Дали този път ще има съдебна реформа

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/4574258 www.24chasa.bg

(Продължение от броя от 28 януари. Двамата юристи анализират силните страни и недостатъците на стратегията за съдебна реформа.)

Време е да се сложи край на вземането на съдебни помощници, където всеки е дете на някого. Просто трябва да се въведе конкурс, какъвто е при подбора на младши съдии и прокурори.

Когато даден административен ръководител се пребори пред ВСС за допълнителни бройки обслужващ персонал, задължително му се препоръчва кого да вземе. Известни са достатъчно практики по света, които могат да сложат край на това. Като начало може да се започне с анонимен писмен изпит за пресяване на кандидатите. А след това кратко събеседване от определени по жребий комисии с членове от различни съдилища.

Дали този път ще има съдебна реформа

Ако студент или завършил право иска да научи нещо на стажа, това няма как да стане безплатно. Стажовете в съда са подигравка – съдиите просто нямат време да се занимават със стажантите. Стратегията мълчи по въпроса, като дава общи пожелания.

Дали този път ще има съдебна реформа

Имаме съмнения за съсредоточаването на дисциплинарните наказания във ВКС. Не знаем доколко ще е лесно напр. съдии от ВКС да наказват други съдии от ВКС. Ако пък се обособи споменатата дисциплинарна колегия във ВКС – кой ще наказва членовете на тази колегия? В съдебната система няма политическа отговорност пред избиратели и поради това затварянето и чрез механизма само действащи магистрати да наказват магистрати крие риск от безконтролност.

Автоматичната актуализация на възнаграждението на магистратите е разумно предложение в стратегията. С него се придава стабилност и сигурност на работещите в съдебната система.

Много малко е казано в стратегията по един изключително важен въпрос – за намаляването на натовареността в съдебната система, в частност – на двата върховни съда, и за

създаването на нова съдебна карта

ВАС продължава да действа като районен съд, гледайки голямо количество дела на първа инстанция. Световната практика отдавна е отрекла две инстанции да са в един и същи съд. Второинстанционното съдебно производство сега практически е безплатно. А би следвало при него да се въведе такса, която да е процент от интереса, когато има такъв. А в останалите случаи – значително по-висока такса. За да не се ограничава достъпът до правосъдие, по-голямата част от таксата може да се възлага за внасяне след приключване на делото на загубилата страна. Такъв подход не противоречи на практиката на Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

В момента на практика не се налагат наказания за непроизнасяне в срок на администрацията при издаване на административни актове. По този начин административните съдилища се товарят с ненужни дела. Нужен е ефективен механизъм. Например съдилищата да съобщават за такива случаи до определен орган. Необходим е и механизъм за контрол и отговорност за изпълнението на тези задължения.

Безумно е положението, при което производството за допускане на дела до касационно обжалване във ВКС да е

практически безплатно

И тук би следвало да се плаща, примерно половината от таксата за гледане на делото по същество във ВКС, като при допускане да се плаща останалата половина. При сегашното положение всеки пуска касационни жалби до ВКС, без да го е грижа дали е прав, или не. Като резултат след промените в ГПК съдиите във ВКС не се разтовариха. Необходимо е още да се завиши и материалният интерес на делата, които подлежат на касационно обжалване пред ВКС – напр. над 7 хил. лв. по граждански дела и над 20 хил. по търговски дела.

Основната задача на двата върховни съда е да уеднаквяват съдебната практика. За съжаление, съдиите са претоварени и нямат достатъчно време за това.

Крайно време е да се прекрои съдебната карта, което само се споменава в стратегията. Вече се използва електронно правосъдие, като например наличието на сайтове с немалко информация за делата. До 2 години не е проблем информацията в сайтовете за делата да стане пълна и подаването на искове и жалби да става по електронен път. Всеки адвокат работи с интернет. Пощата също функционира. При това положение физическата близост на съдилищата и прокуратурите до малки населени места не е от съществено значение. Поради това недопустимо е да има съдии с по 4 дела на месец и

съдии с по 100 дела на месец

Сто дела, макар и част от тях да са например заповедни производства, граничат с отказ от правосъдие. Съдиите не са виновни за това. Голяма част от районните съдилища и част от административните съдилища следва да се редуцират. Навремето комисията по създаване на АПК предложи да има 12 административни съдилища. И само безумието на депутатите – сакън някой избирателен район да не се мине – създаде сегашното положение. Ако не се реши въпросът с натовареността на съдиите, за никаква реформа не може да става дума. Защото административно и търговско правосъдие, траещо години, е недопустимо и несъвместимо с динамиката на административното управление и на стопанската дейност.

