Лидия Шулева: Бонусът от 50 лв. да се плаща до редовен кабинет, предизборното наддаване за пенсиите е опасно

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/10140342 www.24chasa.bg
СНИМКА: Йордан Симeонов

Преизчисление върху актуален осигурителен доход е най-справедливо, казва бившият социален министър и експерт икономист

Още акценти:

Таванът на пенсиите трябва да падне 

Държавата да стимулира хората да се осигуряват върху реалните си доходи

Експериментите с пенсиите не почиват на икономическа логика - предизборен волунтаризъм, който се вижда и в идеите за промяна на данъци, социални плащания и т.н.

Не се мисли за хората, които плащат осигуровките и пълнят пенсионния фонд

Швейцарското правило трябва да се промени, оказа се неподходящо за България

Не трябва да има хора, които живеят под линията на бедност, но грижата за тях да е през социалната система

- Г-жо Шулева, на първо четене в парламента мина предложението на служебното правителство пенсиите да се вдигнат през стажа, което ще доведе до среден ръст от 12,5%. Това ли е най-доброто решение?

- Неведнъж съм коментирала и продължавам да стоя на позицията, че е по-правилно пенсиите да бъдат преизчислени чрез актуализация на осигурителния доход. “Швейцарското правило” не можеше да осъвремени пенсиите през последните години, тъй като не отразяваше актуалното увеличение на осигурителния доход. Продължавам да смятам, че това е по-справедлив начин за увеличение на пенсиите. При него хората, които са се пенсионирали в последните 1 или 2 г., няма да получат увеличение, защото техните пенсии са актуални към осигурителния доход. Всички останали, чиито пенсии драстично се разминаваха с актуалния осигурителен доход, ще бъдат увеличени по справедлив начин.

Не смятам, че с актуализацията на бюджета трябва да се поставя въпросът за промени в пенсионната система. По-правилно щеше да е, ако в актуализацията беше залегнало продължаване на плащането на добавките от 50 лв. за всички, докато се избере редовно правителство, или до края на тази година.

- Защо? 

- За да може редовно правителство с ясно парламентарно мнозинство, когато обсъжда бюджета за 2022 г. и 3 г. бюджетна рамка, по-правилно да прецени по какъв начин да се актуализират пенсиите. Това щеше да бъде едно по-справедливото решение.

В момента в парламента има едно предизборно наддаване на предложения за увеличаване на пенсиите, които звучат волунтаристично. Едни политически сили казват - дайте да дадем по 100 лв., други - по 120 лв., а трети - до линията на бедност. Тези предложения не почиват на никаква база на пенсионния модел и система и за мен това е абсолютен произвол.

Надявам се здравият разум да надделее при гласуването на актуализацията на бюджета. Експериментите, които се правят в момента, са изключително опасни. Те ще доведат до сериозни дефицити в пенсионната система и до по-големи дисбаланси между хората, които плащат осигуровки на реалните си доходи и техните пенсии, и тези, които не плащат. Ще падне и мотивацията на гражданите да се осигуряват върху реални доходи.

- Едно от наддаванията е за минималната пенсия. “Има такъв народ” вече дадоха заявка, че тя трябва да е 370 лв., Мая Манолова предлага да е 369 лв., но това ще доведе до изравняване на пенсиите на 1 600 000 българи...

- Точно затова казах, че всичко това е абсолютен нихилизъм, отрицание на всички принципи на пенсионната система, които не почиват на никаква логика. Всички говорят за минимални пенсии, за минимални доходи, все едно говорим за социални помощи, а в крайна сметка става дума за хора, които плащат осигуровки. И все повече има една загриженост за минималните пенсии, а това са хора, които се осигуряват на минималния доход. Докато грижата за тези, които всъщност плащат осигуровките и пълнят пенсионния фонд, не се вижда. Хората, които са плащали осигуровки на заплати много по-високи от минималните, както и вие казахте, вече започват да се изравняват с минималните, което е лишено от всякаква икономическа логика. 

Това е политика, която продължава тази на ГЕРБ. При тях започна драстичното увеличение на минималната пенсия, без да се съобразяват с правилата и без процентът на увеличение да важи и за останалите пенсии. Това създаде огромен дисбаланс между минималните пенсии и средните. Да не говорим за пенсиите, ограничени от тавана, при които от години актуализацията с швейцарското правило е само на хартия. И вдигането на коефициента на стажа до 1,35 няма да доведе до реално увеличение при много от тях, тъй като таванът ще ограничи действително изчислените им пенсии. Таванът абсолютно необосновано натиска пенсиите на хората, които плащат най-високите осигуровки в държавата.

Разговорите, които се водят в парламента за пенсиите в момента, продължават да изкривяват пенсионния модел, не почиват на никаква икономическа логика - абсолютен предизборен вултаризъм, който не знам докъде ще ни доведе. Това, за съжаление, се вижда и по отношение на други аспекти от бюджета - предложения за промяна на данъци, социални плащания и т.н.

При пенсионните системи, базирани на капиталови схеми, се дава възможност пенсионерите да получават пенсии, които се актуализират текущо с нарастване на доходността. Техните натрупани пари не се изчерпват в момента на получаване на пенсията, а продължават да носят доходност и в бъдеще. При нашия пенсионен модел коефициентите, с които трябва да бъдат актуализирани пенсиите, за да се запази тяхната покупателна стойност, трябва много внимателно да се прецизират. Както вече споменах, “швейцарското правило” по начина, по който е създадено за системи с устойчив икономически растеж, се оказа неподходящо за България, където имаме икономика в преход и при нас промените на доходите са много по-различни от тези в страните с устойчиво развитие.

- Служебното правителство предлага помощ за над 413 хил. пенсионери над 65 г., която да е до линията на бедност, но да е през системата на Агенцията за социално подпомагане. Това добро решение ли е?

- Подкрепям това предложение. Социалните плащания трябва да са през социалната система, като се прилагат ясни критерии. Не трябва да има хора, които да живеят под линията на бедност, по този въпрос няма две мнения.

Но не можем да си позволим да продължи да се злоупотребява с пенсионната система, тя не е за социални плащания. Нямам нищо против минималната пенсия да бъде равна на линията на бедност, но този процент увеличение, който се дава за нея, трябва да е и за всички останали пенсионери, които са плащали осигуровки и данъци. Ако това стане обаче, пенсиите  все повече ще бъдат плащани не от осигуровки, а от данъци. Към настоящия момент това, което се плаща като осигуровки, може да компенсира малко повече от половината от пенсиите, а другата половина се дотира от данъците на всички останали.

Чух, че в парламента дават примери за държави, в които пенсиите компенсирали 70-80% от дохода, който е получаван. Хубаво е, че дават този пример, но беше добре да споменат и какъв процент осигуровки се плащат в тези държави. Ако при нас осигуровките са 19,8%, в останалите държави задължителните са над 30%, като се прилага и принципът на  доброволното осигуряване. Няма как да плащаме едни от най-ниските осигуровки и да искаме да получаваме някакви достойни пенсии, освен ако обществото не вземе решение, че пенсиите трябва да се плащат от данъците. Тогава няма да има значение кой на каква заплата се осигурява и ще дадем равни пенсии на всички. 

Ако погледнем дефицита в НОИ, се вижда, че отива на над 50% финансиране от данъци. Ако продължи политиката на безпринципно увеличение на минималните пенсии, не само че ще се увеличи този дефицит, но ще се засили и неравенството между хората, които имат много по-голям принос, и тези, които нямат достатъчен. Нямам нищо против за тях да има грижа, но нека тя да е през социалната система.

Няма защо всички останали пенсионери да бъдат потърпевши от факта, че някой решава да се дадат социални помощи през пенсионната система. Това е лишено от всякакъв икономически смисъл. Правим някакви уравниловки, които разрушават целия пенсионен модел, който съществува. 

- Ако депутатите оставят решението за пенсиите на редовен кабинет, какво трябва първо да се направи?

- Първото, което трябва да се направи, е промяна на “швейцарското правило”. Много внимателно трябва да се анализира съотношението между осигурителен доход и инфлация, което се включва в него. Така ще има едно по-адекватно компенсиране на по-старите пенсии.

На второ място, бих препоръчала едно поетапно актуализиране на пенсиите с осигурителния доход. Ако бюджетните прогнози позволяват - да се включи и увеличение на коефициента на тежестта на стажа.

Трябва да се запази покупателната способност за по-ранните пенсии, защото в момента тя е изключително ниска, а  компенсацията не отговаря на осигуровките, които хората са внасяли. Това е изключително несправедливо за много голяма част от пенсионерите и бих казала, че най-малко се отнася за минималните пенсии, които бяха увеличавани с много по-голям процент от всички останали. 

- Споменахте проблема с тавана на пенсиите, не е ли време да отпадне?

- Таванът на пенсиите отдавна трябваше да падне. Няколко пъти вече се отлага. В момента има вече много пенсионери, които са плащали осигурителни вноски на максималния осигурителен доход. Те не получават пенсията, която им се полага, тъй като е по-висока от тавана. Всяка година “швейцарското правило” също им дава увеличение, което не получават. Ограничаването на пенсиите, които са изчислени на реално внесени осигуровки, е изключително несправедливо. Нормално е сега работещите да си кажат: “Защо трябва да плащам най-високите осигуровки и да не мога да получа пенсията, която ми се полага?” 

Тук има и друг проблем - пенсионерите с максимални пенсии, които продължават да работят и да плащат осигуровки. Те получават още едно фиктивно увеличение на хартия, което НОИ им определя, но никога няма да го вземат, докато има таван. Получава се така, че за хората, които продължават да работят и се осигуряват на максимален доход, осигуровките, които плащат, са почти колкото пенсията, която получават. Всички тези неща са свързани и с мотивацията за внасяне на осигурителни вноски. Финансовият министър разкри за невнесени милиарди в бюджета, а не малка част от тях са осигуровки. Трябва да се замислим как и по какъв начин стимулираме хората и бизнеса да ги внасят.

  • Ако някой си мисли, че ще мине метър пред вируса, лъже се

    Ако някой си мисли, че ще мине метър пред вируса, лъже се

    Светът беше абсолютно безпомощен преди повече от година и половина. Пандемията го постави на колене. Лекарите бяха в шок, защото срещу тях беше напълно непозната болест, с която не знаеха как и не можеха да се справят. Стреляха напосоки, докато налучкат каква терапия да приложат. Човечеството не можеше и не искаше да приеме за реалност
  • Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Как Слави си е представял политиката? Като честен манастир? Да, протестът свърши снощи. Андрей Райчев го напомни. Ако искате, бройте го днес, петък, тринайсети – за по-лесно запомняне. Няма драма, протестът имаше смисъл. Моделът „Борисов“ вече трябваше да се смени. Даже протестът свърши, точно където трябваше – като протест именно; свали Борисов

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо