се намалят отпадъците от опаковки в ЕС. Регламентът, чиято цел е да се противодейства на постоянното увеличаване на отпадъците, да се хармонизират правилата на вътрешния пазар и да се стимулира кръговата икономика, беше одобрен на пленарната сесия на ЕП в Страсбург с 476 гласа "за" при 129 "против" и 24 "въздържал се".

Правилата, договорени предварително със Съвета на ЕС, представляващ страните членки, включват цели за намаляване на опаковките (5 процента до 2030 г., 10 процента до 2035 г. и 15 процента до 2040 г.) и изискване към държавите от ЕС да намалят по-конкретно количеството на отпадъците от пластмасови опаковки. За да се намалят ненужните опаковки, се определя максимален дял на празното пространство от 50 процента за груповите и транспортните опаковки и за опаковките за електронна търговия; производителите и вносителите също така ще трябва да гарантират, че теглото и обемът на опаковките са сведени до минимум, съобщи пресслужбата на Европейския парламент.

Някои видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г. Сред тях са опаковките за необработени пресни плодове и зеленчуци, опаковките за храни и напитки, които се пълнят и чието съдържание се консумира в кафенета и ресторанти, единичните порции (например за подправки, сосове, сметана, захар), мини опаковките за тоалетни принадлежности в места за настаняване, както и много тънките пластмасови торбички за пазаруване (под 15 микрона).

За да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето, текстът включва забрана за употребата на т. нар. вечни химикали (пер- и полифлуороалкилирани съединения или PFAS) над определени прагове в опаковките, предназначени за контакт с храни.

За 2030 г. са предвидени конкретни цели за повторна употреба на опаковките за алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение например на мляко, вино, ароматизирано вино, спиртни напитки), транспортните и търговските опаковки, както и груповите опаковки. При определени условия държавите членки могат да предоставят петгодишна дерогация от тези изисквания.

Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи ще трябва да предлагат на потребителите възможността да си носят собствен съд. Те също така ще трябва да положат усилия до 2030 г. да предлагат 10 процента от продуктите в опаковки за многократна употреба.

Съгласно новите правила всички опаковки (с изключение на тези от лека дървесина, корк, текстил, каучук, керамика, порцелан и восък) трябва да могат да се рециклират при спазване на строги критерии.

Мерките включват и минимални цели за рециклирано съдържание на пластмасовите опаковки и минимални цели за рециклиране според теглото на отпадъците от опаковките.

В срок до 2029 г. трябва да се постигне целта за разделно събиране на 90 процента от пластмасовите и металните съдове за напитки за еднократна употреба (до три литра) – чрез системи за връщане на празни опаковки и възстановяване на депозита за тях или чрез други решения, които гарантират постигането на целта за събиране на отпадъци.

Съветът на ЕС трябва официално да одобри споразумението, за да влезе то в сила.

През 2018 г. опаковките са генерирали оборот от 355 милиарда евро в ЕС. Те представляват все по-голям източник на отпадъци, като общият им обем в ЕС се е увеличил от 66 милиона тона през 2009 г. до 84 милиона тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал през 2021 г. 188,7 килограма отпадъци от опаковки - маса, която се очаква да нарасне до 209 килограма през 2030 г., ако не бъдат взети допълнителни мерки, съобщи БТА.

С приемането на това законодателство Европейският парламент отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика, избягване на отпадъците, постепенно премахване на неустойчивите опаковки и справяне с използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба, както е посочено в предложение 5, точки 1, 3, 4 и 5, предложение 11, точки 1 и 4 и предложение 20, точка 3 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, отбелязват от пресслужбата на ЕП.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още