Спешно е необходимо да се премахне възможността за атакуване поради противоречие с обществения ред на арбитражните решения на български арбитражи, постановени от български арбитри. Изключения може да има, когато страни са общините или дружества с преобладаващо общинско или държавно участие. Даже държавата има достатъчно механизми за контрол, за да не може и тя да иска отмяна за противоречие с обществения ред. Така ще се съкрати производството пред арбитражите и ще има по-голям стабилитет на решенията. А страните ще си избират арбитражи, на които имат вяра. Вече има достатъчно конкуриращи се арбитражи. Така ще се разтовари търговското правораздаване.

Стратегията споменава да се променят някои закони като НК и създаването на Административнонаказателен кодекс. Около 50% от съставите в специалната част на НК трябва да се декриминализират, защото не са достатъчно важни, за да задръстват наказателното правораздаване. Но за да стане това, трябва да се изгради ефективно административно наказване. Като по-съществените наказания да са обвързани не с точни цифри, а с имущественото състояние на нарушителя. И вместо публични изпълнители да се помисли изпълнението да става от частни изпълнители, като, който плати в срок глобата, да получава поне 50% отстъпка.

Много от текстовете в НК са толкова общо формулирани, че почти на всеки българин може да му се образува досъдебно производство за нещо. Нали стратегията изисква да не се злоупотребява с правата на прокурорите. Като първа мярка – нека текстовете да се формулират много по-точно.

Засега създадените с много шум специализирана прокуратура и специализиран наказателен съд все още не са оправдали очакванията. Пожеланията в стратегията да подобрят работата си и независимостта си едва ли ще са много от полза.

Стратегията изисква построяването на нов затвор и подобряване на условията в съществуващите. Истината е, че

затворите в България си остават развъдници на закоравели престъпници

И няма как това да не стане, защото там се изграждат общества с престъпни ценности, а насилието над личността озлобява и попадналите там за неособено тежки или неумишлени престъпления. Крайно време е да се обмислят варианти от световния опит и да се отиде към по-кратки наказания, но с изолация на затворниците и въздействие с подходящи филми, книги и труд, който не изисква създаването на социални общности с други затворници. Пари за това в бюджета едва ли ще се появят. Нека правителството и министърът на правосъдието проявят инициатива и да се преборят за повече пари за затвори, а и за електронно правосъдие. В момента България е на опашката по съпоставимо европейско финансиране.

Смятаме като крайно неправилна поставената в Стратегията цел за пряка конституционна жалба. Засега Конституционният съд функционира прилично. Когато нещо функционира прилично, едва ли точно то трябва да се променя. Видяхме как Съдът в Страсбург блокира при действието на преки жалби. Има конституционни съдилища, където има възможност за пряка жалба. Но това изисква няколкостотин юристи, които да пресяват жалбите. Някой може би си мисли, че като пусне жалба и хоп – КС в пълен състав ще му я разгледа. Нищо подобно – жалбата ще Ви я разгледа млад юрист без много опит и ако прецени може да обърне внимание примерно на началника си за въпросната жалба, който тепърва пак ще я мисли. Създаването на такъв апарат изисква финанси за заплати, социално осигуряване, сгради, техника и пр. Нещо, което министърът на финансите едва ли ще посрещне с особен ентусиазъм. И сега всеки гражданин може да пусне жалба до омбудсмана, където апаратът на омбудсмана ще му я разгледа и ще даде становище дали си заслужава да се изпраща в КС. Могат да се пускат молби и жалби и до другите органи, които могат да сезират КС. Особено ефективен метод е, когато имате дело пред състав от двата върховни съда и искате съставът да сезира КС поради противоречие на законов текст с конституцията или международен акт.

В заключение може да се каже, че стратегията е съществена крачка напред. Но изисква доста повече конкретизация, план със срокове и конкретни стъпки за реализацията ѝ и няколко корекции, преди да се пристъпи към изготвяне на съответните нормативни актове.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

  • Правилата важат и за хората с велосипеди, нали?

    Правилата важат и за хората с велосипеди, нали?

    Да ходиш на работа с велосипед - много е еко, много е в тренда, особено в големите градове. За колоездачите се правят специални алеи, светофари и всякакви други екстри. Дотук добре, стига обаче да се спазват правилата за движение. Оказва се, че това съвсем не е така. Защото само в рамките на акция “Зима” от проверените 660 колоездачи повече от
  • Гетата в образованиeто са следствие на гетата в обществото

    Гетата в образованиeто са следствие на гетата в обществото

    Какво ни казват тазгодишните резултати от тестовете PISA НИКОГА НЕ СЪМ крил, че много харесвам работата на министъра на образованието Красимир Вълчев. Смятам, че той е много фокусиран и полезен човек. Вероятно сега върху него ще се нахвърлят заради лошите резултати в тестовете PISA. Искам да кажа, че усилията на Вълчев са напълно в правилна посока