Бойко Рашков:Мит е, че се следи и подслушва поголовно и безразборно

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/4612175 www.24chasa.bg

С Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на СРС, разговаря Невелин Ганчев

- Г-н Рашков, имате ли информация дали някога срещу вас са били използвани законно или незаконно СРС, говорите ли свободно по телефона, или имате едно наум?

- Срещу мене са използвани СРС преди около 17 г. и те бяха внесени във Висшия съдебен съвет (ВСС). Не съм се интересувал за тяхната законност и не съм се притеснявал, защото те бяха прилагани с политически мотиви.

Целта беше да се намерят данни, въз основа на които ВСС да ме отстрани като директор на следствието. Въпреки че ВСС бе формиран от парламентарното мнозинство на СДС, колегите внимателно проучиха данните в предложението на министъра на правосъдието Васил Гоцев и го отхвърлиха с внушително мнозинство.

Имам също така данни, че СРС са

използвани по

отношение на

цялото ми

семейство

в периода, когато през 1998 г. бях избран за главен прокурор и за разлика от сега с гласовете на повече от 2/3 от членовете на ВСС, без такова изискване в закона. Като всеки гражданин смятам, че никой няма право да навлиза в личното пространство на човек, без да са налице предпоставките за това.

Не се безпокоя, че някой би проявил интерес към мене със СРС, защото водя почтен начин на живот. Говоря свободно по телефона.

Вярно е, нагласите към тайните способи по принцип са отрицателни. И то не за нещо друго - хората разбират, че те са полезно средство в борбата с престъпността, а защото тайният им характер създава възможности за злоупотреби.

- Преувеличено или реално е широко разпространеното мнение за масово подслушване от страна на МВР и тайните служби, знаете ли например колко човека на ден могат да се подслушват едновременно?

- Знам, но няма да ви кажа, това все пак е държавна тайна. Категорично обаче заявявам, че е измислица, мит, че се подслушва поголовно и безразборно. В нашата страна я няма нагласата, каквато например имат някои западни страни да се контролира масово и да се събира абсолютно всичко, независимо дали информацията е необходима. Доста е сложна процедурата и тя е своего рода спирачка срещу масова употреба на тайни способи.

Годишно броят на хората, спрямо които са използвани СРС, е по-малък от броя на обвиняемите лица.

- А колко са лицата, на които се повдига обвинение?

- Не повече от 9 хил. души през миналата година.

- Какви са тенденциите при използването на СРС – увеличават ли се?

- През 2014 г. в сравнение с 2013 г. броят на използваните СРС и на лицата, спрямо които са приложени, намалява.

- От какви хора получавате сигнали за незаконно следене, има ли политици, бизнесмени, какви нарушения констатирате?

- За изтеклата година не сме получили много сигнали и жалби от граждани с въпрос дали срещу тях са използвани СРС. Оказа се, че

голяма част от

тях нямат

основания за

тези съмнения

Имаше молби от граждани с различен статус, включително от депутати от различни парламентарни групи. В момента например работим по сигнал на бивш депутат.

В няколко случая установихме, че срещу граждани са използвани неправомерно СРС, за което ги уведомихме. Това им отваря пътя на исково производство срещу държавата за обезщетение, на основание Закона за отговорността на държавата за вреди.

Нарушенията се отнасят както по отношение на органите, които искат разрешение, така и по отношение на тези, които разрешават прилагане на СРС. Удовлетворен съм, че вътрешният министър обяви намерението да организира обучение на служителите, които използват СРС. Това означава, че сигналите, които сме му изпращали за наши констатации, са оценени с необходимата сериозност.

Подготвяме такава информация и за главния прокурор. През м. г. сме уведомили и ръководителите на окръжните прокуратури за констатирани от нас нарушения, контактуваме и с председателите на окръжните съдилища.

Целта е да се подобри режимът за използване на СРС, защото и аз не съм очаквал, че прилагането на този малък като обем закон ще е свързано с толкова много проблеми в практиката.

- А когато става дума за престъпления, уведомявате ли прокуратурата?

- Разбира се. Нарушенията при прилагане на СРС са с различни степени. Някои са в по-голяма степен формални и не засягат правата и интересите на гражданите. В тези случаи информираме ръководителите на съответните служби за вземане на необходимите мерки.

Друга категория нарушения засягат интереси и права на гражданите, за което ги уведомяваме при наличие на предпоставките в закона. Бюрото решава дали са налице данни за престъпление, в каквато хипотеза информираме главния прокурор. Вече имаме 4 такива случая.

- Разработката “Червей” сред тях ли е?

- Да.

- В провинцията или в София са тези случаи?

- Някои са в провинцията, други в София. И 4-те искания са от служби в МВР и са прилагани от ДАТО. Потърпевшите са обикновени български граждани.

- За какви злоупотреби става дума?

- В един от случаите искането и разрешението за прилагане на СРС е насочено към лица, за които няма абсолютно никакви данни, че са участвали в каквото и да било престъпление. По нашия закон, за да се иска използване на СРС за определен човек, трябва да има първоначална информация, от която да може да се направи предположение, че той е извършил или ще извърши престъпление. В конкретния случай такава не е била налице, но СРС са използвани.

В друг случай е поискано и получено разрешение от съдия за деяние, което е било престъпление, но към момента на изготвянето на искането и даването на разрешение е било декриминализирано, т. е. заличено в Наказателния кодекс. Това означава, че в правния мир вече не е имало такова престъпление.

- Звучи шокиращо съдия да разреши СРС за нещо, което не е престъпление?

- Така е, за съжаление. Някои колеги гледат пренебрежително на ангажиментите си. Имахме и случай, когато по отношение на лице, за което е искано СРС,

няма никакви

данни за подкуп,

но е дадено разрешение. За голямо съжаление, в практиката понякога се получава така, че за да може един служител да отчете дейност, да остави в папките някакви материали, постъпва по този начин.

Затова е важно ръководителите на служби да проявяват по-строг контрол, защото те подписват исканията за СРС.

- Чувал съм, че много често исканията за използване на СРС не са достатъчно мотивирани, но съдиите правят компромис, за да не ги обвинят, че блокират разследвания?

- Повечето съдии са отговорни и съвестни. Без да проверят внимателно и прецизно материалите, не дават разрешение, но има и други.

- Спазват ли се регламентите за унищожаване на СРС, натъквали ли сте се на случай, в който служителите на ДАТО или ДАНС не са предавали цялата информация на разследващите и прокуратурата?

- На укриване на информация не сме се натъквали, но сме установявали случаи, при които заявителите, след като са получили материалите от ДАТО, не са унищожили в срок онези от тях, които не са послужили за изготвянето на веществени доказателствени средства, което създава предпоставки за използването им за други цели.

- Може ли с т.нар. кечъри, станали известни покрай делото на Цветанов, да се подслушва, имаше спор за това, правили ли сте проверки на мобилната техника?

- С кечърите

не може да се

подслушва

Те имат съвършено друго предназначение. Правили сме проверки през м.г., но не сме откривали нарушения.

- След една година работа по контрол на СРС, ако ви поканят за мнение, какви промени бихте предложили?

- Бюрото натрупа опит, който ни позволява да дадем идеи за промени, ограничаващи възможностите за злоупотреби. Сега е внесен проект, бюрото има идеи, надяваме се да бъдат разгледани.

Предложението на главния прокурор да прави искания, а председателят на ВКС да разрешава прилагане на СРС за магистрати предизвиква въпроса, ако бъде допусната грешка, как ще се реагира.

Законът има

много

несъвършенства

и няма да ни стигне времето да ги опишем. Бих предложил например, когато съдията разрешава използването, ясно да се разпише, той винаги да се мотивира, а не само при отказ.

При този регламент той ще трябва да прочете това, което му е представено, ще иска и материалите, на които се основава искането. Тогава ще се гарантира в много по-голяма степен, че ще се даде законосъобразно разрешение.

Другото, което бих апелирал да се приеме, е всеки съдия, който разрешава СРС, да може да проверява в обща електронна система дали за лицето, за което се иска СРС, не е било правено искане и в друг съдебен окръг за същото престъпление.

Това също е мярка срещу злоупотреба. Сега ако някой иска, може за един човек да отиде в няколко съдебни района, да получи разрешение и набюдението да продължи не 300, а 600 и повече дни. Затова смятам, че е наложително създаване на общ регистър за съдиите от цялата страна. Другите звена в процедурата вече имат такива регистри – и прокуратурата, и МВР, и ДАНС.

- Одобрявате ли новата система – ДАТО извън МВР, министърът вън от процедурата за СРС, ДАНС със собствено звено?

- Още преди няколко години съм аргументирал моето мнение, че

министърът като

политическо лице

не може да има

ангажименти към

събирането на

доказателства

по наказателни дела. Това означава да се намесва в дейността на органите на съдебната власт.

Що се отнася до ДАНС, има две мнения - едното е, че там не трябва да има такова звено. Аз лично смятам, че с оглед спецификата на ДАНС е по-добре тя да има собствена оперативно-техническа служба.

- Ефективно ли се използват СРС в борбата срещу престъпността?

- Вижте, навремето като следователи до 1997 г. не използвахме СРС и смея да твърдя, че се справяхме много добре с доказването на престъпления. После

на спецсредствата

започна да се

гледа като на

панацея -

едва ли не ще докажем бързо и всичко. Тази еуфория вече отшумя.

Случаите, когато се събират доказателствени материали със СРС, са редки. Все пак е глупаво да подценяваме хората, които вършат престъпления – те много добре знаят, че може да бъдат наблюдавани секретно и вземат предпазни мерки.

Затова не трябва да се учудваме, че веществените доказателствени средства, които се изготвят чрез СРС, са по-малко и понякога не служат за разкриване на истината. Но това не трябва да бъде критерий.

Като извършваме претърсване в едно жилище, също не можем да гарантираме, че ще открием вещи или документи, които да ползваме като доказателства.

  • Къде е новият план “Маршал” за Европа

    Къде е новият план “Маршал” за Европа

    Европейската икономика е в ступор и никой днес не може да каже докога ще продължи ситуацията със затварящите се един по един големи заводи, с поставените пред фалит малки и средни фирми, с колапса пред хората, работещи в туризма, транспорта, услугите. Срещу това огромно предизвикателство Европа засега дава 37 милиарда евро - твърде малка сума
  • Доказано! Истината тук!

    Доказано! Истината тук!

    Сляпата вяра в безумни “новинарски” сайтове е опасна. Заглавия само от главни букви не трябва да се превръщат в стандарт РЯДКО се обръщам към читателя с призив. Аз самият рядко откликвам позитивно на публични призиви, защото искрено не обичам да ми казват какво да правя – поредният признак, че въпреки опитите си не съм излязъл от пубертета