470 акции за опасни стоки в ЕС по сигнали на България (Графика)

Страната ни е подала 40 предупреждения, най-много са за облекло и текстил, сочи докладът за 2020 г. по системата Safety Gate

България е подала 40 сигнала за опасни нехранителни стоки на останалите държави в ЕС през 2020 г., показва новият годишен доклад на Европейската комисия по линия на сиcтемата Safety Gate. Благодарение на тази мрежа между страните членки се обменя бърза информация за продукти, които представляват риск и впоследствие биват изтеглени от пазара. След подадените от България сигнали са били проведени 470 акции в останалите европейски страни за проверка и изземване на стоките, които не отговарят на изискванията за безопасност, показват данните в доклада. По този показател

страната ни е

на второ място

в ЕС единствено след Литва, чиито предупреждения са предизвикали 613 последващи действия.

През 2020 г. 31 участващи държави в мрежата Safety Gate (освен членките на ЕС това са още Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Великобритания) са обменили общо 2253 сигнала за опасни нехранителни продукти, като са последвали 5377 реакции в останалите страни. Това представлява увеличение с над 20% спрямо броя на последващите действия, предприети през 2019 г. Най-много сигнали миналата година са подадени от Германия и Обединеното кралство.

Най-голям брой - 20% от подадените сигнали в България, са били свързани с облекло, текстилни материали и модни аксесоари. Следват моторните превозни средства - 15%, и детските играчки - 13 на сто от предупрежденията. Според доклада общо за ЕС най-голямата тревога е била свързана с детските играчки (27% от всички сигнали), следвани от моторните превозни средства (21%) и електрическите уреди (10%). Това показва, че надзорът на пазара в ЕС е насочен специално към децата, които са сред най-уязвимата група потребители.

От началото на 2021 г. България е подала 4 сигнала в системата, три от които са за несъответстващи на европейските стандарти детски дрехи и един за дефект в предпазен колан на автомобил.

В доклада са измерени и основните заплахи, са свързани със стоките. В България

36% от

опасенията са

били свързани

с наранявания,

27% със задушаване и 11% с химически риск. За ЕС като цяло опасностите са градирани по следния начин - продукти, причиняващи наранявания като фрактури или сътресение на мозъка (25%), следвани от химическите компоненти в продуктите (18%) и рисковете от задавяне при децата (12%).

Системата Safety Gate съществува от 2003 г. Информацията в нея се подава от националните органи, отговорни за безопасността на нехранителните продукти. Комисията за защита на потребителите (КЗП) е контактната точка за България. В нея се събира и обработва цялата постъпваща от Safety Gate информация за доказано опасните стоки в Европа - от една страна, и за установените на българския пазар рискови продукти - от друга.

Всяка седмица

в ЕС циркулират

по около 40

сигнала,

като всеки се публикува веднага на сайта на системата, за да може реакцията на национално ниво да е максимално бърза. Така се предприемат над 90 действия седмично от държавите членки, за да не могат откритите опасни продукти да стигнат до потребителите. Според доклада през 2020 г. 50% от стоките, за които е имало сигнал за риск, са били внесени от Китай, 25% от страни в ЕС и участващи в европейското икономическо пространство, 12% - от трети страни, а 12% са с неясен произход.

Уебсайтът Safety Gate e лесен за ползване и достъпен на 25 езика. В него се публикуват снимка на продукта, наименование и марка, вид на заплахата, която той представлява, и дата, на която е подадено предупреждението.

Предприятията от своя страна могат да използват портала Business Gateway, за да информират бързо и ефективно националните органи за опасения във връзка с безопасността на продукт, който са пуснали на пазара.

Пандемията от коронавируса е поставила отпечатъка си върху новия европейски доклад. От всички сигнали, подадени през 2020 г.,

9% се отнасят

до продукти,

свързани с

COVID-19,

предимно неефективни предпазни маски. Други примери за опасни продукти на сайта на Safety Gate са дезинфектанти, съдържащи токсични химикали като метанол, който може да доведе до слепота или дори смърт при поглъщане, или ултравиолетови лампи, които излагат потребителите на силно облъчване, причиняващо кожни дразнения.

Особен пик на подаването на такъв тип сигнали е имало през ноември м.г., когато Европа се намираше в пика на втората вълна на пандемията.

Заради COVID-19 се засилва вниманието и към онлайн търговията. В сравнение с 2019 г. повече големи онлайн търговци се ангажират да подобрят безопасността на продуктите, които продават, в рамките на инициативата “Ангажимент за безопасност на продуктите”. Присъединилите се към нея сайтове за онлайн продажби обещават да проверяват, че продуктите от Safety Gate не се продават на техните уебсайтове, и да действат бързо, в случай че националните органи им сигнализират за опасни продукти, които следва да бъдат изтеглени. До момента единадесет онлайн търговци са подписали това споразумение: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy и Joom.

Ето и 3

съвета към

потребителите:

Ако забележите, че даден продукт се изземва, проверете дали имате такъв у дома. Кажете на роднини и приятели.

Ако имате продукт, който се изземва, незабавно спрете да го ползвате. Вижте инструкциите в известието за изземване, за да разберете как продуктът може да бъде заменен или поправен, или как да получите обратно парите си.

Проверявайте сигналите за опасни продукти на уебсайта Safety Gate, за да видите кои продукти не трябва да се продават. Има опция да получавате предупрежденията по имейл.

Автор на статията

Мария Незнакомова Мария Незнакомова


Споделете статията

Четете още