Гълъб Донев: Пенсиите да се преизчислят през стажа: справедливо е и мотивираме младите да се осигуряват по-дълго чрез реални доходи

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/10056211 www.24chasa.bg
Гълъб Донев СНИМКА: Велислав Николов

Идеята на служебното правителство е абсолютно всички да получат увеличение, а при варианта на БСП и Мая Манолова парите за 915 000 възрастни българи ще останат непроменени, казва вицепремиерът и министър на труда и социалната политика

Още акценти:

Предлагаме от 1 октомври минималната да е 340 лв., а таванът - 1500 лв.

Ще извадим 413 хил. пенсионери над 65 г. от прага на бедност

Не трябва целта ни да е да се изравнят всички пенсии

Минималната заплата да се определя по формула, а максималният осигурителен доход да расте постепенно, а след време да отпадне

Теодора Пенева ще е социален министър, когото не трябва да убеждават, че у нас има бедност

Промяна в швейцарското правило ще доведе до по-бърз ръст
на пенсиите

- Министър Донев, след седмици сметки предложихте пенсиите да се вдигнат през стажа. Това ще доведе до ръст от 12,5%. Защо обаче сте убеден, че вашето предложение е по-добро от това, което внесоха БСП и “Изправи се БГ! Ние идваме!”?

- Не е тайна, че доходите на голяма част от пенсионерите не са достатъчни, за да живеят нормално и спокойно да покриват всекидневните си нужди. Разработването на вариант за преизчисляване на пенсиите не е участие в конкурсна програма, която има за цел да определи най-доброто изпълнение. Избраният подход трябва да следва принципите на пенсионноосигурителната система и да отчита личния осигурителен принос на всеки човек. Колкото по-дълъг е неговият стаж и колкото по-голям е осигурителният му доход, толкова по-висок ще бъде размерът на пенсията му. Затова отправям апел към всички работещи и най-вече към младите хора - да не се изкушават да се осигуряват на по-ниска от реалната заплата, да получават допълнителни пари в плик и да си мислят, че времето за пенсия е далеч. Всичко накрая изиграва лоша шега.

Служебното правителство предлага различен подход за актуализация на пенсиите от предложения в законопроектите на БСП и “Изправи се БГ! Ние идваме!”. Нашият вариант отчита приноса на хората в осигуряването, докато другите 2 са базирани на преизчисляването на всички пенсии със средния осигурителен доход за 2018 г., но без да се отчита фактът, че хората, които са се пенсионирали преди това, нямат принос към формирането на този по-висок осигурителен доход.

По-справедливият, логичен и следващ принципите на социалното осигуряване начин е този, който предложи служебното правителство - с преизчисляване на пенсиите чрез увеличение на коефициента за всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35%. Така се постига справедливост по отношение на приноса на пенсионерите и мотивираме младите да се осигуряват по-продължително време и върху реалните си доходи. С прилагането на този подход пенсията ще замества по-висок процент от доходите от труд. Ще се повиши и адекватността на пенсиите, които ще се отпускат в бъдеще.

- Още няма индикации за подкрепа на предложението за актуализация на бюджета от политическите сили, очаквате ли подкрепа?

- Вариантът, който предлагаме, ще доведе до увеличението на пенсиите на абсолютно всички от 1 октомври. Средното ще бъде 12,5%, като социалната пенсия ще бъде увеличена с 14,3% и ще стане 170 лв., минималната пенсия - с 13,3%, за да достигне 340 лв.

Повишението на максималната пенсия ще бъде с малко над 4%, като тя ще стане 1500 лв., но не трябва да забравяме, че от 1 януари 2021 г. размерът ѝ нарасна с 20%. Така ще се приложи справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери, тъй като с 14,3% ще се повишат и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност - за военна и гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната, както и на добавките, които се изчисляват от социалната пенсия за старост.

А вариантът за преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2018 г. не би могъл да донесе желаното увеличение за всички български пенсионери, тъй като пенсиите на 915 хил. от тях няма да се повишат.

- В пенсионната система трудно се намира справедливост, но вдигането на пенсиите през стажа разтваря ножицата между стари и нови пенсии. Трябва ли следващата стъпка да е преизчисляване с актуален осигурителен доход?

- В бъдеще може да се промени т.нар. швейцарско правило, по което всяка година пенсиите се осъвременяват. Сега процентът на повишение се формира от 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година.

Съотношението може стане 75/25 с превес за средния осигурителен доход. Така всички пенсии регулярно ще бъдат преизчислявани с по-актуален осигурителен доход.

С промяна на швейцарското правило би могло да се получи по-бързо нарастване. Тук целта не трябва да е да се изравнят всички пенсии и да са еднакви по размер, а хората да получават по-висок пенсионен доход, чието нарастване е обвързано с ръста на заплатите, върху които работещите правят своите пенсионни вноски. По този начин няма да се наруши и финансовата стабилност на ДОО, защото се гарантира предвидимост и не се позволява политически или други решения да изкривяват системата.

- След години на дебати предлагате допълнителна социална помощ за 413 хил. пенсионери. Не ви ли притеснява недоволството на тези пенсионери, които ще останат на разлика с левчета от този праг? Вече имаше и напрежение около 120 лв., дадени за храна.

- Когато има безпринципни решения, независимо с какви подбуди и мотиви са взети, те създават напрежение в обществото, особено когато засягат най-нискодоходната част от него. Неравенствата между най-бедните и най-богатите са изключително стряскащи в България. Те са издълбали пропасти, които няма да бъдат разрешени с прескачането им, все едно не съществуват.

На първо място сме в ЕС по риск от бедност и социално изключване на пенсионерите. При тези над 65 г. процентът стига 54, а за пенсионерите над 75 г. е 57%. Докато в Европа тези проценти са съответно - 19,4 и 20,4. Мисля, че българското общество отдавна е узряло, че пенсионерите трябва да бъдат подпомогнати. Нашето предложение е да стане с нова социална помощ за хората над 65 г.,за да могат да допълнят пенсията си до линията на бедност от 369 лв. Това е крачка в правилната посока и ще даде възможност на 413 хил. души да не живеят под този праг. Надяваме се това да намери място в бюджета за 2022 г., да влезе трайно в законодателството, за да може всеки пенсионер, който има тежки финансови затруднения, да бъде подпомаган. Така помощта ще се актуализира – за следващата година линията на бедност ще е 413 лв., а след това ще стигне 450 лв.

Получаването на помощта няма да води до отпадане от помощ за отопление. При определянето на получателите ѝ няма да се включват и добавките от 50 лв.

- Как ще се справят служителите на Агенцията за социално подпомагане, ако изведнъж на 1 октомври се струпа по-голямата част от тези 413 хил. души?

- Надявам се служителите в Агенцията за социално подпомагане да успеят да обработят всички заявления, които ще бъдат подадени, да няма струпване и опашки. Дали сме възможност заявленията да се подават до 31 декември, но помощта да се отпуска от 1 октомври.

- Споменахте ръста с около 4% на максималната пенсия. Постигнахте го, без да вдигате максималния осигурителен доход. Не е ли време таванът на пенсиите да отпадне, каквато бе целта на реформата?

- Максималният осигурителен доход трябва да расте и постепенно да се върви към отпадането на това ограничение, за да може и пенсиите да растат по-бързо. Това ще е и един от стимулите за младите, които се осигуряват на високи доходи. С повишаването на максималния осигурителен доход ще се гарантират и повече постъпления в бюджета на ДОО. Ако той бъде вдигнат с 200 лв. и стане 3200 лв., това ще доведе до 93-95 млн. лв. допълнителни приходи на година.

- През 2022 г е заложено минималната заплата да остане 650 лв. Синдикатите искат от следващия кабинет да я размрази, а бизнесът - да няма ръст. Като експерт какво е мнението ви?

