Димитър Танев*: С промени в Търговския закон ще спрат кражбите на фирми

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/5684152 www.24chasa.bg

У нас вече почти няма имотни измами с фалшиви лични карти и удостоверения за наследници

- Г-н Танев, какви задачи си поставяте вие и новото ръководство на нотариусите?

- На практика няма нови задачи. Целта е да засилим престижа на професията и компетентностите на нотариуса с оглед потребностите на гражданите и държавата.

Нотариалната камара е една от малкото организации, която предприе реални промени и мерки в защита на правото на собственост. Предложенията ни не останаха декларативни и пожелателни, а доведоха до действителни изменения в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), Закона за нотариусите и нотариалната дейност и други закони, които в своята съвкупност блокираха имотните измами.

Преди години на национална конференция на Съюза на юристите за имотните измами бе установено, че най-често те се извършват чрез кражба на самоличност (с фалшива лична карта) или с фалшиви удостоверения за наследници, изключващи един или друг наследник. Сега е факт, че такъв вид измами почти не съществуват, да не кажа, че са изцяло неутрализирани. Тази положителна развръзка не дойде от само себе си, а е резултат от съвместните действия не само на Нотариалната камара и нотариусите, а и на прокуратурата, Съюза на юристите, конкретна политическа воля и, разбира се, натиска на анализиращите журналисти.

Сега при удостоверяванията на актове, отнасящи се до прехвърляне на собственост,

самоличността

на гражданите

подлежи на

контрол не

по-лош от

граничния

След като нотариусите получиха достъп до масива на МВР за личните документи и задължително проверяват там представените им при сделката лични карти, вътрешното министерство констатира, че са предотвратени над 3000 опита за имотни измами чрез фалшиви лични карти. С достъпа и задължителната справка, която нотариусите извършват в база данни “Население”, пък се предотвратяват опитите за измама с фалшиви удостоверения за наследници.

По инициатива на Нотариалната камара бяха въведени още задължителните банкови плащания при сделки с имоти, едновременно удостоверяване на подпис и съдържание на пълномощните, отнасящи се до разпореждане с вещни права, изписването на пълното име под подписа, непосредствено пред нотариуса, и други.

- Изцяло ли са премахнати предпоставките за имотни измами? Не крие ли риск възможността всеки да може да вземе препис от нотариален акт на чийто и да е имот, не само на своя собствен?

- За съжаление, остана възможността за имотни измами с фалшиви нотариални актове и други документи, особено когато те са издадени преди 1992 г. и не са отразени в информационната система на Агенцията по вписвания. Разбира се, че е опасно притежаването дори на копие на чужд документ за собственост, защото то лесно може да се превърне в заверен препис и да стане “доказателство” за прехвърляне на право на собственост.

Трябва да се възстанови текстът, отменен преди две години от Правилника за вписванията, който предвиждаше заверени преписи да се предоставят само на страните и техните представители. Адвокатите и нотариусите имат право да получават такива преписи по силата на своите устройствени закони. Предоставянето на заверен препис означава, че има процедура, че има следа кой е получил документа и че той може да бъде само от кръга на оправомощените.

Достъпът до информационната система на Агенцията по вписванията също трябва да е ограничен, както е в Германия, Франция, Австрия. В него да влизат само лица, които имат определен правен интерес - адвокати, нотариуси, данъчни и съдебни органи. Свободният достъп до имотния регистър дава възможност на всеки да се запознава с историята, конструкцията на собствеността на всеки друг гражданин и оттам да я манипулира, дублира с фалшиви документи.

- Нотариусите ли са единствените виновни за имотните измами?

- За мен е възмутително, че често при спор за имот се търси недобросъвестност на нотариуса.

Ще ви дам пример - наскоро имаше телевизионно предаване за колега от Плевен, издал нотариален акт на основание на заверен препис от общинска служба “Земеделие”.

Съгласно закона завереният препис има същата доказателствена сила както оригинала. Оказва се, че в комисията са издали “препис” на документ, който не притежават в оригинал, а взимат данните от компютъра. При това издаване на препис документът е с различно съдържание, различни граници на имота и въобще не съответства на липсващия и съществуващ някога оригинал.

Нотариусът не може да прави справки за автентичност не само ако те не са му възложени от страните, но и ако документите не се намират в Агенцията по вписванията.

Освен това ГПК изисква страните да представят надлежните документи, а нотариусът издирва други, ако това му се възложи с нарочен договор.

- Има ли имотни измами в другите европейски държави? Как те се справят с проблема?

- За сравнение ще посоча Великобритания, където годишно над

2 милиони души

са засегнати от

кражби на

самоличност

и отразяване на неверни данни в имотния регистър.

Данните са от две различни публикации в “Гардиан” по темата. В първата е от май 2011 г. Във втората - от май т.г., е изтъкнато, че броят им се е увеличил с 6% и че през 2015 г. на всеки 10 000 заявления за вписване в имотния регистър 83 са опити за измама.

У нас кражба на самоличност при сделки с имоти на практика вече няма. В известната си “Балада за обратните истини” Франсоа Вийон казва: “Няма истини без маскарад”. На българския нотариус обаче не му трябва маска на добродетел, самите факти говорят - не че той е по-различен от останалите правници, а че организацията и резултатите от нотариалната дейност създават действителна правна сигурност.

Уверено мога да кажа, че огромна част от имотните измами са възпрени. Не трябва обаче да се бъркат с измамите - имотните спорове, исковете за собственост, исковете за граници, спорове за изпълнението на договорите, които винаги ще съпътстват правото на собственост.

- Много чужденци купиха жилища и имоти у нас. Как те да защитават собствеността си?

- България е известна с красивата си и запазена природа и гостоприемството на българина, което насърчава чужденците да инвестират в имоти тук. Естествено, че защитата на собствеността, създаване на сигурна правна среда за инвестициите им трябва да е цел за много юристи, включително за нотариусите.

През септември Нотариалната камара ще организира семинар в Слънчев бряг - “Защита на правото на собственост, проблемите с предварителните договари и с договорите за строителство”. Отправили сме покана до посолството на Великобритания за

безплатни съвети

и консултации

за техни граждани, които притежават имоти у нас. Идеята ни е те да не са еднократни. Изпратихме покани до нотариалните камари на държавите, чиито граждани притежават ваканционни имоти по Черноморието, Банско и други места - Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Румъния. Написахме покана и до Камарата на строителите в България, за да може не само да изложат своите правни проблеми, но и да предложат строителни обекти от типа на ваканционните имоти. Нотариалната камара смята, че Черноморието освен зона за развлечения и отдих е и зона за строителство, разбира се, в разрешените за целта територии.

- Сложи ли се край и на кражбите на фирми?

- Известяването чрез SMS е похвална практика, предупреждение, но не и сериозна спирачка пред измамниците.

С него не се изработват, както при нотариалните удостоверявания, надлежни писмени доказателства за пред съда. Нашата идея е адвокат да изготвя съответните документи, нотариусът да заверява, като проверява противоречието със закона и прави справки до МВР, за да не се окаже, че пред него стои измамник. Само така ефектино ще се преустанови тази престъпност.

Целта ни е чрез промени в Търговския закон и в нашата Наредба за архивите да възпрем кражбите на фирми, конкретно - да ликвидираме измамите при документиране на обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

*Димитър Танев е председател на Нотариалната камара.

  • Има ли газова връзка в темата на матурите

    Има ли газова връзка в темата на матурите

    На българските зрелостници им се падна да пишат съчинение за поета Димчо Дебелянов. Може би това е в контекста на газовия проблем, защото Дебелянов загива край град Сидерокастро (Демир Хисар, което на български значи Желязна крепост). Оттам минава старата газова връзка между Гърция и България и оттам фактически ще влиза американският втечнен газ
  • Слави Василев, политолог

    Слави Василев: Украйна ще стане западна държава, когато и Русия стане

    Защо политическият ни елит си съдира ризата Искам да напиша няколко думи за Украйна. Чувам през последните седмици какви ли не мнения по темата. Политическият ни елит подкрепя гледната точка на украинските властимащи и оттам в обществото се заражда една лавина от еднопосочни мнения, които анатемосват всичко

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо