Европейските потребители се сдобиха с “право на поправка”

Хладилници, готварски печки, перални трябва да може да бъдат ремонтирани до 10 г. след производството, гласят влезли в сила правила в ЕС

От началото на март всички предприятия, които произвеждат и предлагат на пазара домакински електроуреди - хладилници, перални, готварски печки, миялни машини, телевизори в страните от ЕС, са задължени да гарантират на клиентите, че тези уреди може да бъдат поправяни в рамките на до 10 години. Това се случва по силата на ново законодателство, което дава на европейските граждани т. нар. право на поправка.

Правото на поправка е част от усилията на ЕС

да намали

драстично

електронните

отпадъци

и да наложи кръговата икономика вместо практиката купуваш - изхвърляш. По силата на новите европейски правила производителите трябва да гарантират на потребителите наличие на резервни части за същия период - до 10 години. Повечето обаче ще ги предоставят единствено на професионалните сервизи, за да бъде гарантирано правилното им поставяне.

Електроуредите занапред ще бъдат придружавани от инструкции за поправяне и ще са направени така, че да могат да се разглобяват с обичайните инструменти.

През юли 2017 г. Европейският парламент одобри препоръки към държавите членки да приемат закони, които да дават на потребителите правото да могат да поправят електрическите си уреди в рамките на обновяването на една предишна директива от 2009 г. по въпроса за екоконцепцията. В нея производителите бяха призовани да правят по-икономични на енергия електроуреди.

С тези препоръки всъщност започва разработването на юридическа директива на ЕС, която да бъде приложена в националните законодателства на държавите членки. В крайна сметка през октомври 2019 г. ЕС приема законодателство, влязло в сила преди месец, което задължава производителите на хладилници, готварски печки, миялни машини, перални, телевизори да доставят резервни части на професионалните сервизи в продължение на 10 г. от датата на производство.

През ноември м.г. Европейският парламент гласува още по-строги и амбициозни правила по отношение на правото на поправка. С резолюция, приета с 395 гласа “за”, 94 гласа “против” и 207 гласа “въздържал се”, евродепутатите настояха да бъде подпомогнато устойчивото развитие чрез насърчаване на повторната употреба и поправките, както и чрез премахване на практиките, които съкращават жизнения цикъл на продуктите.

Те призоваха Европейската комисия да направи поправките по-привлекателни, систематични и икономически ефективни. Това може да стане чрез удължаване на гаранционните срокове, чрез гаранции за сменените части или чрез повече информация за възможностите за поправка и поддръжка.

Европарламентът настоява също да се увеличи подкрепата за пазарите на стоки втора употреба.

Според

евродепутатите

трябва да се

премахнат

практиките,

с които се

съкращава

животът на

даден продукт,

и да се насърчи устойчивото производство. Членовете на ЕП отново поискаха обща система за зарядни устройства с цел намаляване на електронните отпадъци. Те настояха продуктите да бъдат етикетирани според тяхната дълготрайност (наличие на ясна информация за очаквания експлоатационен период на даден продукт). Приетият текст предлага нови правила за управление на отпадъците и за премахване на правните пречки пред поправките, препродажбата и повторната употреба. Това ще донесе ползи и за пазара на вторични суровини.

Въпреки че Великобритания напусна ЕС, нормите на производство на Острова също ще трябва да се съобразят с тези в съюза, за да върви търговският обмен.

“Това е голяма крачка напред”, казва Даниел Афелт от природозащитната група БУНД -Берлин, който управлява няколко кафенета работилници - тип социални предприятия, в които всеки може да занесе повредените си уреди и да получи помощ за поправката им. “В модерните електроуреди частите

често са

залепени или

сглобени с

нитове

и ако веднъж се отворят, повече не могат да се сглобят”, казва той.

Липсата на резервни части е друг голям проблем, продължава германецът, Понякога счупването на някоя малка пластмасова може да доведе до истинска катастрофа.

“Хората искат да поправят уредите си и когато им кажете, че няма резервни части за хладилник или печка, купени едва преди няколко години, те се чувстват наистина ощетени”, посочва Афелт.

Според проучване на Евробарометър 77% от гражданите на ЕС по-скоро биха дали на поправка своите устройства, отколкото да ги подменят. 79% смятат, че производителите следва да бъдат длъжни по закон да улесняват ремонта на цифровите устройства или замяната на техни части.

Всяка година европейците произвеждат по 16 кг електрически отпадъци на глава от населението. Половината от тях са следствие от повредени електродомакински уреди, като в ЕС се рециклират около 40% от тях. Така с годините се натрупва огромно количество от вредни и опасни материали.

Само през 2019 г.

ЕС е произвел 12

млн. тона

електробоклук

В света всяка година се натрупват около 53 млн. т такива отпадъци.

Според германската министърка на околната среда Свеня Шулце на следващия етап производителите трябва да бъдат задължени да отбелязват каква е продължителността на живота на даден електроуред. Това ще стимулира предприятията да правят по-трайни продукти, смята тя. Афелт добавя, че в работилниците за поправка идват много електроуреди, които се развалят малко след като е изтекъл гаранционният им срок. Което кара еколозите да подозират, че много от електроуредите

се правят с

“планирано

остаряване”,

за да бъдат купувани по-новите модели.

В бъдеще групите за защита на правата на потребителите искат европейският регламент да се разпростре и върху смартфоните, лаптопите и други малки електронни устройства, които за момента не са обхванати от новите правила. Въпреки че активистите все по-настоятелно апелират за глобално право на поправка, засега битката им с техногигантите изглежда много трудна.

Усещайки накъде духа вятърът обаче, миналата година “Епъл” обяви, че започва да обучава хора и да доставя резервни части на независими лицензирани сервизи, които поправят и компютрите “Мак”, а не само айфони. Проекти за закони за защита на правото на поправка вече има и в много американски щати. Швеция пък отиде по-далеч от останалите страни в ЕС, като въведе по нисък ДДС за резервните части и дейностите за поправяне.

Франция от

януари 2021 г.

въведе оценки

от 1 до 10

за възможността за поправяне на всички електроуреди, включително смартфоните и лаптопите. Директивата на ЕС за екодизайна - част от която е и правото за поправка - ще ревизира и съществуващите в момента етикети, които показват колко енергия консумират електроуредите. Новата 7-степенна скала от А до G ще бъде допълнена от QR код, който ще дава на потребителите допълнителна информация като например колко шумен е уредът.

Автор на статията

Мария Незнакомова Мария Незнакомова


Споделете статията

Четете още