ЕК: Хората в ЕС смятат, че независимостта на съдебната власт се е подобрила

Усещането сред хората за независимост на съдебната власт се е подобрило, включително сред държавите, изправени пред системни предизвикателства. Това показва публикуваното от Европейската комисия дванадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи сред държавите членки на ЕС. В сравнение с миналата година усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт се е подобрило, включително в държавите, изправени пред системни предизвикателства, съобщават от пресцентъра на комисията. 

Тазгодишното издание на информационното табло включва за първи път конкретни допълнителни данни за независимостта на правосъдието, например относно назначаването на председатели на съдилища, националните рамки за деклариране на имуществото и за освобождаването от длъжност на главните прокурори.

Една от констатациите е, че усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило, включително сред държавите, изправени пред системни предизвикателства: Проучване на Евробарометър показва, че от 2016 г. насам усещането на широката общественост за независимостта на съдебната власт се е подобрило или е останало стабилно в 19 държави членки.

Друга констатация е свързана с назначаването на прокурори и освобождаването от длъжност на главния прокурор. В 14 държави членки независимите прокурорски съвети или самата прокуратура назначават прокурори. Правомощието на изпълнителната власт (министъра на правосъдието, правителството или държавния глава) да назначава прокурори подлежи на съдебен контрол в почти всички 12 държави членки, в които прокурорите се назначават по този начин. Също така в почти всички тези 12 държави е задължително да се посочат причините за отхвърлянето на кандидат за прокурор. 20 държави членки предоставят на изпълнителната власт или парламента правомощието да освобождава от длъжност главния прокурор (в пет от тях по предложение на Съдебния съвет), а в шест държави членки това правомощие се предоставя на Съдебния съвет. 16 държави членки предлагат възможност за преразглеждане на решението.

Информацията, съдържаща се в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието допринася за мониторинга, извършван в рамките на европейския семестър и годишния цикъл на върховенството на закона — констатациите ще бъдат включени в Доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2024 г.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още