- Една от основните цели, които си бях поставил в предишния ми мандат като служебен министър, бе да се разработи механизъм за определяне на минималната работна заплата. До края на мандата успяхме да го подготвим, но за съжаление не се постигна съгласие между синдикатите и работодателите за приемането. Ако се въведе такъв механизъм, минималната заплата няма да се определя административно. Въвеждането на формула ще доведе до предвидимост с обективни и измерими критерии, а това ще даде и възможност на фирмите и инвеститорите да планират разходите си.

- Пандемията нанесе тежък удар върху бизнеса и работниците. Озовахте се в тежката задача да търсите пари за продължаването на мярката 60/40 през юни и юли. Какви мерки са планирани в актуализацията на бюджета?

- Предложихме през юни и юли помощта от 60/40 да варира спрямо спада в оборота. При намаление с 30% помощта от държавата е 50% от осигурителния доход, а при 40% намаляване на приходите тя се запазва на 60%. Този дизайн се харесва от работодатели и синдикати. Нашето виждане е, че трябва да остане в този вид до края на годината. Може да бъде продължена и през 2022 г. в зависимост от епидемичната обстановка. В случай че се стигне до затваряне на отделни сектори, имаме готовност да стартираме познатата на бизнеса мярка “Запази ме +”, по която ще се изплащат компенсации в размер на 75% от декларирания месечен осигурителен доход на служителя. Като нов елемент обмисляме подкрепата да достига и до самоосигуряващи се в сектори, засегнати от противоепидемичните мерки.

Очакваме по програма “Развитие на човешките ресурси” да подпишем споразумение с ЕК до края на годината. Така ще можем да насочим средства за запазване на заетостта и бизнеса. Успешни мерки са и програмите “Запази ме” и “Заетост за теб”. Предвидени са средства и за родителите, които трябва да останат вкъщи, защото децата им са под 14 г. и учат онлайн.

- Спряхте се и на нов дизайн на линията на бедност, как тя ще подобри живота на хората?

- Корекцията, която направихме, вкарва нормалност в подпомагането на хората, които ежемесечно получават социална подкрепа. Очаква се през всяка следваща година броят на подпомаганите да се увеличава с не по-малко от 20% и през 2024 г. да достигне близо 117 000 души. През следващите 3 г. размерът на месечните социални помощи за най-рисковите групи ще се увеличи с 84%.

Такива са и препоръките на ЕК. С промените, които направихме, ограничаваме и възможността социалният министър да определя линията на бедност спрямо възможностите на бюджета. За тази цел вече ще се ползва официалната статистика на Евростат и няма да има изкривявания.

- Какво е мнението ви за вашата наследничка Теодора Пенева?

- От това, което чета за нея, разбирам, че тя ще бъде социален министър, който няма да има нужда да бъде убеждаван, че в България има бедност и неравенства.

- Ще приемете ли да останете на поста, ако се стигне до вариант БСП да предложи програмен кабинет със сегашното служебно правителство?

- Детската ми мечта не е била да бъда министър на труда и социалната политика. На този въпрос ще отговоря с шега, която е реална случка. Преди дни, без да ме забележат, дочух разговор на две възрастни жени, които обсъждаха политическата ситуация. Едната обясни на другата, че социалният министър Гълъб Донев е от квотата на служебните министри. Може би това е призванието ми - да съм служебен министър.

  • Броят на чуждите студенти - показателен за качеството

    Броят на чуждите студенти - показателен за качеството

    Ако човек се стреми на всяка цена да има диплома за висше образование, той може да го направи навсякъде днес. Лесно и достъпно е в повечето случаи. Ако обаче иска да има образование, което да е конкурентно и да му гарантира добра и доходна професионална реализация, тогава изборът трябва да е върху качественото обучение
  • Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?

    Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?

    - Горещо призовавам да не се харчат никакви милиарди в края на годината - "Те ги вдигат, аз ги плащам" ли е предложението за космическа минимална пенсия - Който предложи популистко харчене, приема се веднага, а ако някой загатне наченки на реформи, сам се отказва Следя преговорите за съставяне на правителство

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо