Защо са малки пенсиите

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/4069705 www.24chasa.bg

Bъпреки че предизборната кампания е за Европейския парламент, по предизборни събрания валят обещания към пенсионерите – от безплатни лекарства до по-високи пенсии и намаляване на възрастта за пенсиониране, която била вдигната много през последните години. Накратко, на най-масово гласуващата група в България отново се пробутват обещания, които няма как да се случат. Поради което няма да е лошо да си припомним някои истини и факти за пенсионната ни система.

Вярно е, че пенсиите в България са най-ниски в сравнение с всички страни в ЕС. Само че това е пряк резултат на три факта – първо, истинските пазарни реформи в България започнаха през 1997 години, докато във всички други страни това стана още през 1990-1991 г. Второ, правителствата на Любен Беров и Жан Виденов с отказа да правят реформи не само сериозно забавиха модернизирането на производствената база на страната, но доведоха България до хиперинфлация и в резултат сериозно намаление на реалните спестявания на населението. И трето, в България пенсионната реформа стартира едва през 2000 г., и то половинчато, както ще стане ясно от фактите и аргументите по-долу.

Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1,20 до 4,80 лева - вече и с SMS

Пенсионната

система

в България

е от разходо-покривен тип, тоест пенсиите на сегашните пенсионери би трябвало да се плащат от осигуровките на сегашните работещи. Само че при съотношението на броя пенсионери към броя на осигурените лица в България, което непрекъснато намалява, пенсиите се плащат все по-малко от вноските на работещите и все повече от данъчните приходи.

През последните 20 г. не само населението на България намалява (и то не основно заради ниската раждаемост, а заради емиграцията на хора в работоспособна възраст), но и броят на пенсионерите, издържани от един работещ, се увеличава поради нарастващата продължителност на живота. Частичната пенсионна реформа, стартирала през 2000 г., и високия ръст на икономиката през периода 2002-2008 г. доведоха до подобрение на съотношението на пенсионери към осигурени лица за този период – през 2000 г.

100 работещи и осигурени лица плащаха пенсиите на 100 пенсионери, докато днес 100 работещи плащат за пенсиите на 78 пенсионера. Само че от 2007 година няма подобрение в това съотношение. И ако продължава да се влошава това съотношение, все повече ще трябва държавата да отделя пари за пенсии от данъчните приходи намалявайки средствата за образование и здравеопазване.

В публикуван през 2012 г. доклад за застаряването на населението на ЕС ясно се вижда, че един от проблемите (и една от причините за получаване на ниски пенсии) е, че в България се работи по-малко години до получаването на пенсия.

Единствено Италия и Унгария имат малко по-ниска от България средна продължителност на т.нар. трудов живот.

И докато в богати държави като Норвегия и Швейцария хората средно работят около 40 години, преди да се пенсионират, то в България средният трудов стаж при пенсиониране е около 31 години.

Ако продължим

сравненията със

страните от ЕС

по показателя “съотношение на пенсионерите под 65-годишна възраст към общия брой пенсионери” ще видим, че само Унгария и Румъния са с по-високи показатели.

Докато средно за ЕС този показател е 27%, то в България е 42%. Причините за това в България да се работи по-малко години и да има толкова много “млади” пенсионери, се крият във възможността за ранно пенсиониране за т.нар. категорийни работници и служители, както и поради прекалено многото инвалидни пенсии, при което злоупотребите в България са пословични – ако през 2000 г. инвалидните пенсии са били само 50 000, то днес те са над половин милион.

Един от митовете,

разпространяван

за пенсионната ни

система,

който често може да се види даже като лозунг на профсъюзни мероприятия, е, че поради ниската продължителност на живота пенсионерите получават пенсии само няколко години. Истината е, че ако през 1990 г. средната продължителност на получаване на пенсия е била 16 години, то през 2012 г. този период вече е малко над 21 г., или с близо 1/3 повече.

В резултат на половинчатата реформа от 2000 г. и нескопосания опит за допълнителна реформа от 2011 г. пенсионната система в България е в много тежко финансово състояние.

Предлаганите от време на време от синдикатите мерки, които се свеждат само до увеличаване на осигурителната тежест, няма да доведат до намаляване на дефицита на НОИ.

За всеки политически необременен изследовател на пенсионната система на България е ясно, че реформите от 2000 и 2011 г. са недостатъчни. На първо място трябва

да се ограничат

значително и

веднага

възможностите

за ранно

пенсиониране Трябва да се засили значително контролът върху инвалидните пенсии и да се минимизират възможностите за злоупотреби.

Трябва да бъде продължено плавното увеличение на минималната възраст за пенсиониране и на мъжете и на жените така, че да се достигне границата от 65 г. най-късно след 10 г.

Следвайки примера на някои страни (не случайно всичките по-богати) може да се приеме автоматично периодично индексиране на възрастта за пенсиониране с някакъв процент от увеличената продължителност на живота.

И не на последно място по важност трябва да се започне веднага постепенна промяна на пенсионния модел така, че в края на реформата държавата да осигурява само социална минимална пенсия за всички, докато чрез лични спестявания всеки да може да осигури за себе си желаната от него пенсия. Дали това е възможно? Ще се опитам да отговоря положително в следващ коментар по темата.Защо са малки...

  • Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Как Слави си е представял политиката? Като честен манастир? Да, протестът свърши снощи. Андрей Райчев го напомни. Ако искате, бройте го днес, петък, тринайсети – за по-лесно запомняне. Няма драма, протестът имаше смисъл. Моделът „Борисов“ вече трябваше да се смени. Даже протестът свърши, точно където трябваше – като протест именно; свали Борисов

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо